Veilig & comfortabel wonen

Van schijnveiligheid naar échte brandveiligheid

Wat is brandveiligheid

Brandveiligheid verwijst naar de maatregelen en procedures die worden genomen om de kans op brand te minimaliseren, de verspreiding ervan te beperken en de veiligheid van mensen in gebouwen te waarborgen. Het omvat een combinatie van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen, evenals branddetectie- en -alarmsystemen, brandbestrijdingsmiddelen en het gebruik van brandveilige materialen en constructies.

Het belang van vluchtveiligheid

Ieder jaar zien we brandveiligheid hoger op de agenda komen bij woningcorporaties, installateurs en andere betrokken partijen in de bouw. Toch komen er jaarlijks nog teveel mensen om door de gevolgen van brand. We zouden brand dan ook het liefst in alle gevallen willen voorkomen. Maar wat als voorkomen niet altijd een optie is? Dan is het veiligstellen van bewoners de hoogste prioriteit. Door bij brand de vluchttijd te verlengen kunnen levens gered worden. Om dit te realiseren hebben onze specialisten de keten van brandveiligheid ontwikkeld. Dit concept is het uitgangspunt voor het kiezen, toepassen en bewaken van de juiste totaaloplossing.

Dit kan Hemmink voor je betekenen

Hemmink adviseert woningcorporaties, VvE, commerciële verhuurders en installateurs op het gebied van vluchtveiligheid, beleidsplannen, projectaanpak, total cost of ownerschip en wet- en regelgeving. Met eigen oplossingen en van onze partner Ei Electronics kun jij de vluchtveiligheid van bewoners vergroten en krijg je inzicht in het onderhoud. Hiermee redt je levens, bescherm je eigendommen en verminder je de economische impact van brand. Daarnaast maken wij je wegwijs in het doolhof van geldende voorschriften, regelgeving, normen en plichten met betrekking tot brandalarmsystemen.

>> Wil jij als eerste op de hoogte zijn van productintroducties, trainingen, wetgeving, blogs en meer? Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief.

Informatiebundel over vluchtveiligheid

Er komt veel kijken bij het realiseren van veilige woningen.We hopen je met deze informatiebundel een goed beeld te geven van de diverse aandachtsgebieden. We wensen je veel leesplezier!Regelgeving voor brandveilige woningen

Installateurs, woningcorporaties, aannemers en andere partijen die betrokken zijn bij de bouw hebben een belangrijke rol in het realiseren van brandveiligheid in woningen. Dit begint bij het beleid van een woningcorporatie of aannemer en eindigt bij onderhoud door installateurs. Het voldoen aan wet- en regelgeving is hiervan een prominent onderdeel.

Het bouwbesluit en de NEN 2555 vormen samen de basis voor de brandveiligheidseisen in Nederland. Het bouwbesluit stelt de minimumeisen aan alle bouwwerken in Nederland, inclusief eisen voor brandveiligheid, en de NEN 2555 specificeert hoe rookmelders moeten worden geïnstalleerd en onderhouden om aan deze eisen te voldoen.

Bouwbesluit

Het bouwbesluit 2012 is het huidige Nederlandse wettelijke kader dat de minimumeisen bevat voor het bouwen van nieuwe gebouwen en voor het veranderen, gebruiken en slopen van bestaande gebouwen. Het gaat om eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Brandveiligheid is een belangrijk onderdeel van deze eisen. Het bouwbesluit schrijft voor hoe brandcompartimenten moeten worden gemaakt, welke brandwerende voorzieningen aanwezig moeten zijn, en hoe brandmeld- en ontruimingsinstallaties moeten werken.

>>Meer informatie over het bouwbesluit en brandveiligheid

NEN 2555

De NEN 2555 is een Nederlandse Norm (NEN) die specifiek gaat over de installatie en het onderhoud van rookmelders in woongebouwen. Deze norm beschrijft waar rookmelders moeten worden geplaatst (bijvoorbeeld in hallen, op overlopen en in slaapkamers), hoe ze moeten worden onderhouden, en hoe ze met elkaar moeten zijn verbonden. Het doel van de NEN 2555 is om ervoor te zorgen dat rookmelders effectief zijn in het vroegtijdig detecteren van brand, zodat bewoners voldoende tijd hebben om te ontsnappen.

>>Bekijk hier het webinar over de nieuwe NEN 2555

Let op! De norm is een wettelijk minimum

De gestelde normen beschrijven de minimum wettelijke eisen waaraan het ontwerp, de installatie en het onderhoud van brandveilige woning moet voldoen. In theorie lijken dat prima kaders, maar de praktijk leert dat het tegendeel waar is: iedere woonsituatie is anders en vergt daardoor een andere aanpak. De regels zijn te generiek om voor iedere woonfunctie het juiste brandveiligheidsniveau te kunnen garanderen. 


Het gevaar van de norm: schijnveiligheid

In het generiek toepassen van de norm schuilt het gevaar van schijnveiligheid. Wanneer een woning voldoet aan een norm, betekent dat niet dat bewoners zich direct zorgeloos veilig kunnen voelen. Veiligheid zit niet in wettelijke regels, maar in kwaliteit, doordachtzaamheid en maatwerk. Een situatie kan ogenschijnlijk veel op een andere situatie lijken, maar toch zodanig afwijken dat er een totaal ander plan nodig is om échte veiligheid te creëren. De norm gaat voorbij aan het feit dat iedere situatie een andere veiligheidsaanpak nodig heeft.

Echte veiligheid of schijnveiligheid: een dunne lijn

Niet alleen de benadering van de wet- en regelgeving speelt een rol in brandveiligheid, maar ook de keuze voor oplossingen en implementatie daarvan. Bij onjuiste installatie, nalatig onderhoud of gebrek aan geïnformeerde bewoners wordt de veiligheid direct beïnvloedt.

Denk bijvoorbeeld aan een situatie van een appartementencomplex waar op de gang wel een rookmelder is geplaatst maar niet in de woning zelf of dat er wel in beide ruimtes een melder is geïnstalleerd maar niet zijn gekoppeld. Een andere veel voorkomende situatie die we tegenkomen is dat de stofkap er nog op zit terwijl het huis al maanden bewoond is of melders die in een hoekje weggedrukt zijn.

Al deze situaties kunnen ervoor zorgen dat de bewoners niet of te laat worden gealarmeerd en daardoor de vluchttijd wordt beperkt. Het verschil tussen echte brandveiligheid of schijnveiligheid valt of staat dan ook met de manier waarop er met brandveiligheid wordt omgegaan: is alleen het meest gunstig geprijsde product geïnstalleerd of wordt voor iedere situatie gekozen voor een maatwerk totaaloplossing?

Kosten besparen op lange termijn

Het maken van de juiste keuze voor een brandveiligheidsoplossing is geen eenvoudige taak. Zowel prijs als kwaliteit spelen een belangrijke rol bij de selectie van een product. Tegenwoordig is de prijs van een product echter niet langer uitsluitend gebaseerd op de aankoopprijs. Door kosten te berekenen over de gehele levensduur van een product, kan op de lange termijn aanzienlijk worden bespaard. Dit heet de Total Cost of Ownership methode.

Een voorbeeld

Je kunt besparen op onderhoudskosten door te kiezen voor rookmelders met een lithiumbatterij die 10 jaar meegaat. Gedurende de levensduur hoef je de batterij niet te vervangen. Daarnaast zorgt de functie van stofcompensatie ervoor dat de melders nauwelijks schoongemaakt hoeven te worden, wat ook kostenbesparend is. Door te kiezen voor melders met vergelijkbare eigenschappen verminder je onverwachte uitgaven op de lange termijn en, nog belangrijker, verbeter je de veiligheid van de bewoners.

Bereken jouw Total Cost of Ownership

Een product dat goedkoop is bij aanschaf kan je op de lange termijn duur komen te staan. Lees hier meer over de besparing die de total cost of ownership methode op de langere termijn kan opleveren.


Ons concept als totaaloplossing voor brandveiligheid

Betrouwbare brandveiligheid kan alleen worden gerealiseerd door naar het totaalplaatje te kijken. Om weer te geven waaraan dat totaalplaatje moet voldoen, hebben wij de keten van brandveiligheid ontworpen. Dit bewezen concept bestaat uit zeven gebieden die er samen voor zorgen dat bewoners met een gerust hart in een vluchtveilige woning kunnen leven. Door woningen te realiseren met een kwalitatieve totaaloplossing, kun jij zorgeloze brandveiligheid bieden aan (jouw) bewoners.

De Keten van Brandveiligheid

Betrouwbare brandveiligheid kan alleen worden gerealiseerd door naar het totaalplaatje te kijken. Om weer te geven waaraan dat totaalplaatje moet voldoen, hebben wij de keten van brandveiligheid ontworpen. Dit bewezen concept bestaat uit zeven gebieden die er samen voor zorgen dat bewoners met een gerust hart in een vluchtveilige woning kunnen leven. Door woningen te realiseren met een kwalitatieve totaaloplossing, kun jij zorgeloze brandveiligheid bieden aan (jouw) bewoners.

Meer informatie

Vragen of advies nodig?

Hemmink is jouw kennispartner op het gebied van brandveiligheid. We denken graag met je mee naar de best passende oplossingen. Plan direct een adviesgesprek of kennismaking:

Neem contact op

Interessante blogs

Onze vakkundige medewerkers delen hun kennis over brandveiligheid.

Kennis over brandveiligheid

Ontdek hoe je de vluchtveiligheid in woningen verhoogt.