Rookmelders plaatsen: gezamenlijk inkopen of een individuele aanpak?

Voor het komende jaar ligt er een behoorlijke taak voor woningcorporaties. Wil je alle woningen in je woningbestand op tijd van rookmelders voorzien? Dan is een goed plan van aanpak noodzaak. Maar waar begin je precies? Is het een kwestie van gezamenlijk inkopen en zo snel mogelijk plaatsen? Of moet je met meer facetten rekening houden? Richard Kamans, Adviseur Veilig en Comfortabel Wonen bij Hemmink, vertelt over het belang van een individuele aanpak en hoe je daarmee op de lange termijn tijd en geld bespaart.

Het gevaar van schijnveiligheid

Gezamenlijk inkopen, het klinkt interessant. Door samen met andere partijen tegelijkertijd een groot aantal rookmelders in te kopen, kun je een scherpe prijs bedingen. De vraag is echter: wordt goedkoop niet uiteindelijk duurkoop? ‘Die kans is best aanwezig als je voordelige, minder kwalitatieve melders aanschaft’, zegt Richard. ‘Hang je goedkope melders op? Dan bestaat de kans dat je door onverwachte uitval of valse meldingen schijnveiligheid creëert en dat is erg gevaarlijk.’

Richard vervolgt: ‘Je kunt beter vanuit een breder perspectief naar de aanschaf van rookmelders kijken. Dat kan betekenen dat je kiest voor een iets duurdere melder waar je van op aan kunt, die minder onderhoud nodig heeft en waarvan je zeker weet dat de batterij het in ieder geval 10 jaar uithoudt. Behalve dat je hiermee een veiligere situatie creëert, scheelt het je ook onderhoudskosten in de toekomst. Op grote schaal en goedkoop inkopen lijkt op korte termijn interessant, maar het is nog maar de vraag of je daar over 10 jaar nog steeds zo over denkt.’

Verschillende woningen en gebruikers

Een ander nadeel van gezamenlijk inkopen is dat je niet weet of de melder die ‘je buurman’ nodig heeft ook geschikt is voor jou. ‘Woningcorporaties hebben verschillende typen woningen in hun bestand’, legt Richard uit. ‘En ook de behoeften van de gebruikers van deze woningen verschillen. Het is verstandig om daar rekening mee te houden.’

‘Is het in een specifieke situatie bijvoorbeeld wel of juist niet nodig om de melders te kunnen koppelen? Voor studenten- en seniorenwoningen of portieken is dat vaak van toegevoegde waarde. Of wil je de melders op afstand kunnen monitoren? Dat kan voor kwetsbare doelgroepen als ouderen helpend zijn, zodat ze eerder gealarmeerd worden in een onveilige situatie. En hoeveel melders plaats je? Wat is in welke situatie het slimste om te doen? Het is belangrijk om hier eerst antwoord op te geven om het juiste scenario te kunnen bepalen.’

Keten van brandveiligheid

‘En dat is nou juist waar we woningcorporaties bij Hemmink in ondersteunen. Wij hebben al veel corporaties geholpen vanuit de keten van brandveiligheid, waarbij het er in het kort op neerkomt dat we maatwerkbegeleiding bieden tijdens het gehele proces. We kijken mee naar de behoeften van de corporatie en de woninggebruikers, hoe je aan de wetgeving voldoet én hoe je het beste invulling geeft aan de aangescherpte zorgplicht.’

‘Daarnaast helpen we bijvoorbeeld ook met het geven van trainingen en zelfs met het selecteren van installateurs als dat gewenst is. Geen one size fits all, maar advies op maat.’

Gemiddeld valt 5 tot 7 procent van alle rookmelders uit. ‘Dat lijkt misschien niet veel, maar krijg je daadwerkelijk problemen met 6 van de 100 melders? Dan levert dat behoorlijk wat extra werk op. Breekt er in 1 van de woningen met een niet-werkende melder brand uit? Dan heb je als woningcorporatie een groot probleem’, vertelt Richard. ‘Bij Hemmink werken we met melders van Ei Electronics. Deze melders hebben het allerlaagste uitvalpercentage in de markt, namelijk nog geen 0,05%. Dat zorgt voor veel meer bedrijfszekerheid.’

Levertijden

Er is op dit moment wereldwijd veel vraag naar rookmelders en dat betekent dat de levertijden oplopen. ‘Een levertijd van 3 of 4 maanden is tegenwoordig heel normaal’, legt Richard uit. ‘Heb je op korte termijn grotere aantallen melders nodig? Als we hier goede afspraken over maken, kan Ei Electronics binnen een paar weken prima 30.000 melders leveren. Het merk produceert de melders namelijk binnen Europa en heeft dus niet de leverproblemen waar productiebedrijven van buiten Europa wel mee te maken hebben.’

‘Met de wetswijziging die in juli 2022 in gaat ben je als woningcorporatie verantwoordelijk voor de brandveiligheid van de woningen in jouw bestand’, zegt Richard. ‘Als corporatie moet je aan de zorgplicht voldoen. Maar uiteindelijk gaat veiligheid voor alles.’

Meer informatie?

Heb je vragen over de veranderingen die de wetswijziging met zich meebrengt? Neem contact op met één van onze adviseurs.

Richard Kamans

Adviseur Veilig & Comfortabel Wonen

✆ +316 57296281

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *