Bij Hemmink zijn we ervan overtuigd dat we continu in beweging moeten zijn om onze duurzaamheidsstrategie te verbeteren en te versterken. Dit kunnen we echter niet alleen. Daarom betrekken we zowel onze stakeholders als experts in de zoektocht naar duurzame oplossingen.

Voor ons is duurzaamheid een veelomvattend begrip. Dit vergt daarom een integrale aanpak. Belangrijke pijlers binnen onze ambitie zijn: 

  • Het minimaliseren van onze impact op het milieu; 
  • samenwerking in de keten met oog voor mens en milieu; 
  • duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en ontwikkeling van onze medewerkers; 
  • en aandacht voor de maatschappij om ons heen

Bij Hemmink vinden we het belangrijk om te blijven onderzoeken hoe we met onze producten en oplossingen kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld. Daarnaast zoeken we manieren om onze impact op het milieu te minimaliseren. Om die reden zijn we aangesloten bij initiatieven als Greenworks Academy waarbij Greenworks ons helpt met het in kaart brengen van de duurzaamheid van onze producten. 

In 2020 stellen we groepsbreed, dat wil zeggen voor Hanzestrohm en zijn werkmaatschappijen, een duurzaamheidsplan op voor de lange termijn om onze ambitie verder richting en vorm te geven.