Zeker meten

Grip op de kwaliteit van je datanetwerk


Groeiend aantal Ethernet-verbindingen vormt uitdaging voor installateurs en systeembeheerders

Netwerkverbindingen worden sneller en complexer, maar zijn tegelijkertijd ook gevoeliger voor prestatie- en verbindingsproblemen. Een netwerk is niet meer zo “lokaal” als vroeger, maar kan zich fysiek over steden, landen en zelfs continenten verspreiden. Bestond een netwerk aan het begin van de 21e eeuw vaak uit slechts enkele lokale verbindingen, tegenwoordig is er een breed scala aan transmissiekanalen, snelheden en aangesloten apparaten.

Het openbaar vervoer, beveiligingsdiensten, nutsbedrijven, winkelcentra, luchthavens,  fabrieken, universiteiten en ga zo maar door… Er is eigenlijk geen enkele sector meer te vinden die niet, in meer of mindere mate, afhankelijk is van netwerkverbindingen.

Problemen in de fysieke laag van het netwerk – zelfs het verlies van slechts één bit – kunnen leiden tot ontregeling van het netwerkverkeer. Om dit voor te zijn, snel te identificeren en uitvalkosten te verlagen zijn installateurs en technici aangewezen op test- en meetinstrumenten voor passieve en actieve netwerktesten.


Onverklaarbare netwerkstoring herleidbaar naar de installatie en bekabeling

Veel netwerk- en systeembeheerders hebben het weleens meegemaakt: een netwerkstoring als donderslag bij heldere hemel. Onverklaarbaar, zonder aanleiding en vaak op een ongunstig tijdstip valt een gedeelte of het volledige netwerk uit. Hoe ga je in deze crisissituatie te werk? Wat was de oorzaak? En kunnen vergelijkbare storingen in de toekomst worden voorkomen?

Netwerkproblemen opsporen

De meestvoorkomende netwerkfouten herleiden we regelmatig terug naar het fysieke niveau. Problemen met bekabeling zoals aansluitfouten, beschadiging of ontvangstproblemen komen regelmatig bovendrijven als veroorzaker van netwerkuitval.

Het feit dat datanetwerken zo’n belangrijke rol spelen in de dagelijkse bedrijfsvoering, maakt dat je als netwerkverantwoordelijke onder druk staat ​​om problemen snel op te lossen. Een wiremapper en laptop zijn hulpmiddelen die vaak worden ingezet in de zoektocht naar de oorzaak van het netwerkprobleem. Deze middelen missen echter de functionaliteiten en nauwkeurigheid die echte netwerktesters bieden.

Met de eenvoudige kabeltester en laptop is het simpelweg onmogelijk om voldoende gegevens te verzamelen en vervolgens een volwaardige netwerkanalyse te maken. Professionele netwerktesters zijn uitgerust met uitstekende diagnostische functies om bedradingsfouten te identificeren en te lokaliseren. Hoe zeker ben je van de oplossing wanneer de oorzaak onvolledig in beeld is?


Onvoldoende zicht op de conditie van netwerkbekabeling en connectoren

Netwerkbekabeling wordt in de meeste gevallen aangelegd voor een lange periode, vaak 25 jaar of meer. Steeds meer bedrijven laten nieuw geïnstalleerde netwerkbekabeling certificeren, of in ieder geval kwalificeren, om zeker te zijn dat deze goed is aangelegd en foutloos functioneert. Goedgekeurd of niet, ook na oplevering kunnen kabels en connectoren beschadigen. Hierdoor neemt de snelheid en stabiliteit van het netwerk af.

Het aansluitpunt van de netwerkkabel op de connector of LSA-strook is één van de grootste veroorzakers van netwerkstoringen

Eén van de grootste oorzaken van een netwerkstoring, veroorzaakt door de bekabeling, ligt bij het aansluitpunt van de netwerkkabel op de connector of LSA-strook. Beide zijn kwetsbare locaties in het netwerk, omdat hier letterlijk de verbinding wordt overgedragen naar een apparaat of andere kabel.

Het verplaatsen, vervangen of toevoegen van netwerkpunten verloopt meestal foutloos, al is (on)zichtbare schade niet uit te sluiten. Deze oneffenheden hebben soms grote gevolgen voor de signaalkwaliteit. Hoewel eenvoudige kabeltesters niet in staat zijn om deze problemen te detecteren, worden ze regelmatig gebruikt als controlemiddel bij installatiewerkzaamheden. 

Het uitvoeren van een kwalificatie- of transmissietest geeft een duidelijker beeld van de werkelijke conditie van de netwerkbekabeling. Bij grote nieuwbouwinstallaties wordt bekabeling vaak volgens de ISO of TIA standaard gecertificeerd.


Oudere netwerkbekabeling als knelpunt van de digitale verkeersaders

Netwerken worden regelmatig voorzien van extra aansluitpunten, nieuwe switches, access points en ga zo maar door. Het kan dus gebeuren dat in de loop der tijd verschillende categorieën en kwaliteiten netwerkbekabeling zijn toegepast. Dit kan van invloed zijn op de netwerkprestaties.

PoE-tester voor datanetwerken

In eerste instantie bestond een netwerk bijvoorbeeld uit Cat5e (100MHz) bekabeling. Tegenwoordig is Cat6 (250MHz) de standaard voor nieuwe en toegevoegde bedrijfsnetwerken. Beide zijn geschikt voor Gigabit-Ethernet, maar werken op een verschillende bandbreedte. Wanneer een bestaand deel van het netwerk dus wordt uitgebreid, vindt er op de overgangspunten van Cat6 naar Cat5e een vertraging plaats. In normale situaties is dit niet of nauwelijks te merken maar bij langdurig, grootschalig netwerkgebruik kan dit problemen opleveren.

Ook wanneer goedkopere, met koper beklede aluminiumkabels (CCA) worden gebruikt, zal de prestatie van het netwerk afnemen. Erkende installateurs zullen gelukkig niet zo snel de overweging maken om CCA-bekabeling toe te passen. Bij dit type kabel is de weerstand ca. 40% hoger dan bij netwerkkabels met een volledig koperen kern. Is er vanaf het begin geïnvesteerd in een kwalitatief koperen netwerk, maar wordt er bij uitbreidingswerkzaamheden een goedkoper alternatief toegepast, dan heeft dit gevolgen voor de betrouwbaarheid van het hele netwerk.


Documentatie voorkomt wildgroei in bekabeling en vereenvoudigt foutopsporing

Eerder gaven we al aan dat netwerken groter en complexer worden. Veel bedrijven investeren periodiek in het uitbreiden en onderhouden van hun bekabelde en draadloze netwerkinfrastructuur.

Breng de kwaliteit van het datanetwerk in kaart

Installateurs en netwerktechnici komen geregeld in situaties terecht waar een netwerk begon met een tiental aansluitpunten, maar in de loop der jaren is uitgegroeid tot een netwerk-spaghetti van verschillende categorieën en kwaliteiten netwerkbekabeling.

Slecht onderhoud, onprofessioneel installatiewerk en het ontbreken van gelabelde aansluitingen zijn vaak het gevolg van “even snel een extra aansluitpunt maken” of “een netwerkaansluiting is toch plug-and-play”. Deze werkwijze leidt tot onoverzichtelijke patchkasten, moeilijk te traceren aansluitfouten en vergroot de kans op netwerkstoringen.

Kabeltracers en toongenerator zijn in deze situaties essentiële hulpmiddelen om netwerkkabels te traceren, zonder de kabels van het systeem los te koppelen. Voor het lokaliseren van een klein aantal verbindingspunten is dit nog te overzien. Bij grote aantallen is dit tijdrovend en kostbaar werk dat voorkomen had kunnen worden. Alleen al om deze reden hebben bedrijven en technici profijt van een afgewerkt en gedocumenteerd datanetwerk.


Netwerkmetingen; een vast onderdeel van de installatiewerkzaamheden

Om netwerkproblemen voor te zijn en faalkosten te verlagen zijn netwerktesters het aangewezen inspectiemiddel. Het uitgebreide meetpakket van TREND Networks geeft installateurs, netwerkbeheerders en andere IT-professionals, high-end oplossingen voor verificatie, kwalificatie en certificatie van koper- en glasvezelnetwerken.

  • Wiremap kabeltesters zijn eenvoudige en betaalbare instrumenten voor het testen van twisted-pair koperen netwerkbekabeling. Deze handzame instrumenten controleren de bekabeling op een correcte aansluiting en geven fouten zoals een open verbinding, kortsluiting of verwisselingen van aderparen weer.
  • Transmissietesters worden toegepast om te bewijzen dat een netwerkkabel goed functioneert bij grote hoeveelheden data. Het verifiëren van de kabelcapaciteit gebeurt door een grote hoeveelheid data over de kabel te versturen en de meetgegevens te vergelijken met de IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet standaard. Deze testers zijn ideaal in situaties waar certificering niet is vereist, maar kwaliteit van het netwerk op niveau moet zijn.
  • Netwerk certifiers zijn zeer geavanceerde meetinstrumenten voor het kwalificeren en certificeren van koper- en glasvezelnetwerken volgens internationale standaarden. Verschillende testen worden uitgevoerd door een range aan frequenties over een kabel te sturen en daarmee nauwkeurige metingen te doen bij lage signaalniveaus. Resultaten zoals crosstalk en return loss worden vastgelegd in een uitgebreide rapportage.

Relevante thema's

Netwerk wiremap en verificatie

De capaciteit van draadloze netwerken blijven groeien. Toch wordt er grootschalig geïnvesteerd in de aanleg van CAT6(a) netwerkbekabeling. In de aanleg van deze bekabeling en het oplossen van haperend of falend netwerkverkeer, ligt voor installateurs en netwerktechnici een uitdaging.

Lees meer

Datanetwerken kwalificeren

De continuïteit van fysieke netwerkverbindingen vereist actief netwerkbeheer en goed meetgereedschap. Om (potentiële) storingssituaties snel te verhelpen, is de juiste informatie nodig. Wiremapping biedt in veel gevallen niet voldoende informatie, een kwalificatie- of transmissietester wel.

Lees meer

Datanetwerken certificeren

Bij netwerkproblemen wordt de bekabeling vaak als eerste oorzaak aangewezen. Door het netwerk te certificeren toon je als installateur aan dat het functioneert volgens de standaard en voorkom je vragen over de prestaties van de bekabeling.

Lees meer