‘We hebben er bewust voor gekozen om meer te doen dan wettelijk noodzakelijk is’

Hemmink_advies_brandveiligheid

De deadline voor woningcorporaties en installateurs komt snel dichterbij. Voor 1 juli 2022 moeten ze bestaande woningen van rookmelders voorzien. Hoe gaat woningcorporatie Mooiland om met deze deadline? Is de organisatie voorbereid en welke maatregelen zijn er al getroffen? Contractbeheerder brandveiligheid Anton van Beek en adviseur brandveiligheid Gerard Hoffmann van Mooiland vertellen erover.

Merk

  • Klant

  • Woningcorporatie Mooiland

  • Interviewee

  • Anton van Beek en Gerard Hoffmann

Wat betekent brandveiligheid voor Mooiland?

‘Bij Mooiland geven we thuis, ook op het gebied van brandveiligheid. We zijn niet voor niets 4 jaar geleden al begonnen met het plaatsen en vervangen van rookmelders in onze woningen. We willen dat onze bewoners in een veilige leefomgeving kunnen wonen. Bijvoorbeeld als het gaat om constructieve veiligheid, legionella-preventie, dakveiligheid én brandveiligheid in het algemeen.’

‘We controleren en onderhouden onze gebouwen en we leren van (inter)nationale incidenten en onderzoeksrapporten van overheid, de brandweer en private partijen. Dat is ook de reden dat we ervoor hebben gekozen om meer te doen dan wettelijk noodzakelijk is. Volgens de nieuwe wetgeving hoef je bijvoorbeeld niet per se rookmelders te plaatsen die op het elektriciteitsnet zijn aangesloten, maar daar kiezen we wel voor. We willen namelijk de zekerheid hebben dat de melders altijd blijven functioneren.’

Hoe weet je welke melder je waar moet plaatsen?

‘Om te beginnen kijken we goed naar de behoeften van onze bewoners en plaatsen we regelmatig bijvoorbeeld een extra melder in ruimtes waar we denken dat dat nodig is. Ook in ruimtes buiten de woningen, denk aan corridors, portieken, besloten galerijen, trappenhuizen en bergingen. Hierover heeft Hemmink ons van waardevol advies voorzien.’

‘Hemmink heeft per woongebouw een projectering voor ons gemaakt. Zo weten we exact welke melders en welke andere componenten (testapparatuur en vrijloopdeurdrangers bijvoorbeeld) we waar moeten plaatsen. In sommige gevallen zou je het bijna een volledige brandinstallatie kunnen noemen. In de projectering is op tijd kunnen vluchten te allen tijde het uitgangspunt. Hier houden we bij het plaatsen van melders dus altijd rekening mee.’

‘Als het gaat om collectieve woongebouwen, zijn de melders bovendien zoveel mogelijk selectief aan elkaar gekoppeld, een mooi voordeel van de melders van Ei Electronics. Die koppeling zorgt ervoor dat als het vlees in 1 van de woningen aanbrandt, niet meteen alle andere alarmen in het gebouw ook afgaan. Maar ontstaat er brand of is er rook in het trappenhuis van een portiekflat waardoor de vluchtveiligheid in gevaar komt? Dan gaan de melders in alle woningen natuurlijk wél in alarm.’

‘Hemmink brengt ons volledig op de hoogte van dit soort innovaties. Heel fijn, want dat creëert extra mogelijkheden. Onze inspanningen op het gebied van brandveiligheid vallen bovendien op bij de brandweer, veiligheidsregio’s en gemeenten, wat ervoor zorgt dat de samenwerking met deze partijen extra soepel verloopt.’

Zit er verschil in de melders van Ei Electronics en andere merken?

‘Sinds we de nieuwe melders van Ei Electronics hebben geïnstalleerd, horen we er praktisch nooit meer iets over van onze huurders. Geen storingen of valse meldingen. Heel anders dan in een aantal woningen die we onlangs hebben overgenomen, waar 3 jaar oude rookmelders hangen van een ander merk. We ontvangen veel meer meldingen van bewoners uit deze woningen dan uit de woningen waarin we nieuwe melders hebben geplaatst. Dat zegt toch wel iets.’

Wat zijn jullie uitgangspunten bij het vervangen van rookmelders?

‘We zijn begonnen met een inventarisatie van welke rookmelders we in het verleden hebben gebruikt. Onze conclusie was al vrij snel dat we de melders het beste konden vervangen door rookmelders van veel betere kwaliteit. En dat is als je het hebt over ruim 30.000 rookmelders een aardige kostenpost. Na overleg met Hemmink kozen we voor rookmelders van Ei Electronics die je onderling (draadloos) kunt koppelen, kunt aansluiten op het lichtnet en beschikken over een lithiumbatterij die 10 jaar meegaat.’

‘Ondanks dat de aanschafprijs wat hoger ligt, zijn deze melders over 10 jaar gezien voordeliger. Het is bij de aanschaf van rookmelders dan ook echt verstandig om te kijken naar Total Cost of Ownership (TCO). Je kunt namelijk wel goedkope melders aanschaffen, maar als je de onderhoudsdienst vervolgens veel vaker langs moet sturen, kost je dat uiteindelijk meer.’

‘Wat verder heel prettig is, is dat Hemmink onze installateurs vooraf volledig heeft geïnstrueerd. Zo worden de rookmelders exact geplaatst zoals ze geplaatst moeten worden. Aangesloten op het lichtnet én aan elkaar gekoppeld. Hemmink weet wat we willen bij Mooiland en bewaakt dat, ook in de communicatie richting onze partners. Zo zitten we allemaal op 1 lijn.’

Hoe gaan jullie om met het onderhoud van de melders?

‘We willen de verantwoordelijkheid voor de werking van de rookmelders niet bij onze huurders leggen. De bewoners zijn weliswaar zelf verantwoordelijk voor het testen van de melders, maar het daadwerkelijke technische onderhoud, denk aan het oplossen van storingen, nemen wij voor onze rekening. Gelukkig hebben de melders van Ei Electronics het laagste uitvalspercentage in de markt, waardoor we veel minder last hebben van storingen. Maar ondanks dat houden we het onderhoud van de melders uit veiligheidsoverwegingen toch graag zelf in de hand.’

‘Om ons daarbij te helpen, heeft Hemmink een handige tool ontwikkeld waarmee we de status van de rookmelders ter plekke kunnen uitlezen. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien wat de status is van de batterij en de sensor, of er sprake is van veel of weinig stofophoping en wanneer de melder voor het laatst is verwijderd. Als we toch monteurs langs sturen voor een controle van de cv-ketels, kunnen ze de controle van de rookmelders gelijk meenemen. Handig toch?’