Oplossingen voor woningcorporaties

Bekijk onze oplossingen voor woningcorporaties

Brandveiligheid begint bij de juiste kennis

Veiligheid is een belangrijk thema binnen de corporatiesector. Je wilt er als woningcorporatie dan ook op kunnen vertrouwen dat een brandveiligheidsproduct altijd en op het juiste moment zijn werk doet. Met alleen een kwalitatief goed product ben je er echter nog niet. Wanneer je jouw bewoners echte brandveiligheid wilt bieden, is een partner met kennis van wetgeving, installatie en het onderhoud onmisbaar. Echte brandveiligheid begint daarom bij Hemmink. 

Keten van brandveiligheid als totaaloplossing

Aangezien het voor veel corporaties geen dagelijkse taak is om de juiste brandveiligheidsoplossing te kiezen en deze keuze intern goed te onderbouwen is het heel prettig als je een betrouwbare partner kan inschakelen die je daarbij helpt. Een partij die je adviseert over het juiste brandveiligheidsniveau en je helpt bij het schrijven van het beleid. Een partij die nadenkt over total cost over ownership, training van de medewerkers, het onderhoud en kan helpen bij de voorlichting aan je bewoners. Deze totaalaanpak noemt Hemmink de keten van brandveiligheid. 

Brandveiligheid

De keten van brandveiligheid: een volledige aanpak


Echte brandveiligheid is meer dan een kwalitatief product

Een écht brandveilige woning draait om meer dan alleen kwalitatieve producten. Hoe goed een melder ook is, het verliest zijn veiligheidsfunctie wanneer het niet goed wordt geïnstalleerd en onderhouden. Zelfs een kleine fout in het monteren of installeren van een melder kan een fatale afloop voor jouw bewoners betekenen. De keten van brandveiligheid weergeeft alle facetten die van belang zijn voor betrouwbare veiligheid.

Onderzoek onder 30 woningcorporaties wijst uit dat slechts de helft van de corporaties de brandveiligheidsoplossing toepast op basis van het type woning en de doelgroep.

Bekijk het totaalplaatje, vergroot de vluchttijd

Als het gaat om betrouwbare veiligheid, is een kwalitatief product onmisbaar. Bij dreigend gevaar kan een twijfelachtig product ervoor zorgen dat de vluchttijd van bewoners verkort wordt. Toch is het product slechts één onderdeel van brandveiligheid. Het installeren van een rookmelder op een verkeerde plek en gebrekkig onderhoud kunnen hetzelfde effect hebben als een twijfelachtig product. Het product is dus onderdeel van een totaaloplossing. Daarnaast zijn onder andere installatie, onderhoud en bewustwording van bewoners van invloed op brandveiligheid. 


De keten van brandveiligheid

Om erop te kunnen vertrouwen dat bewoners leven in een brandveilige woning is het vereist om naar het totaalplaatje te kijken. Dat totaalplaatje hebben wij samengevat in een concept: de keten van brandveiligheid. Hierin is niet het product het uitgangspunt, maar de situatie.


1. Productontwikkeling 

Een goed brandveiligheidsproduct begint bij productontwikkeling vanuit een visie op brandveiligheid en weten wat de bewoners en beheerders nodig hebben. Een goede melder heeft een slim ontwerp, wordt uitgebreid getest en voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Ei Electronics gaat hierin verder dan alleen het voldoen aan de norm. Elke individuele melder die de fabriek verlaat, is meerdere keren getest, want als het om brandveiligheid gaat wil je zeker weten dat het product zijn werkt doet op het juiste moment.


2. Beleid en advies

Zorgeloze brandveiligheid is niet mogelijk zonder een goed beleid. Weet jij bijvoorbeeld welk veiligheidsniveau binnen jouw woningcorporatie gewenst is? Iedere woonsituatie is anders en vereist vaak een maatwerk aanpak. Advies en ondersteuning door een ervaren partner die meedenkt vanaf het begin tot het einde biedt dan uitkomst. Hemmink adviseert jouw woningcorporatie en denkt mee over de best passende oplossing voor specifiek jouw situatie.


3. Ontwerp oplossing

Niet alleen de juiste technische oplossing conform de geldende wetgeving en normen is belangrijk, maar ook de uitvoering van het project. Wij maken een projectering die tevens tijdens de installatie gebruikt kan worden of als hulpmiddel bij de verantwoording aan derden, zoals de aannemer, woningcorporatie, brandweer of gemeente.


4. Training

Om installateurs en onderhoudsmedewerkers op weg te helpen, verzorgt Hemmink product- en installatietrainingen. Zo weet je zeker dat iedereen op één lijn zit als het gaat om installatie conform projectafspraken, NEN-normeringen en het omgaan met uitzonderingen.


