Brandveiligheid

Het belang van vluchttijd

Een woningbrand hoeft geen fatale afloop te hebben

Ieder jaar komen er zo’n 30 mensen om bij woningbrand. Deze bewoners konden de woning niet op tijd ontvluchten. Zij stierven door giftige rookgassen of werden levend verbrand. Door meer bewustwording rondom brandveiligheid en de rol van vluchttijd te creëren, kunnen we in de toekomst het aantal branden met fatale afloop verminderen.

33

In 2018 kwamen er 33 mensen om het leven bij woningbrand

60%

60% van de fatale branden ontstaat door menselijk handelen

Roken

Onvoorzichtigheid bij roken was in 2018 de voornaamste oorzaak voor woningbrand

Wat er gebeurt als er brand uitbreekt

Bij brand kan een woning binnen enkele minuten veranderen van een veilige haven naar een hel. De woning wordt bij brand al snel gevuld met hitte, dichte rook, zuurstoftekort en giftige gassen. Afhankelijk van het gebruikte bouwmateriaal en het meubilair kan een brand zich razendsnel verplaatsen van ruimte naar ruimte. Dit gevaar kan door bewoners worden gesignaleerd door meerdere zintuigen: vlammen en rook zijn zichtbaar, de warmte is voelbaar en rook is waarneembaar met de neus. Wanneer één van de zintuigen dit waarneemt, ontvangen de hersenen een waarschuwing en kan een bewoner hierop acteren. Dat laatste is anders wanneer iemand slaapt. De neus registreert namelijk geen geuren tijdens het slapen. Slapend of niet, voor beide situaties geldt: hoe later gevaar wordt geregistreerd, hoe kleiner de overlevingskans wordt.

Het grootste gevaar schuilt in giftige rookgassen

brandveiligheid-rookgassen

Een woningbrand brengt gevaren met zich mee op verschillende vlakken. Naast dat een bewoner verstrikt kan raken in de vlammen, vormt de ontstane rook een groot gevaar. Bij het inademen van rook met een zeer hoge temperatuur verbranden de longen en kan er vocht in ontstaan. Bovendien komen er giftige rookgassen vrij die er binnen enkele minuten voor kunnen zorgen dat een bewoner bewusteloos raakt. De overlevingskansen worden daardoor minimaal en de gevolgen zijn niet te overzien.

Een woningbrand brengt gevaren met zich mee op verschillende vlakken. Naast dat een bewoner verstrikt kan raken in de vlammen, vormt de ontstane rook een groot gevaar. Bij het inademen van rook met een zeer hoge temperatuur verbranden de longen en kan er vocht in ontstaan. Bovendien komen er giftige rookgassen vrij die er binnen enkele minuten voor kunnen zorgen dat een bewoner bewusteloos raakt. De overlevingskansen worden daardoor minimaal en de gevolgen zijn niet te overzien.

1 op 67

Jaarlijks wordt 1 op de 67 woningen door brand getroffen (bron: brandweer)

Oorzaken

De meeste woningbranden ontstaan in de open haard, door apparaten, door vlam in de pan tijdens het koken, door brandstichting en door hittebronnen zoals een lamp. Ook roken en kaarsen behoren tot de grootste veroorzakers van woningbrand (bron: brandweer)

30

Ieder jaar komen er in Nederland zo’n 30 mensen om door woningbrand (bron: brandweer)

Iedere minuut telt

Hoe eerder bewoners een woning kunnen ontvluchten, hoe groter de overlevingskans. Het belang van tijdige waarschuwing bij brand wordt hieruit duidelijk. Of bewoners tijdig gealarmeerd worden is afhankelijk van meerdere factoren. Meer weten? Ontdek de keten van brandveiligheid.

Brandveiligheid in beweging

Al jaren ligt het gemiddelde dodental bij woningbrand rond de 30 mensen. Dat zijn er ieder jaar weer 30 teveel, vinden wij. Hoewel er nog veel verbeterpotentieel is, zien wij ook dat er al veel verbetering plaatsvindt: het thema brandveiligheid krijgt bij steeds meer woningbouworganisaties prioriteit op de agenda. Tegelijkertijd gebeuren er nog teveel ongelukken die worden veroorzaakt door het gebrek aan échte brandveiligheid. Woningcorporaties en installatiebedrijven kunnen hierin het verschil maken.

Veiligheid zonder gedoe

Natuurlijk begrijpen we dat die veiligheid niet teveel ‘gedoe’ met zich mee zou moeten brengen. Daarom is het onze taak om verantwoordelijke partijen te ontzorgen. Dit doen we door mee te denken en kennis te delen, maar ook door te voorzien in datgene wat op dat moment en voor die situatie nodig is. Dát is zorgeloze brandveiligheid. 

Nieuwsberichten