Wet- en regelgeving voor technische installaties

Ieder installatiebedrijf valt onder de Arbowet en dan zijn de NEN 1010 en NEN 3140 van toepassing. Hoewel de normen niet verplicht zijn wordt het naleven ervan vanuit o.a. het Bouwbesluit wel aanbevolen. In dit artikel lees je alles over de wet- en regelgeving voor technische installaties.

Lees verder