Laat een projectie maken

In een projectie zie je precies welke melder waar wordt geplaatst om een optimale vluchtveiligheid te garanderen en om aan alle eisen te voldoen. Laat daarom altijd een projectie maken.

Stel, je wil een oplossing voor een appartementencomplex. Dan beantwoorden we deze vragen in een projectie:

  • Welke melder plaats je waar en waarom?
  • Welke melders moeten gekoppeld worden en waarom?
  • Is de oplossing Fail Safe?
  • Hoe moeten deurdrangers, rook- en brandkleppen of liften met een relais aangestuurd worden als bijvoorbeeld een rookmelder in alarm gaat?
  • Welke melders koppel je in gemeenschappelijke ruimtes met de melders in de woningen zelf?
  • Hoe garandeer je een optimale vluchtveiligheid in fietsenkelders, inpandige gangen en garages?
  • Wat gaat de installatie kosten?

Een projectie op maat

Het Hemmink projectbureau maakt gratis een projectie voor jou

Vraagstuk en tekeningen insturen Stuur je vraagstuk en bijbehorende plattegronden naar ons toe.

Projectie en advies laten maken We geven advies over de opbouw van de installatie. Hierbij delen we ook handige aansluitschema’s en instructiedocumenten.

Ontvang een offerte met benodigde oplossingen Je ontvangt een overzicht met benodigde Ei producten, typenummers en aantallen, zodat dit bij de groothandel besteld kan worden.

Contact over het advies We nemen contact op en bespreken de wensen en eisen vanuit wetgeving om tot een passend en praktisch advies te komen.

De wetgeving is niet in alle woonsituaties hetzelfde. Het geeft ruimte om als woningeigenaar en -beheerder zelf beleid op te stellen. Onze adviseurs en engineers weten precies welke wetgeving op jouw project van toepassing is en stellen vrijblijvend een projectie voor je op.

Tip: door bij nieuwbouw en renovatie al in een vroeg stadium een projectie aan te vragen, zorg je dat alle betrokken partijen tijdig weten waar en welk type melders geplaatst moeten worden.

Voorbeeld van een projectie

Even voorstellen aan het team

Het Projectbureau van Hemmink kijkt samen met jou welke rookmelders waar geplaatst moeten worden en hoe je zorgt dat de installatie aan alle eisen voldoet. Het team bestaat uit Tim, Kim, Luuk en Renkjan (v.l.n.r.). Tijdens de behandeling van de aanvraag is er één Sales Engineer of Sales Specialist jouw aanspreekpunt waardoor alles duidelijk en overzichtelijk blijft.

Advies bij unieke situaties

Bij gebouwen met meerdere gebruiksfuncties of woongebouwen met gemeenschappelijke ruimtes is een projectie essentieel. Wij kijken welke wetgeving van toepassing is, of alle vluchtroutes gewaarborgd zijn en wie gealarmeerd moeten worden bij dreigend gevaar. Een paar situaties lichten we hieronder uit.

Zorgcomplexen, woongebouwen en portiekwoningen

Traditionele zorgcomplexen hebben vaak oude en dure brandmeldinstallaties. Nadat het gebouw van functie is veranderd, blijft deze installatie vaak in gebruik maar onderhoud en vervanging is erg kostbaar. Met onze rookmeldinstallatie bieden wij een kostenefficiënte manier om zo’n systeem bijna helemaal te vervangen. Eventueel koppelen we deze melders selectief en zorgen we ervoor dat je ze kunt monitoren via een online dashboard. Zo weet je altijd wat de status is. Via een overzichtspaneel kun je snel zien waar in het complex een probleem is. Ook kun je aanvullende systemen zoals deurdrangers en brandkleppen bedienen. Dit beveiligt de compartimentering van de gebouwen.

Selectief koppelen van rookmelders is nuttig bij portiekwoningen en wooncomplexen. Als een melder in de gemeenschappelijke ruimte in alarm gaat, kun je instellen dat de melders in de aangrenzende woningen ook in alarm gaan. Andersom voorkom je valse alarmen vanuit individuele woningen naar de portiek. De melders van Ei Electronics zijn de enige in de markt die zo werken. Het grote voordeel: je beperkt dat valse alarmen alle bewoners van een complex bereiken. En dat is belangrijk want als dit net te vaak gebeurt, gaan bewoners het alarm niet meer serieus nemen. Door selectief te koppelen voorkom je dus schijnveiligheid. Daarnaast voorkom je ongewenste panieksituaties.

Fietsenschuren en garages

In fietsenschuren en garages van complexen zijn rookmelders niet ideaal vanwege uitlaatgassen; ze gaan te snel in alarm. Daarom adviseren we in deze ruimtes hittemelders te gebruiken, deze melders reageren wel accuraat op echte brandgevaren. Deze hittemelders kun je ook koppelen aan rookmelders in andere delen van het complex voor een optimale vluchtveiligheid.

Studentenflats

In studentenwoningen is het vaak lastig om binnen te komen als verhuurder. Een gateway kan een oplossing zijn: deze stuurt data over de melders door naar een cloudomgeving. Beheerders kunnen zo monitoren welke melders vervuild of verwijderd zijn en welke melders in alarm zijn gegaan. Dit kan in een database worden opgeslagen zoals Hemmink Insight of actief worden doorgestuurd naar een smartphone of e-mail. De gateway biedt ook inzicht in wanneer onderhoud nodig is. Dit voorkomt onnodige onderhoudsbeurten en bijbehorende kosten.

Ook een projectie ontvangen?

Ieder project is uniek en vergt een eigen aanpak. Onze specialisten maken op basis van jouw gegevens een projectering. Hiermee kun je direct aan de slag.

Ontdek alle stappen

Een projectie laten maken van de brandveiligheidsoplossing is een van de stappen in de Keten van Brandveiligheid. Ontdek alle stappen en garandeer een optimale vluchtveiligheid:

Kennis over brandveiligheid

Ontdek hoe je de vluchtveiligheid in woningen verhoogt.