5. Installatie

Stel je eens voor dat een melder te dicht bij het gasfornuis is geplaatst. Nadat de melder meerdere keren vals alarm heeft gegeven, is de bewoner het zat. Uiteindelijk verwijdert hij de melder. Dit soort situaties kunnen leiden tot catastrofes wanneer er wél echt brand- of koolmonoxidegevaar dreigt. Wil je bewoners brandveiligheid bieden, dan is een juiste installatie noodzakelijk.


6. Informatie bewoners

Naast kwalitatieve veiligheidsoplossingen, een goed beleid en juiste installatie, is een goede voorlichting van de bewoners vereist. Voorlichting voor het voorkomen van brand is een essentieel onderdeel van de hele keten van brandveiligheid. Daarnaast voorzien wij bewoners in gebruikersinformatie. Een ander aspect kan het uitlichten van de meest voorkomende fouten zijn. Een inhoudelijk goede overdracht aan bewoners kan rampzalige gevolgen voorkomen. Hemmink helpt je daar graag bij.


7. Onderhoud en vervanging

Nu de melder is overgedragen, is het belangrijk om het product te onderhouden. Door de installatie regelmatig te (laten) controleren en eventuele meldingen te documenteren, heb je altijd zicht op de werking van de melder. Ook kun je erop vertrouwen dat hij zijn werk doet bij dreigend gevaar. Ei Electronics biedt daarnaast diverse producten die je helpen met het signaleren van aanstaand onderhoud en vervanging. Is de melder aan vervanging toe? Dan is het aan de beheerder om de keten van brandveiligheid opnieuw te doorlopen.


Welke prioriteit geef jij aan brandveiligheid?

Hoe zit dat bij jou? Baseer je brandveiligheid alleen op het product of houd je ook rekening met alle risico’s daaromheen? Hemmink helpt en adviseert je graag bij de uitwerking van de projectering. Met Hemmink als kennispartner weet je zeker dat jouw installatie de beste veiligheid biedt voor bewoners, ook op de langere termijn.

Neem contact op met onze specialisten

Contact

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Nieuwsberichten

Relevante thema's

Altijd op tijd kunnen vluchten

Wij zijn ervan overtuigd dat iedere bewoner recht heeft op een veilige en comfortabele woonomgeving. Een omgeving waarbij je je geen zorgen hoeft te maken of je bij brand of koolmonoxide wel op tijd je huis kan verlaten, ook als je mindervalide bent of een gezin met kleine kinderen hebt. Zowel bij brand als bij koolmonoxide gevaar telt iedere seconde. Als woningcorporatie wil je daarom ten alle tijden zekerheid dat jouw bewoners op tijd kunnen vluchten. Vanuit deze visie houden wij nauw contact met de markt. Alleen op deze manier kunnen we de juiste oplossingen blijven ontwikkelen en aanbieden. Denk hierbij aan het op afstand bewaken of de melders werken, een cloud omgeving waarbij je je onderhoudscyclus nauwlettend kan volgen en oplossingen waarbij de melders aangesloten worden op de centrale toegangsdeuren. 

Partner in brandveiligheid

Naast het ontwikkelen van nieuwe producten investeren wij ook in het delen van kennis. Niet alleen met de woningcorporaties, maar juist ook tussen de woningcorporaties onderling en in de samenwerking met de installateurs. Zo houden we jaarlijks een uitgebreid onderzoek onder de corporaties om inzicht te krijgen in hoe het thema rook- en koolmonoxideveiligheid leeft. De uitkomsten van dit rapport wordt jaarlijks onder de corporaties verspreid.   

Naast het uitbrengen van dit rapport organiseert Hemmink jaarlijks meerdere kennissessies en trainingen, waarbij we ingaan op actuele thema’s. Denk hierbij aan wijzigingen in de wet- en regelgeving, energietransitie, de zorgplicht of bijvoorbeeld verduurzaming.

Hoe snel kunnen jouw bewoners vluchten bij brand?

Bij brand hebben bewoners slechts 3 minuten de tijd om het huis uit te vluchten. Als woningcorporatie moet je daarom kunnen vertrouwen op snelle detectie en alarmering. Een goed product is hier slechts een onderdeel van. Hemmink adviseert en zorgt samen met jou voor vluchtveilige woningen, in elke situatie.

Type

Uit onderzoek van Hemmink onder 30 woningcorporaties blijkt dat de helft geen onderscheid maakt tussen type woning of doelgroep bij het toepassen van brandveiligheidsproducten

Merkkeuze

Uit datzelfde onderzoek blijkt dat, als het gaat om brandveiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid doorslaggevend zijn bij het kiezen van een merk

Bouw

Ook blijkt dat steeds meer corporaties niet alleen in nieuwbouwwoningen, maar ook in bestaande bouw melders plaatsen


Brandveiligheid begint bij kennis

Je wilt er als woningcorporatie vanuit kunnen gaan dat een veiligheidsproduct op ieder moment goed werkt. Een kwalitatieve melder is daarvoor vereist, maar daarmee ben je nog niet verzekerd dat bewoners bij gevaar écht op tijd kunnen vluchten. Want ook al kies je voor de beste rookmelder, een klein gebrek in kennis of een foutieve installatie kan al zorgen voor een fatale afloop. 

Echte brandveiligheid creëer je door te kiezen voor een totaaloplossing die aansluit op de situatie; een oplossing die verder gaat dan de wettelijke kaders en waarover nagedacht is. Betrouwbare veiligheid begint bij kennis. Voor deze kennis ben je bij Hemmink aan het goede adres. Hemmink is op de hoogte van wetgeving, geldende normeringen en mogelijke toepassingen. Hierdoor word je niet alleen ontzorgd in technische productkennis, maar in het totaalplaatje. 


Een passende oplossing voor iedere situatie

De ene woning is de andere niet. Iedere situatie vergt een ander brandveiligheidsniveau en verdient daarom een maatwerkoplossing. Naast het soort woning en de indeling daarvan, heeft iedere doelgroep haar eigen behoeften. Een standaardoplossing kan hier niet aan voldoen. Denk maar eens aan de verschillen tussen:

  • Een jong gezin in een rijtjeshuis
  • Ouderen in een seniorencomplex
  • Een stel in een appartement
  • Studenten in een studentenhuis

Keten van brandveiligheid

Echte brandveiligheid gaat om meer dan alleen een goed product. De keten van brandveiligheid laat de totale aanpak zien.


Het beleid als uitgangspunt voor veiligheid

Jouw corporatie is verantwoordelijk voor het realiseren van brandveilige woningen en vooral een situatie waarin de bewoners tijdig hun woning kunnen ontvluchten, ook als zij minder mobiel of slechthorend zijn. Het beleid is bij uitstek de plek om generieke toepassing van een standaardoplossing te voorkomen. Door verder te kijken dan naleving van wet- en regelgeving en maatwerk op te nemen in het beleid, kunnen zowel jouw corporatie als bewoners ervan verzekerd zijn dat er sprake is van échte vluchtveiligheid.

Hemmink, partner in zorgeloze veiligheid voor woningcorporaties

Wanneer je jouw bewoners zorgeloze veiligheid wilt bieden, is een partner met kennis van installatie en onderhoud onmisbaar. Hemmink biedt advies voor een passende oplossing en denkt met je mee bij het realiseren van betrouwbare veiligheid in jouw beleid. Dankzij de juiste oplossing in combinatie met de betrouwbare producten van Ei Electronics kun jij erop vertrouwen dat bewoners veilig zijn en tijdig kunnen vluchten. Dát is zorgeloze veiligheid.

Vragen?

Neem contact op met onze specialisten.

Contact

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.


Nieuwsberichten

Relevante thema's


Hemmink Insight

Direct inzicht in de status van een groot aantal rookmelders. Zo kun je gemakkelijk per woning zien of deze voldoet aan de eisen voor brandveiligheid. Ideaal als je een groot woningbestand beheert!

  • Brandveiligheid aantoonbaar op grote schaal
  • Totale onderhoudskosten worden voorspelbaar
  • Efficiënter onderhoud plegen

Meer informatie

Uitleg over Hemmink Insight

Hemmink Insight is speciaal ontwikkeld voor beheerders met een groot woningbestand. De softwaretool geeft in één oogopslag inzicht in de werking van een groot aantal rookmelders. Maar hoe werkt dit dan?

Inzicht in de brandveiligheid van bewoners

Door een actueel overzicht van de status van installaties in het huizenbestand heb je direct inzicht in de brandveiligheid van bewoners. Je weet of een rookmelder werkt of afwijkingen vertoond. Het wordt dus mogelijk om te acteren op een specifiek geval.

Daarbij kun je het onderhoud en de kosten beter voorspellen en beheren. Uit ervaring blijkt dat er hierdoor slechts een kleine variatie is tussen de MJOB (Meer Jaren Onderhoud Begroting) en de daadwerkelijke kosten.

Een ander belangrijk voordeel is dat er materiaal beschikbaar is om aan te tonen dat er aan de zorgplicht wordt voldaan. Met Hemmink Insight maak je met één druk op de knop dit bewijs beschikbaar voor keurende instanties.

Een actuele database

Bij plaatsing, onderhoud of mutatie wordt de rookmelder door een monteur geüpdatet. Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden tijdens het jaarlijkse onderhoud van de CV ketel. Deze data komt direct binnen bij Hemmink Insight, zodat er een actueel overzicht is van het melderbestand.

Meer informatie

Bent je benieuwd naar de mogelijkheden van Hemmink insight? Onze specialisten helpen je graag verder.


Brandveiligheid – Contact ons over Hemmink Insight

Neem contact op

Onze specialisten vertellen je graag meer over Hemmink Insight.