Nieuwe Gasketelwet: wat dit betekent voor jou als particuliere huiseigenaar

co ligt op de loer

Vanaf 1 april 2023 is het niet langer toegestaan om zelf je cv-ketel te installeren of te repareren, en ook die ‘handige neef’ mag het niet meer doen. Alleen installateurs met een officieel CO-certificaat mogen deze klussen nog uitvoeren, volgens de nieuwe ‘gasketelwet’.

Deze wet is bedoeld om het aantal ongevallen als gevolg van koolmonoxidevergiftiging te verminderen. Volgens de brandweer sterven er in Nederland jaarlijks gemiddeld 10 tot 15 mensen aan koolmonoxidevergiftiging, en belanden enkele honderden mensen in het ziekenhuis. Dit komt vaak voor omdat er geknutseld wordt aan cv-ketels, gashaarden en geisers door amateurs of dubieuze bedrijven.

Installateurs moeten aan nieuwe eisen voldoen

Voor installateurs betekent deze wet dat ze nu aan strengere eisen moeten voldoen. Ze zijn verplicht om een CO-certificaat te bezitten. Werken zonder deze certificering is strafbaar en kan leiden tot boetes. Dit betekent dat installateurs zich moeten aanpassen aan deze nieuwe wetgeving, wat mogelijk extra tijd en kosten met zich meebrengt om de benodigde certificering te behalen.

Wat is de impact voor jou?

Met de komst van deze nieuwe wetgeving, worden installateurs gedwongen om dieper in de buidel te tasten. Ze moeten geld investeren om hun organisatie, medewerkers en administratie te laten certificeren. Ook zal de verplichting leiden tot grondigere inspecties. Daardoor gaan de kosten voor onderhouds- en servicecontracten omhoog.

CO-melder verplicht vanuit de installateur

Ook eisen installatiebedrijven steeds vaker van huiseigenaren dat een co-melder is geplaatst bij de cv-ketel, voordat ze langskomen voor onderhoud. Naast dat je met een co-melder zorgt dat je het risico op koolmonoxidevergiftiging voor jou en je gezin verkleint, is het daardoor ook steeds vaker verplicht vanuit de installateur.

Ook particulieren kunnen een boete krijgen

Als jij je cv-ketel laat onderhouden of repareren door een niet-gecertificeerde installateur, riskeer je als particuliere woningbezitter ook een boete. Check daarom altijd of jouw installateur gecertificeerd is via het register van de  Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw.

Openbaar register als hulpmiddel

Gelukkig biedt de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw van de Nederlandse overheid een openbaar register aan. In dit register vind je alle gecertificeerde installatiebedrijven. Zowel installateurs die certificering zoeken als woningcorporaties die gekwalificeerde installateurs zoeken, kunnen dit register raadplegen via het register gasverbrandingsinstallaties.

Kortom, de nieuwe Gasketelwet is bedoeld om jouw veiligheid te waarborgen, maar het heeft ook gevolgen voor installateurs. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van deze veranderingen en ervoor te zorgen dat de installateurs die aan jouw cv-ketel werken, de juiste certificering hebben.

Veelgestelde vragen over de gasketelwet

Welke impact heeft het voor mij als particulier?

Je kunt te maken krijgen met hogere kosten voor onderhoud omdat bedrijven een certificaat moeten halen en personeel moeten opleiden.

Is het nodig om co-melders te plaatsen?

Steeds vaker stellen installateurs verplicht om co-melders te plaatsen in de buurt van de cv-ketel. In verband met hun eigen veiligheid kunnen ze besluiten om niet langs te komen als er geen koolmonoxidemelder is geplaatst.

Is een erkend installateur gecertificeerd?

Niet alle erkende installateurs hebben al hun certificering behaald, dus zorg ervoor dat je dat controleert in het register.

Ik heb net een appartement gekocht in een complex waar de rookkanalen in belabberde staat zijn. De Vereniging van Eigenaren doet er tot op heden niks aan. Mijn ketel is al 15,5 jaar oud en moet echt vervangen worden. Mogen installateurs in noodgevallen de ketel vervangen?

De rookgasleidingen in de leidingkokers vallen onder de eigendom en verantwoordelijkheid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Het is dus de taak van de VvE om vervanging te regelen als dat nodig is. Het kan wel zijn dat de VvE bij deze vervanging specifieke eisen zal stellen aan de cv-ketel die ervoor in de plaats moet komen. Dat kan ook resulteren in de verplichte vervanging van bepaalde ketels. De veiligheid van de installatie is de verantwoordelijkheid van de installateur. Als de situatie niet als veilig wordt beoordeeld, zal de installateur geen vervanging uitvoeren.

Ik ben gecertificeerd via het installatiebedrijf waar ik werk. Mag ik aan mijn eigen cv-ketel nog wel onderhoud uitvoeren?

Als je gecertificeerd bent via het installatiebedrijf waar je werkt, betekent dit dat je bevoegd bent om aan cv-ketels te werken. In principe zou je onderhoud aan je eigen cv-ketel mogen uitvoeren. Het is echter essentieel om op de hoogte te blijven van alle wet- en regelgeving met betrekking tot cv-ketelwerkzaamheden.

Wat moet ik doen met een ketel die in 2019 is geplaatst?

Het is alleen nodig om de ketel door een gecertificeerde installateur te laten onderhouden. Verder is het raadzaam om een onderhoudscontract af te sluiten gezien de drukte in de installatiebranche.

Wordt het ontluchten van de radiatoren ook gedekt door deze wet?

Nee, het ontluchten van radiatoren valt niet onder de gasketelwet, omdat radiatoren geen gasverbrandingstoestellen zijn.

Wat betekent dit voor jaarlijkse onderhoudscontracten?

Het jaarlijkse onderhoudscontract kan mogelijk duurder worden vanwege de investeringen die installateurs moeten doen om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Houd rekening met mogelijke prijsverhogingen voor onderhoudscontracten in de toekomst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *