Elektrische veiligheid

Veilige E-installaties en arbeidsmiddelen

Smart_Home_NEN1010

Installeren, meten en onderhouden volgens de NEN 1010 en NEN 3140

Je vindt ze in ieder gebouw en zonder kunnen we niet meer: de vaste elektrische installaties. Dit is al lang niet meer de eenvoudige groepenkast met smeltzekeringen en een beperkt aantal wandcontactdozen. Het toevoegen van een kookgroep, aansluiten van een PV-installatie of het overstappen op een elektrische auto, zijn slechts enkele voorbeelden waardoor de kleine huisinstallatie al lang niet meer de standaard is.

Voldoet een installatie na uitbreiding- of onderhoudswerkzaamheden nog aan de geldende normen en veiligheidseisen? Een goed gedocumenteerde eindbeoordeling is zeker op zijn plaats en hoort een vast onderdeel te zijn van het werkproces. Het werken aan moderne E- installaties legt dus een extra verantwoordelijkheid op de schouders van installateurs.

Het inspecteren van de elektrische veiligheid stopt niet bij de verdeelinrichting. Ook de aangesloten apparatuur moet veilig zijn. Zeker wanneer het gaat om elektrische arbeidsmiddelen waar werknemers bedrijfsmatig mee in aanraking komen. Door het uitvoeren van een periodieke NEN 3140 inspectie wordt aangetoond dat arbeidsmiddelen goed en veilig werken.

34%

De oorzaak van 34% van de branden te herleiden naar elektrische installatie.

stijging

Het aantal bedrijfsongevallen blijft helaas stijgen door onveilige arbeidsmiddelen.


Meten als onderdeel van een veilige woon- en werkomgeving

Installeren, aanpassen of uitbreiden: wanneer je werkt aan elektrische installaties of arbeidsmiddelen ben je aansprakelijk voor het geleverde installatie-, reparatie-, of onderhoudswerk. Het uitvoeren van inspectiemetingen is daarom een vast onderdeel van iedere klus. Resultaten van een meting tonen aan dat een installatie of apparaat veilig in gebruik kan worden genomen.

Met een NEN 1010 of NEN 3140 inspectierapport wordt aangetoond dat elektrische onderdelen naar behoren presteren en veilig zijn na voltooiing van de werkzaamheden. Het rapport is daarom niet alleen handig om de uitgevoerde werkzaamheden te borgen, maar bespaart ook mogelijke discussies achteraf.

De groei en complexiteit van moderne E-installaties maken inspectie alleen maar belangrijker. PV-installaties, laadpalen en andere uitbreidingen van de elektrische installatie brengen behalve voordelen ook risico’s met zich mee. Een erkend installateur is zich hiervan bewust en zal dus altijd een NEN 1010 oplever- of inspectiemeting uitvoeren.

Niet alleen de elektrische installatie, maar ook de aangesloten apparaten en gereedschappen, moeten veilig zijn voor gebruikers en de omgeving. Door middel van een periodieke NEN 3140 inspectie kan worden aangetoond of deze middelen nog aan de veiligheidsvoorschriften voldoen. In veel gevallen wordt deze keuring uitgevoerd door een erkende instantie.


Altijd meten: veiligheid is niet vanzelfsprekend

We hebben die veiligheid in Nederland en Europa prima geregeld via normen. Een veilige elektrische installatie klinkt dus vanzelfsprekend. Maar is dat ook zo? We kennen allemaal de voorbeelden van ‘hoe het mis kan gaan en hoe het niet hoort’. Slecht installatie- en onderhoudswerk kan leiden tot situaties zoals brand- en elektrocutiegevaar.

Een erkend installateur weet dat installeren volgens de norm alleen geen garantie is voor een veilige elektrische installatie. Als vakspecialist ben je pas zeker van je werk na het uitvoeren van de visuele controle en elektrotechnische metingen. Hetzelfde principe geldt voor de periodieke inspectie van elektrische arbeidsmiddelen. Meten is weten!


Onduidelijkheid over het meet- en inspectieproces

Installateurs, inspecteurs en keurmeesters voeren dagelijks elektrotechnische metingen uit op allerlei installaties en arbeidsmiddelen. Het volgen van de juiste stappen en aandacht voor veiligheid zijn bij deze metingen belangrijke factoren.

De elektrotechniek en overlappende wet- en regelgeving ontwikkelen snel. Dit zorgt regelmatig voor onduidelijkheid over het uitvoeren van inspectiemetingen, de meetmethodiek en het documenteren van de meetresultaten. Hoe en waar maak je veilig de juiste meetverbindingen? Welke metingen voer ik wel of niet uit? En hoe beoordeel je de meetresultaten? Met de juiste basiskennis, een duidelijk stappenplan en goede meetapparatuur is meten slechts een formaliteit.

Thermografie hoort thuis in iedere E-inspectie

In de installatiebranche vindt de laatste jaren een enorme transitie plaats. Door de komst van nieuwe en slimme technieken verandert werk van de installateur. Een mooi voorbeeld is het gebruik van thermografie in de elektrotechniek. Deze warmtebeeldtechniek wordt steeds vaker toegepast tijdens elektrotechnische inspecties, het zoeken naar storingen en preventieve metingen.

Breng risico’s in kaart met visuele inspecties en elektrotechnische metingen

De afdeling Zeker Meten levert elektrotechnische test- en meetinstrumenten voor de industrie, installateur, paneelbouw, machinebouw en inspectiebedrijven. Deze instrumenten voldoen aan de geldende normen zoals de NEN 1010 en NEN 3140, NEN-EN 60204 en NEN-EN 61439 voor de Nederlandse markt.

Installatietesters voor NEN 1010 inspecties

Multifunctionele installatietesters zijn het aangewezen meetgereedschap voor opleverinspecties of het zoeken naar storingen in een elektrische installatie. Installatietesters worden door vrijwel alle elektrotechnische bedrijven gebruikt als dé standaard voor eerstelijns inspectiemetingen in laagspanningsinstallaties.

Moderne installatietesters zijn voorzien van geautomatiseerde NEN 1010 inspectieprocedures, vooruitstrevende bedieningsmogelijkheden en draadloze communicatie met smartphones en tablets. Hiermee sluiten de instrumenten aan op de groeiende vraag naar mobiel uitlezen en verwerken van meetresultaten.

Apparatentesters voor NEN 3140 keuringen

Een periodieke inspectie van elektrische (hand)gereedschappen, machines en apparaten stopt niet bij de visuele controle. Een keurmeester, VOP’er of installatieverantwoordelijke voert met een apparatentester ook elektrische inspecties uit. Zonder deze metingen is het onmogelijk om de veiligheid van het apparaat te beoordelen.

Voor het kiezen van een apparatentester wordt meestal het aantal keuringen op jaarbasis als uitgangspunt genomen. Naarmate het aantal en de complexiteit van keuringen toeneemt, heeft men meer baat bij een geavanceerde tester. Servicemonteurs geven vaak de voorkeur aan een compacte en eenvoudige tester, terwijl gecertificeerde inspectiebedrijven eerder kiezen voor een geavanceerder keuringsstation.

Door Auto Sequences en hulpschermen sla je geen inspectiestap meer over

Welke metingen voer je wanneer uit? En waar maak je veilig en op de juiste manier de meetverbinding? Het zijn vragen die zelfs de meest ervaren installateur, inspecteur en keurmeester weleens heeft.

Bij de aanschaf van een nieuwe installatietester en apparatentester raden wij altijd aan te kijken naar een Nederlandstalige tester met Auto Sequences en ondersteuning via aansluitschema’s. Met deze hulpmiddelen weet je zeker dat de aansluitpunten kloppen en metingen in een automatische, consequente volgorde worden uitgevoerd.

Veel meetinstrumenten die Auto Sequences ondersteunen, bieden ook de mogelijkheid om voorafgaand aan een inspectie eigen procedures aan te maken. Dit zorgt voor een enorme tijdsbesparing tijdens het keuren van grote aantallen elektrische installaties of arbeidsmiddelen.

Eén adres voor de aanschaf en het onderhoud van je meetinstrumenten

Zeker meten, daarmee maak je het verschil! Daarom leveren we niet alleen slimme meetoplossingen, maar voegen we ook kennis toe om veiligheid te waarborgen. Het RvA geaccrediteerd laboratorium MeterCare van ons zusterbedrijf KWx verzorgt de kalibratie en het onderhoud van je meetinstrumenten. Wil je het maximale uit je meetinstrument halen? Dan voorzien onze praktische trainingen en meetworkshops je van de nodige basiskennis om de meest gemaakte (meet)fouten te voorkomen.

Contact

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Relevante thema's

Inspectie elektrische arbeidsmiddelen

Veiligheid apparaten NEN 3140

Slecht onderhouden arbeidsmiddelen veroorzaken jaarlijks meerdere serieuze ongevallen. De NEN 3140 omschrijft hoe kan worden voldaan aan de bij wet gestelde eisen voor elektrische machines en arbeidsmiddelen.

Lees meer
Webinar Power Quality

Power Quality monitoring

De term Power Quality komt steeds vaker voorbij in de elektrotechniek. Met dit begrip wordt de kwaliteit van elektrische energievoorziening, stroom en spanning bedoeld. Een slechte Power Quality kan directe negatieve invloed hebben.

Lees meer