Brandveiligheid

Brandveiligheid TCO

Kosten besparen op lange termijn

De tijd waarin kosten alleen berekend werden op basis van de aanschafprijs is voorbij. Het overkoepelende thema ‘Total Cost of Ownership’ (TCO) is in veel branches de standaard geworden. Door naast de aanschafprijs ook de kosten op lange termijn in kaart te brengen, ontstaat een realistischer beeld van het totale kostenplaatje. Door TCO toe te passen, realiseer je ook voor brandveiligheidsoplossingen in de meeste gevallen een kostenbesparing.TCO voor brandveiligheidsoplossingen

Het kiezen van de juiste brandveiligheidsoplossing is niet altijd even makkelijk. Prijs en kwaliteit zijn beide factoren die zwaar wegen in de keuze voor een product. Echter, tegenwoordig hangt de prijs die je betaalt voor een product al lang niet meer af van alleen de aanschafprijs. Door kosten te berekenen over de levensloop van een product, kun je op lange termijn een flinke kostenbesparing realiseren.

Wist je dat dit ook op het gebied van brandveiligheidsoplossingen een slimme keuze is? Door bij het kiezen van rook-, hitte-, en koolmonoxidemelders de kosten over de levensduur van 10 jaar te berekenen, creëer je een realistisch beeld van de werkelijke kosten van een product. Je berekent de totale kosten door naast de aanschafprijs ook zaken zoals het onderhoud, de vervanging van de batterij, het uitvalspercentage en het uitlezen op afstand mee te nemen. Zo kom je op de langere termijn per product lager uit.

Relevant voor aanbestedingen

Deze wijze van kostenbepaling wordt TCO (Total Cost of Ownership) genoemd. Naast dat de toepassing van TCO op langere termijn kan zorgen voor een kostenbesparing, kan het bij (aanbesteding aan) installateurs, woningcorporaties en vve’s worden toegepast om een gewenst brandveiligheidsniveau te garanderen. 

Een voorbeeld

Voor aanvang van het project is gekozen voor de rookmelder met de laagste aanschafprijs. Installateur Frits liet er een berekening op los. Hij kwam al snel tot de conclusie dat de onderhoudskosten van de batterijgevoede melder en de kosten om de batterij iedere twee jaar te vervangen veel hoger zouden liggen dan het verschil met de aanschafprijs van een melder met 10-jaars lithium batterij. Hij wees zijn opdrachtgever hierop. Na overweging werd de aanbesteding aangepast. In alle woningen uit dit project hangen nu melders met 10-jaars lithium batterij. 

Door als betrokken partij scherp te zijn op producteisen en deze in het bestek op te nemen, kan op lange termijn een kostenbesparing worden gerealiseerd en een hoger brandveiligheidsniveau worden geboden.


Dit is een voorbeeldberekening

Minder kosten op lange termijn, meer veiligheid voor bewoners

Producten hoeven in aanschafprijs niet altijd duurder te zijn om het gewenste brandveiligheidsniveau te behalen. Toch kan een wat duurdere melder je op lange termijn een kostenbesparing opleveren. Zo kun je op onderhoudskosten besparen door te kiezen voor een melder met 10-jaars lithium batterij. Deze batterijen hoeven gedurende de levensduur niet vervangen te worden. Ook stofcompensatie zorgt voor minder kosten: dankzij deze functionaliteit hoeven melders nauwelijks schoongemaakt te worden. Door te kiezen voor melders met soortgelijke functionaliteiten verminder je de (onverwachte) kosten op langere termijn en belangrijker nog: je vergroot de veiligheid van bewoners.

Interessant nieuws over brandveiligheid