‘Met deze rookmelders verwachten we weinig valse alarmen’

De rookmelderplicht is sinds 1 juli van kracht. ‘Een goede zaak’, vindt Dick Pellikaan van woningcorporatie KleurrijkWonen. ‘Rookmelders zorgen voor een tijdige signalering als het gaat om de veiligheid van bewoners en kunnen enorm veel schade beperken.’ Toch heeft de invoering van de nieuwe wet wel wat stof doen opwaaien bij de woningcorporatie. Dick vertelt samen met zijn collega Annemieke van der Wens over hoe de organisatie met de verplichting omging en de rol die Hemmink voor ze vervult.

Wat is wettelijk verplicht?

Sinds 1 juli moet er op elke verdieping van een woning met een verblijfsruimte een rookmelder aanwezig zijn. Een simpele opdracht zou je denken, maar niet altijd even makkelijk in de praktijk. Annemieke, contractbeheerder bij KleurrijkWonen: ‘De vraag is hoe je de nieuwe wet precies moet lezen. Niet iedereen komt in elke situatie namelijk tot dezelfde conclusie’.

‘Voor sommige situaties hebben wij advies ingewonnen bij Hemmink en VRGZ’, vervolgt Annemieke. ‘Hemmink heeft aangegeven wat in die situaties het wettelijk minimum is en wat ze qua veiligheid zouden adviseren. De veiligheidsregio heeft in veel situaties een advies gegeven dat bovenwettelijk was. Dat maakt het best lastig om beslissingen te nemen. Door ook het Team Maatschappelijke Correspondentie Bouwen en Energie – onderdeel van het Directoraat-Generaal Volkshuisvesting en Bouwen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – een uitspraak te laten doen, hebben we hierin een goede modus gevonden.’

‘Op basis hiervan heeft KleurrijkWonen bepaald dat we in elke woning in ieder geval doen wat wettelijk verplicht is als het gaat om het plaatsen van rookmelders’, zegt Dick, Medewerker Vastgoedbeheer bij de woningcorporatie. ‘In sommige situaties doen we meer dan wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld: in gebouwen met meer dan 4 bouwlagen, plaatsen we ook melders in trappenhuizen, kelders of andere inpandige ruimtes.’

Plaatsingsmogelijkheden

‘Hemmink heeft ons geadviseerd over de wetgeving en gaf ons vooraf veel informatie over de melders van Ei Electronics’, vult Annemieke aan. ‘Onze contactpersoon Tessa Smeulders vertelde bovendien over de plaatsingsmogelijkheden in verschillende situaties. Zo hebben we Tessa en haar collega’s in het begin mee laten kijken naar de plattegronden van een aantal woningen, om te bepalen waar we de rookmelders het beste konden plaatsen.’ 

‘Hemmink bood echt een stuk maatwerk. Zo adviseerde Tessa om in een aantal appartementencomplexen extra controle units te plaatsen en in sommige woningen met schuine daken met een pendelsysteem te werken. Elke vraag die we hadden, werd door haar snel en zeer adequaat beantwoord. Ook was ze altijd duidelijk over wat er wel, maar ook over wat er niet mogelijk was. Heel fijn, want zo weet je als organisatie precies waar je aan toe bent.’

Weinig valse alarmen

KleurrijkWonen plaatst alleen rookmelders van Ei Electronics in hun gebouwen. ‘We hebben gekozen voor kwalitatief goede melders’, legt Dick uit. ‘Zo hebben ze bijvoorbeeld automatische stofcompensatie, waardoor de melders veel minder gevoelig zijn voor stof. We verwachten op dit vlak dan ook weinig valse alarmen. Heel prettig met het oog op nazorg.’

‘Ook hebben de melders van Ei Electronics een lithiumbatterij die 10 jaar meegaat. Een opluchting voor bewoners, omdat deze melders niet midden in de nacht gaan piepen vanwege een lege batterij.’

KleurrijkWonen plaatst nieuwe melders in 12.800 woningen. ‘Een behoorlijk project’, aldus Annemieke. ‘Op 1 juli zaten we op 85% van alle plaatsingen en eind september verwachten we weer een heel eind verder te zijn. Alleen voor de trappenhuizen in de appartementencomplexen hebben we nog iets langer de tijd nodig, maar eind 2022 kunnen we het project naar alle waarschijnlijkheid afronden.’

‘Hoe we exact omgaan met het onderhoud van de melders moeten we nog bekijken’, vult Dick aan. ‘Als corporatie zijn wij eindverantwoordelijk voor het onderhoud, maar er is ook een rol weggelegd voor de bewoners. Wellicht dat een tool als Hemmink Insight hulp kan bieden om de onderhoudsfrequentie te bepalen. Wordt vervolgd!’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *