Het koolmonoxide rapport van Onderzoeksraad voor Veiligheid: 1 jaar later…

  • Albert de Vries, PvdA: “De overheid moet de regie in handen nemen en kiezen voor een integrale aanpak van koolmonoxide. Nog langer wachten met maatregelen verhoogt de kans op nieuwe slachtoffers.”
  • Jan Snel: “Op dit moment wachten wij met spanning op de eerste resultaten van onderzoeken die de minister heeft gedaan”
  • CoGDEM NL: “We zijn nu een jaar verder, hoe veel tijd heeft de regering nog nodig om de eerste aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over verplichte registratie van installateurs op te volgen?”

Precies een jaar geleden publiceerde de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid haar rapport “koolmonoxide – een onderschat en onbegrepen gevaar”. In dit rapport werden de potentiële gevaren van koolmonoxide besproken. Verder gaf het rapport concrete aanbevelingen aan de regering over het verbeteren van koolmonoxide veiligheid. Wat vooral opviel was dat het rapport aantoonde dat, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, bijna de helft van de koolmonoxide ongelukken veroorzaakt wordt door nieuwe en periodiek onderhouden cv-ketels.

Koolmonoxide is een sluipmoordenaar, het gas is geurloos en onzichtbaar. Elk jaar overlijden er in Nederland 5 tot 10 mensen aan een koolmonoxidevergiftiging en nog veel slachtoffers belanden in het ziekenhuis. Blootstelling aan koolmonoxide, kan hoofdpijn, duizeligheid en verwarring veroorzaken, zelfs al bij een lage dosering.

Vandaag staat de branchevereniging CoGDEM NL, gesteund door Jan Snel en Tweede Kamer lid Albert de Vries, stil bij het eenjarig bestaan van het rapport. Wij vragen de regering om het uitvoeren van de aanbevelingen van de Nederlandse Onderzoeksraad voor veiligheid te versnellen.

We vragen specifiek aan minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst om te bevestigen of er een wettelijk verplichte uniforme erkenningsregeling komt voor alle installateurs van verbrandingstoestellen, in navolging van de eerste aanbeveling in het rapport.

Verder vragen we de regering ook om werk te maken van de andere aanbevelingen van de Nederlandse Onderzoekraad voor Veiligheid, namelijk:

  • Het instellen van wettelijke eisen (eventueel in Europees verband) die ertoe leiden dat verbrandingsinstallaties als geheel failsafe en foolproof zijn;
  • Bevestigen dat koolmonoxide melders die onafhankelijk getoetst zijn en voldoen aan de EN50291 norm veilig zijn;
  • Het instellen van wettelijke eisen (eventueel in Europees verband) om de betrouwbaarheid van koolmonoxide melders te waarborgen;
  • Zorgen voor voorlichting over risico’s van koolmonoxide en het belang van koolmonoxidemelders.

Volgende stappen
Voor het einde van dit jaar zal de regering de Tweede Kamer inrichten over de voortgang die is gemaakt in het opvolgen van de aanbevelingen van de Nederlandse Onderzoeksraad voor Veiligheid. We hopen vooral dat de regering het advies over een wettelijk verplichte uniforme erkenningsregeling op zal volgen.

Verder verwelkomen we het onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit naar de veiligheid van koolmonoxide melders, we kijken uit naar de publicatie van het rapport in December 2016.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *