Hoe waarborg je vluchtveiligheid bij het optoppen van woongebouwen?

De druk op de woningmarkt is groot. Optoppen biedt veel potentie om die druk binnenstedelijk te verlichten. Daarin kunnen woningcorporaties een hoofdrol spelen. Hun belangstelling voor optoppen is groot en maakt één vraag opnieuw actueel: Hoe zit het met de vluchtveiligheid en wijze van alarmeren?

Het optoppen van panden met een woonfunctie kan 100.000 nieuwe woningen opleveren. Dit realistisch en indrukwekkend getal komt uit de koker van Stec Groep. Tweederde (circa 67.000) van die optoppotentie ligt bij de galerijflats die na 1965 zijn gebouwd en in bezit zijn van woningcorporaties. Veel van deze naoorlogse, veelal vierlaagse, wooncomplexen zijn geschikt om een of soms twee extra woonlagen toe te voegen.

Het dak op

De belangstelling van corporaties voor optoppen is groot en groeiend. Vooral in combinatie met verduurzaming en renovatie. Logisch, als je bedenkt hoe ingrijpend een optopoperatie kan zijn. Tegelijkertijd zijn er nog weinig goede praktijkvoorbeelden van het optoppen van woongebouwen. Des te belangrijker is het dat branchepartijen kennis en ervaring delen.

Veilig vluchten

Als corporatie wil je bewoners een veilige woonruimte en woonomgeving bieden. Dat betekent ook het voorkomen van slachtoffers bij brand door ze een veilige ontvluchting te garanderen. Bij brand in een woongebouw kan rook zich snel verspreiden. Die verspreiding kan een veilige ontvluchting belemmeren en de overlevingsmogelijkheden beperken.

Krijg een alert bij nieuws over brandveiligheid

Rookverspreiding onvoorspelbaar

Rookverspreiding is moeilijk voorspelbaar, met name op grotere afstand van de brandhaard. Bovendien kan het optoppen van woongebouwen die rookverspreiding veranderen, bijvoorbeeld door verandering van het ontvluchtingsprincipe (aantal vluchtroutes). Daarom is het van belang om bij optoppen de brandscenario’s van het woongebouw opnieuw te bekijken.

Risico’s inventariseren

Elk woongebouw (galerijflat, portiekflat, flat met een binnengang, flat met een binnenhal) heeft zijn specifieke brandscenario. Zo kan er brand ontstaan in een woning, maar ook in de vluchtroute (gemeenschappelijke verkeersruimte of trappenhuis). Uit statistieken over woningbranden blijkt dat de kans op het ontstaan van een brand het grootst is in een woning. Tegelijkertijd kan het effect van brand en rook in een vluchtroute veel groter zijn omdat dan meerdere woningen bedreigd kunnen worden.

Vluchtveiligheid en alarmeren

Toen de overheid in 2022 een rookmelderplicht voor bestaande woningen invoerde, moesten corporaties zich versneld afvragen: Hoe staat het met de vluchtveiligheid en wijze van alarmeren? Veel corporaties maakten vervolgens, vaak in samenwerking met Hemmink, een inhaalslag met het plaatsen van rookmelders in bestaande woningen. De groeiende belangstelling voor optoppen maakt die vraag opnieuw actueel.

Wettelijke eisen

Rookmelders kunnen levens redden. Daarom zijn rookmelders sinds 2003 verplicht in nieuw te bouwen woningen en dus ook woongebouwen. In het Bouwbesluit staat dat rookmelders voor dergelijke gebouwen overeenkomstig het Bouwbesluit moeten voldoen aan NEN 2555. De norm verplicht om koppelbare, optische rookmelders toe te passen. Ook stelt NEN 2555 projecteringseisen voor woningen. Zo moet er een rookmelder in elke verblijfsruimte worden aangebracht en in elke besloten ruimte die onderdeel is van de vluchtroute.

Schijnveiligheid

Elke corporatie zal ook bij optoppen het brandrisicoprofiel van haar woongebouwen nauwkeurig willen inventariseren. Op basis daarvan kan er dan een projectering en keuze van rookmelders gemaakt worden, waarna de montage kan plaatsvinden. Niet elke corporatie (en installateur) beschikt over voldoende kennis van regelgeving, producteisen en montage van rookmelders. Daardoor is er risico op schijnveiligheid.

Projectbureau

Hoe eerder een corporatie de brandrisico’s, vluchtveiligheid en wijze van alarmeren in kaart brengt, des te groter de garantie op veilig ontvluchten. Daarnaast levert zo’n vroegtijdige aanpak voor de corporatie aanzienlijke kostenvoordelen op. Het Projectbureau van Hemmink ondersteunt woningcorporaties op het gebied van brandveiligheid van A tot Z (Keten van Brandveiligheid). Hun specialisten leveren advies op maat en verantwoorde projecteringen, rekening houdend met onder andere wetgeving, gebouwsituaties en specifieke klantwensen. Deze brede expertise sluit goed aan bij de brede zorgplicht van corporaties. Waken over de vluchtveiligheid van bewoners doen we samen. Een veilig gevoel.

Advies over vluchtveiligheid bij optoppen?

Onze adviseurs Veilig Wonen ondersteunen en adviseren je van beleid tot uitvoering. Al meer dan 180 woningcorporaties en collectieve verhuurders gingen je voor. We komen graag met je in contact!

Neem contact op

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *