Hemmink kennispartner van ISSO

Hemmink is met ingang van 2017 kennispartner van ISSO, het Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties.  Hemmink besloot hiertoe omdat zij belang hecht aan het leveren van toegevoegde waarde op haar productenpakket in de vorm van kennis. Hiermee wil zij de markt verder helpen en ondersteunen.

Overlappende thema’s

De keuze voor ISSO was volgens marketingmanager Erwin van Dalfsen eenvoudig. “We delen niet alleen dezelfde filosofie als het gaat om kennis en kwaliteit, maar er is ook sprake van overlappende thema’s zoals veiligheid, stekerbaar installeren, power quality en inspectie bij oplevering. In deze onderwerpen ligt natuurlijk onze expertise”.

Kennisvergroting

Hemmink wil graag actief meedenken en meewerken aan initiatieven die gericht zijn op het vergroten van de kennis in de markt. Van Dalfsen: “Het resultaat daarvan is dat we als sector in staat zijn om meer toegevoegde waarde te leveren.  In onze optiek moet dat goed zijn voor iedereen”. Naar  de wijze waarop Hemmink mee gaat werken aan initiatieven wordt op dit moment nog intern onderzoek gedaan. Van Dalfsen verwacht binnen afzienbare tijd met een trainingsaanbod voor haar afnemers te komen.

Meerwaarde

De meerwaarde van ISSO is voor Hemmink tweeledig. Van Dalfsen: “Het bundelen van kennis met andere partijen is niet alleen goed voor het resultaat in de sector, maar het biedt ons als Hemmink ook de mogelijkheid om onze kennis onafhankelijk te toetsen en naar een nog hoger niveau te tillen. Daar hebben niet alleen onze medewerkers, maar vooral ook onze afnemers baat bij”.

Over ISSO

Installatietechnieken worden steeds complexer en dat stelt hoge eisen aan de vakbekwaamheid en de kwaliteit van alle betrokken partijen; van ontwerper tot fabrikant en van installateur tot beheerder. Om die kwaliteit te bewaken hebben belanghebbende partijen de onafhankelijke stichting Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties  (ISSO) opgericht. Sinds de start in 1974 speelt ISSO als kennisinstituut een toonaangevende rol in de installatietechniek. Die plaats heeft ISSO mede verworven door de vele samenwerkingen met brancheorganisaties, bedrijven, fabrikanten en overheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *