Rookmelderplicht: welke regels gelden er voor nieuwbouw en welke voor bestaande bouw?

regels-rookmelders-nieuwbouw-vs-bestaande-bouw

De overheid heeft onlangs bepaald dat niet alleen nieuwbouwwoningen, maar ook woningen gebouwd voor 2003 per 1 juli 2022 rookmelders in huis moeten hebben. Welke regels gelden er precies voor deze bestaande woningen? Zijn die regels hetzelfde of anders dan voor nieuwbouw? En wat betekent dat voor jou als installateur? Jan Nies, productmanager bij Hemmink, legt het uit.

De regels voor nieuwbouw

Er zijn verschillende wetten en regels als het gaat om brandveiligheid. Voor gebouwen zonder woonfunctie als kantoorpanden, ziekenhuizen en bijvoorbeeld winkelpanden gelden andere regels dan voor woningen. Voor nieuwbouwwoningen refereert het bouwbesluit naar de NEN2555.

‘Binnen deze norm zijn er als het gaat om rookmelders sinds 2003 diverse regels voor nieuwbouwwoningen’, vertelt Jan. ‘Zo moeten rookmelders altijd op het lichtnet aangesloten zijn en een backup-batterij hebben. Ook is bepaald waar de rookmelders moeten hangen en waar niet. Hoeveel cm moeten ze bijvoorbeeld van de wand afkomen? En op welke plekken beïnvloeden luchtstromingen de werking van een melder? Dit noemen wij de projecteringseisen.’

Jan: ‘Daarnaast moeten de rookmelders in nieuwbouwwoningen aan bepaalde geluidsnormen voldoen. Zo moeten rookmelders in elke ruimte een minimumaantal decibel bereiken. Om dat te kunnen halen, worden melders vaak aan elkaar gekoppeld’.

Regels voor bestaande bouw

‘Ook voor bestaande bouw wil de overheid al langere tijd actie ondernemen en dat gaat nu eindelijk gebeuren’, vervolgt Jan. ‘Want waarom zou je deze regels alleen opstellen voor nieuwe woningen?’

‘Een woning is gebouwd volgens de wetten en regels van zijn tijd. In de afgelopen 100 jaar is er veel kennis opgedaan over brandveiligheid. Als het gaat om veiligheid zijn woningen dan ook op veel vlakken hard vooruitgegaan. Toch zijn bijvoorbeeld jaren ’30 woningen erg in trek bij kopers. Dit soort woningen zijn juist minder goed bestand tegen brand. De wetswijziging is dus van groot belang om bestaande woningen brandveiliger te maken.’

De nieuwe regels voor bestaande bouw gaan zoals gezegd per 1 juli 2022 in. In de praktijk komen de wijzigingen erop neer dat iedere bouwlaag vanaf dat moment een rookmelder moet hebben. Daarnaast moeten de rookmelders die je ophangt aan een bepaalde kwaliteitseis voldoen. Daarbij wordt uitgegaan van de Europese norm EN14604.

230V of batterijgevoed?

Anders dan bij nieuwbouw hoeven de rookmelders in bestaande bouw niet 230V gevoed te zijn. Batterijgevoede melders volstaan ook. ‘Deze keuze is onder andere van praktische aard’, legt Jan uit. ‘Het ophangen van rookmelders wordt namelijk een veel grotere klus als er eerst nog een elektriciteitsdraad door de hele woning getrokken moet worden. Maar gelukkig zijn de batterijgevoede rookmelders van Ei Electronics net zo betrouwbaar.’

Om aan de wet te voldoen, kunnen installateurs kiezen voor een melder met een  alkalinebatterij of een 10-jaars lithiumbatterij. Jan: ‘Bij Hemmink adviseren we stellig om te kiezen voor de 10-jaars lithiumbatterij. Het is niet verplicht, maar het geeft wel een hoop meer zekerheid én zorgt voor minder onderhoud. Een melder met een alkalinebatterij moet je namelijk elk jaar vervangen als je zeker wilt zijn dat de rookmelder het goed blijft doen’.

‘En dat is nou juist wat er vaak niet gebeurt. De melder gaat piepen omdat de batterij vervangen moet worden (meestal ’s nachts omdat de temperatuur dan iets daalt). Het gevolg? Omdat mensen op dat moment geen nieuwe batterij in huis hebben, slaan ze de melder nog liever kapot dan dat ze de hele nacht gepiep blijven horen. Zet daar de lithiumbatterij maar eens tegenover. Deze gaat net zo lang mee als de rookmelder zelf. Deze moet je namelijk toch iedere 10 jaar vervangen’.

Rookmelders plaatsen waar je maar wil?

De nieuwe regels voor bestaande bouw zeggen – in tegenstelling tot de regels voor nieuwbouw – niets over waar je de melders op moet hangen. ‘Dit kan zorgen voor schijnveiligheid’, waarschuwt Jan. ‘De regels voor nieuwbouw zijn natuurlijk niet voor niets ooit zo bedacht. Als je de melders op de verkeerde plek hangt, kun je daarmee ongemerkt in de hand helpen dat bewoners de melders weer ontmantelen. Bijvoorbeeld omdat je er eentje te dicht bij de keuken hebt gehangen, waardoor hij tijdens het koken of door vet- en stofaanslag onnodig gaat piepen. Dat soort situaties wil je natuurlijk voorkomen.’

‘Ook zeggen de regels niets over het wel of niet koppelen van melders’, vervolgt Jan. ‘Nou is dat ook niet per definitie in elke situatie nodig, maar in veel gevallen wel verstandig. Het blijft dus belangrijk om per situatie te kijken naar wat er nodig is. Dat is ook wat bewoners van een installateur mogen verwachten. Dat jij kan helpen om de juiste keuzes te maken, ook op de lange termijn. En zeg nou zelf, zou iemand die zelf een brand heeft meegemaakt besparen op een rookmelder? Bij Hemmink weten we zeker van niet.’

Meer weten?

Wil je meer weten over de nieuwe rookmelderplicht of wil je graag weten welke stappen je moet nemen om bewoners aan de juiste rookmelder te helpen? Neem contact op met onze experts via onderstaand formulier.

Contact

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *