De NEN 2555 in 2024: alle veelgestelde vragen

In 2024 wordt de NEN 2555:2023 van kracht, met gevolgen voor woningcorporaties en installateurs. Veel vragen kregen we al binnen over de NEN 2555. In dit blog vind je antwoorden op veelvoorkomende vragen.

Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met onze specialisten.

Wat is de NEN 2555 en wat zijn de wijzigingen?

De NEN 2555 regelt sinds 2003 op welke wijze er invulling gegeven dient te worden aan de aanwezigheid van rookmelders in woningen. Sinds de invoering van de NEN 2555 zijn er op een aantal momenten aanpassingen doorgevoerd in de opgenomen artikelen. Ook dit keer zijn er meerdere wijzigingen doorgevoerd, waarbij er nu ook verwijzingen zijn naar de plaatsing van rookmelders in voor 2003 gerealiseerde woningen. De hoogtepunten zijn:

Verplichting fail-safe, praktisch betekent dit het volgende: wanneer de melder waaraan het relais draadloos is gekoppeld verwijderd wordt van de sokkel, dan moet het relais ook geactiveerd worden en de oplossing die daarmee gekoppeld is. Ons nieuwe Enduri relais voldoet aan deze eis.
– De rookmelder hoeft niet meer verplicht horizontaal te hangen, rookmelder mag nu ook op het dakbeschot gemonteerd worden. (minimaal 50cm uit de nok)
– Het detectiebereik van een rookmelder is niet meer 80m2, nu wordt voor alle ruimtes gerekend met een straal van 7m rondom de melder.
– Bij obstakels van meer van 15 cm (zoals een balk), aan weerszijden rookmelders plaatsen.
Testen en onderhoud zijn opgenomen (naast al bestaande zorgplicht). Gebruiksaanwijzingen van de fabrikant zijn leidend.

Wanneer wordt de nieuwe NEN 2555 van kracht?

Zodra deze van toepassing wordt verklaard in het BBL. We gaan uit dat dit per 1 juli 2024 van kracht wordt, maar het kan ook later worden.

Hoe bepaal ik het aantal rookmelders in een verkeersruimte?

De maximale oppervlakte per rookmelder van 80m2 vervalt. Nu is overal een maximale straal van 7m van toepassing. Is bijvoorbeeld de afstand in een ruimte tussen twee overstaande hoeken meer dan 14 m dan moet er in die ruimte een extra melder komen.

Jullie rookmelders werken het best horizontaal maar onder een schuine hoek mag je concessies doen. Waarom is dat?

Het beste is het inderdaad om de melder horizontaal te hangen. Als je te maken hebt met een schuin dakbeschot kun je de melder op het dakbeschot 50cm uit de nok plaatsen. Dit kan in bepaalde situaties beter zijn dan een rookmelderpendel en uiteraard altijd beter dan geen melder plaatsen.

Wat is ‘fail-safe’?

Bij het afgaan van een rookmelder dient hetgeen wat wordt aangestuurd door de rookmelder in werking te treden. Dit zijn bijvoorbeeld rookkleppen of vrijloopdeurdrangers. Als een rookmelder defect raakt, of wordt weggenomen, gebeurt er bij een oplossing die niet ‘fail safe’ is niets. Bij een oplossing die wel ‘fail safe’ is, wordt bij het defect raken of wegnemen van een rookmelder wel een seintje afgegeven, waardoor in het geval van een vrijloopdeurdranger de deur automatisch wordt dichtgetrokken. Zo wordt bij een potentiële brand of rookontwikkeling overslag naar een ander compartiment voorkomen.

Ben ik bij de 10 jaarlijkse vervanging gebonden aan de nieuwe eisen, of mag ik eenzelfde melder terugplaatsen?

De nieuwe eisen gelden voor nieuwe situaties. In bestaande situaties kan worden volstaan met het terugplaatsen van eenzelfde melder. Wel kan het zijn dat het veiliger is om aanpassingen door te voeren. Wij adviseren u hierin graag.

Wat is de levensduur van de NEN 2555 melder?

De wetgeving verwijst hiervoor naar de ‘opgave producent’. Alle Ei melders hebben een maximale levensduur van 10 jaar.

Waar kan ik de nieuwe NEN 2555 vinden?

Op de website van de NEN kun je de NEN 2555:2023 als PDF downloaden.

De nieuwe NEN 2555: wat betekent het in de praktijk?

Op 6 april 2023 gaven onze specialisten een webinar over de aangekondigde wijzigingen en wat dit betekent voor installateurs en woningcorporaties.

Kijk hier het webinar terug

Houd je kennis up-to-date en ontdek in 26 minuten wat de nieuwe NEN2555 betekent in de praktijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *