Zorgplicht: hoe ga je om met het onderhoud van rookmelders?

Er komt een moment dat de woningen in jouw woningbestand allemaal zijn voorzien van rookmelders. Misschien is dat moment nu wel aangebroken. Afvinken en door! Of toch niet? Hoe ga je om met het onderhoud van rookmelders? Wat staat hierover in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)? En welke zorgplicht heb je precies? Richard Kamans, Adviseur Veilig en Comfortabel Wonen bij Hemmink, vertelt er meer over en geeft tips over hoe je dit onderhoud op een handige manier aanpakt.

BBL en zorgplicht

Het BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving) is onlangs aangepast. Kort gezegd komen de aanpassingen erop neer dat je als eigenaar van een bouwwerk niet alleen zorgdraagt voor een correctie installatie, maar ook dat deze goed blijft functioneren. 

‘Je moet installaties in een woning beheren, onderhouden en controleren’, legt Richard uit. ‘Hier vallen rookmelders ook onder. Als woningcorporatie heb je te maken met een zorgplicht. Deze plicht is sinds kort zelfs aangescherpt. In theorie kun je in een beleidsdocument vastleggen dat het onderhoud van een installatie bij de huurder komt te liggen, maar als de huurder dat onderhoud vervolgens niet goed uitvoert, ben je als corporatie toch verantwoordelijk.’

Melders uitzuigen

‘Meldingen van bewoners over piepende melders omdat de batterijen leeg zijn, kon je voorheen nog wel bij de huurder laten’, vervolgt Richard. ‘Nu de zorgplicht is aangescherpt, is dat anders. Gelukkig stappen steeds meer woningcorporaties over op melders met een lithiumbatterij die 10 jaar meegaat, waardoor die batterij-meldingen afnemen. Maar los daarvan moet je de melders ook goed onderhouden.’

‘Om de melder goed en betrouwbaar zijn werk te laten doen, ook na meerdere jaren van gebruik, moet je de melder namelijk regelmatig uitzuigen en afnemen met een vochtige doek. Hoe vaak je dit moet doen is afhankelijk van het type melder dat je hebt. De melders zonder stofcompensatie moet je 2 keer per jaar uitzuigen. Melders met stofcompensatie hoef je in 10 jaar tijd maar 2 of 3 keer uit te zuigen.’ 

Op basis hiervan kun je verschillende dingen bedenken om dit onderhoud niet te vergeten. Richard: ‘Kies je voor melders die je 2 keer per jaar moet uitzuigen? Dan kun je bewoners via bijvoorbeeld een gebruikerskaart vragen om dit te doen in het voor- en najaar als ze ook de klok verzetten. Op dat moment kunnen ze meteen checken of de rookmelder werkt door op de testknop te drukken. Met behulp van een dergelijk ezelsbruggetje, maak je het onderdeel van de routine’.

‘Hoef je de melders gedurende de levensduur maar 2 of 3 keer uit te zuigen? Dan kun je dit onderhoud bijvoorbeeld samenpakken met de check van de CV-ketel. Ook een mutatie in een woning is een goed moment om de rookmelders te onderhouden en te checken of ze nog werken. Als de installateur of je eigen onderhoudsdienst het rookmelder-onderhoud standaard meeneemt in de routine, heb je dit onderdeel meteen gedekt.’

Het is vaak lastig te zien wanneer een rookmelder (of koolmonoxidemelder) voor het laatst in alarm is gegaan, hoe het staat met het batterijniveau van de melder en of er sprake is van (bovenmatige) vervuiling. AudioLINK biedt hiervoor dé oplossing. 

‘Met behulp van de AudioLINK app kun je deze informatie namelijk snel en eenvoudig uitlezen’, legt Richard uit. ‘En je downloadt de app gratis. AudioLINK bespaart tijd, geld en extra onderzoek. Heb je gekozen voor rookmelders van Ei Electronics met stofcompensatie? Dan is AudioLINK standaard aanwezig in deze melders.’ 

‘De app leest uit of de melder nog goed functioneert, of het al tijd is om ‘m uit te zuigen, of de sensorstatus goed is en bijvoorbeeld hoe vaak de melder de afgelopen periode in alarm is gegaan. Als er rook is gedetecteerd, ‘onthoudt’ de melder dat gegeven.’

Hemmink Insight

Wil je nog een stapje verder en daadwerkelijk kunnen acteren op de informatie die AudioLINK uitleest? Dan kun je werken met een hulpmiddel als Hemmink Insight. Met een simpele druk op de knop in de app komt dan alle verzamelde data van de melders in een database te staan.

‘Je kunt in deze database zien waar de melders zitten die onderhoud nodig hebben, wanneer de melders vervangen moeten worden, rapportages draaien, werkbonnen maken, installateurs opdracht geven en ga zo maar door’, licht Richard toe. ‘Met Hemmink Insight kun je bovendien bewijzen dat je de melders onderhoudt en dus aan de zorgplicht voldoet.’

Meer weten?

Wil je meer weten over de aangescherpte zorgplicht of over slimme manieren om je rookmelders te onderhouden? Neem contact op met onze adviseurs via info@hemmink.nl of 038 – 469 8200.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *