Zeker meten

Inzicht in netkwaliteit en onzichtbaar energiebesparings-potentieel

Energie- en Power Quality monitoring van basisbelang bij structureel terugbrengen energieverbruik

Veel bedrijven laten geld liggen door onzichtbare energiebesparings- en optimalisatiemaatregelen niet te benutten. Energiemonitoring is de eerste aanzet tot het terugbrengen van energieverbruik. Met behulp van een tijdelijke of permanente meetopstelling kan snel worden vastgesteld waar kansen liggen voor verduurzaming en bedrijfszekerheid. Daarnaast kan energiemonitoring een goede tool zijn bij het lokaliseren van energieverliezen die normaal ongezien zouden blijven.

Energieverliezen en andere problemen die worden veroorzaakt door een afwijkende netkwaliteit, kunnen door middel van Power Quality monitoring in kaart worden gebracht.  Door continu of over een langere periode metingen uit te voeren, worden afwijkingen in het energieverbruik zichtbaar.

10ms – 1 minuut

De duur van de spanningsdip ligt tussen een halve periode (10ms) en 1 minuut.

15%

Met tijdelijke energiemetingen worden beperkte besparingen gehaald, terwijl bij structurele monitoring tot wel 15% kostenbesparingen mogelijk is.


Registreren, analyseren en op tijd ingrijpen

Waar liggen de grenzen van een stabiele en dus betrouwbare energievoorziening? Tegenwoordig wordt het elektriciteitsnet door verschillende factoren dusdanig belast, waardoor de kwaliteit niet altijd optimaal is. Het plaatsen van moderne elektronica of het aanpassen van de oorspronkelijke elektrische installatie kan een oorzaak zijn. Gevoelige elektronica verhoogt de kans op uitval en verkort vaak de levensduur van de apparatuur. 

Vooral in de industriële sector bieden energiemonitoring en Power Quality analyse een uitkomst. Uitval of schade aan installaties, als gevolg van een slechte elektrische energievoorziening, kan grote materiële en financiële gevolgen hebben. Registreren en analyseren van de netkwaliteit hoort daarom een vast onderdeel te zijn van procesbewaking. Het monitoren van o.a. spanning, stroom en harmonische vervorming is dan ook noodzakelijk om onverstoorde processen te waarborgen.


Uitval van de elektriciteitsvoorziening

Moderne apparatuur met gevoelige elektronica en complexere E-installaties vormen een uitdaging voor het Energie- en Power Quality vraagstuk. Hoe realiseer en bewaak je een betrouwbare energievoorziening waarin bronnen en afnemers de oorzaak zijn van verstoring en vervuiling?

Een onbetrouwbare energievoorziening verhoogt het risico op onveilige situaties, storingen en schade aan installaties en apparaten. Vaak gaat dit gepaard met onnodig hoge kosten. Daarom worden er strenge eisen gesteld aan de kwaliteit van de energievoorziening en zijn er normen voor elektriciteitsnetten en aangesloten apparatuur.

Door de kwaliteit en belasting van de energievoorziening te monitoren, komen problemen vroegtijdig in beeld, waardoor uitval van productieprocessen kan worden voorkomen.


Kostenbesparing door actief zoeken naar oorzaken en verbeterpunten

Energieregistratie geeft dag en nacht inzicht in het energieverbruik en vormt de ideale basis voor goed energiemanagement. Dit kan op kleine schaal zoals in woningen, maar ook op grotere schaal in onder andere fabrieken, kantoorgebouwen en universiteiten. Wat is het huidig energieverbruik? Wat is het werkelijk rendement van de PV-installatie? Waar liggen kansen om kosten te verlagen?

Het volgen van energieverbruik-, opwekking- en levering geeft inzicht in de mogelijkheden om het verbruik te verlagen, processen te optimaliseren en kosten te besparen.

Door te meten, breng je onder andere sluipverbruik in kaart en worden storingen eerder opgemerkt en voorkomen. In de praktijk leidt dit tot kostenbesparing en een betere energiebalans in de elektrische installatie.

Er zijn situaties waar een kilowattuur registratie niet voldoende is. Om nog meer inzicht te krijgen in de conditie van de elektrische installatie is het meten van verschillende elektrische grootheden noodzakelijk.

Wanneer er geen mogelijkheid of noodzaak is om permanent te registreren, wordt er vaak gekozen voor mobiele Power Energy Loggers. Deze instrumenten meten over een langere periode waarna analyse van deze gegevens inzicht geeft in energieverbruik en besparingsmaatregelen.

Actieve energieregistratie en Power Quality analyse 

Om energie te besparen, is bewustwording van het energieverbruik op de lange termijn essentieel. Nauwkeurige energieregistratie geeft inzicht in de stappen die bedrijven en particulieren kunnen nemen om energieverspilling te beperken en kosten te besparen. Door te meten, breng je hoog sluipverbruik en andere energieproblemen in kaart.

Het meten en analyseren van energieverbruik is al een goede stap richting duurzaam ondernemen en een betrouwbare E-installatie. Toch worden storingen in de netspanning vaak pas geanalyseerd tijdens of na een probleem met de elektrische installatie of aangesloten apparaten. Geavanceerde Power Quality analyzers worden ingezet om deze verstoringen zichtbaar te maken.

Advies van de Power Quality experts

Onze Power Quality experts adviseren je graag over energiemonitoring, registratie en power quality onderzoek. Zij helpen je ook verder bij het kiezen van het juiste meetinstrument.

Contact

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Relevante thema's

Inspectie elektrische arbeidsmiddelen

Veiligheid apparaten NEN 3140

Slecht onderhouden arbeidsmiddelen veroorzaken jaarlijks meerdere serieuze ongevallen. De NEN 3140 omschrijft hoe kan worden voldaan aan de bij wet gestelde eisen voor elektrische machines en arbeidsmiddelen.

Lees meer
Webinar Power Quality

Power Quality monitoring

De term Power Quality komt steeds vaker voorbij in de elektrotechniek. Met dit begrip wordt de kwaliteit van elektrische energievoorziening, stroom en spanning bedoeld. Een slechte Power Quality kan directe negatieve invloed hebben.

Lees meer