Hoogste kwaliteit CO-melder Ei Electronics wederom onafhankelijk bevestigd door NVWA

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit testte dit jaar opnieuw 29 koolmonoxidemelders in de Nederlandse markt ten opzichte van de eisen in de Europese normen. In Nederland overlijdt elk jaar naar schatting een tiental personen door een vergiftiging met koolstofmonoxide (CO-vergiftiging) en leidt koolmonoxidevergiftiging tot bijna tweehonderd ziekenhuisopnamen. Bij de melders EI208W en Ei207 werden geen veiligheidsrisico’s vastgesteld, zij vallen daarmee in de beste categorie.

Uitslag van het rapport

In het rapport werden de volgende conclusies getrokken:

 • 16 van de 29 onderzochte CO-melders voldoen niet aan de gestelde eisen.
 • Het alarm van 8 van de 29 onderzochte CO-melders gaat niet altijd af bij de voorgeschreven condities. De CO-melder biedt onvoldoende bescherming tegen CO-vergiftiging wat een ernstig risico is. De verkoop van deze CO-melders is verboden. De producent is opgedragen de CO-melder terug te roepen bij de consument.
 • Bij 6 van de 29 onderzochte CO-melders wordt geen storingssignaal afgegeven indien de sensor defect is. Bij een defecte sensor zal de consument dus niet gewaarschuwd worden indien er een te hoge concentratie koolmonoxide aanwezig is wat een ernstig risico is. De verkoop van deze CO-melders is verboden. De producent is opgedragen de CO-melder terug te roepen bij de consument.

Alle melders van Ei Electronics voldoen aan de strengste normen

De melders Ei208W en Ei207 voldeden volgens de NVWA aan alle beoordeelde veiligheidseisen. De NVWA onderzocht 15 verschillende merken/typen CO-melders op de Nederlandse markt. Van elk merk/type werden ten minste 3 exemplaren geselecteerd. Alle koolmonoxidemelders van Ei Electronics voldoen aan de EN50291-1 en -2 en daarmee aan strengste normen. Tevens is Ei Electronics in het bezit van BSI Kitemark KM 86596 (BSI is gerenommeerd testinstituut van de EN-normen). Alle melders worden in de fabriek in Ierland 3x getest en iedere CO-sensor wordt individueel gekalibreerd.

Europese Normen

Bij de onderzoeken zijn de volgende aspecten beproefd:

 • Tot waarschuwingen in overeenstemming met nationale regelgeving
 • Installatie- en gebruiksinstructies in overeenstemming met nationale regelgeving
 • Etikettering
 • Waarschuwingen
 • Instructieboekje
 • Alarmcondities
 • Reactie en herstel na een hoge CO-concentratie
 • Effecten van luchtvochtigheid
 • Stabiliteit op lange termijn
 • Geluidsniveau alarm
 • Waarschuwing batterijfout

Tevreden met de uitkomst

Hemmink is tevreden met de uitkomst van dit onderzoek. Jeroen Schipper, verantwoordelijk productmanager binnen Hemmink zegt daarover: “Het gaat hier om het redden van levens en Ei Electronics gaat daarbij tot het uiterste. Het is mooi om te zien dat dat ook hier weer naar voren komt.” Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op www.inspectieresultaten.nvwa.nl/productonderzoek/co-melders

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *