Integreer échte brandveiligheid in jouw beleid

Hemmink_Header_Blog_rookmelders in diverse woonsituaries_1250x600

Het is onmisbaar in het beleid van woningcorporaties: brandveiligheid. Het bieden van de beste veiligheid voor de bewoners is hierbij uiteraard van het grootste belang. De kwaliteit en betrouwbaarheid van producten spelen hierin een grote rol, maar een juiste installatie van die producten is minstens zo belangrijk.

NEN 2555, een richtlijn

Om richtlijnen te bieden, is de norm ‘NEN 2555’ in het leven geroepen. Deze norm geeft handvatten, maar roept ook veel vragen op. Daarnaast is de norm te generiek om, wanneer deze blindelings wordt toegepast, in iedere situatie te kunnen spreken van échte brandveiligheid. De grootste vraag is: hoe integreer je brandveiligheid dan wél in het beleid van jouw woningcorporatie?

Gebrek aan kennis zorgt voor onvolledig brandveiligheids- beleid

Woningcorporaties hebben behoefte aan ondersteuning bij het opstellen van beleid rondom brandveiligheid, dat blijkt uit onderzoek dat Hemmink herhaaldelijk onder woningcorporaties uitvoert. Een van de beleidspunten is de norm NEN 2555. In deze norm wordt voor nieuw te bouwen woningen voorgeschreven waaraan rookmelders moeten voldoen, hoe en waar de melder moet worden geplaatst en hoe het moet worden aangesloten. Daarnaast wordt voorgeschreven op welke plekken, welk geluidsniveau moet worden behaald.

Deze norm roept regelmatig vragen op bij woningcorporaties. Bovendien zit er een groot gevaar in de NEN 2555: de norm is te generiek om zomaar toe te passen op iedere situatie. Wanneer niet verder wordt gekeken dan de norm kan dat desastreuze gevolgen hebben voor bewoners. Het is dus belangrijk om de NEN 2555 te zien als een basis uitgangspunt. In het beleid zou de focus dan ook moeten liggen op veiligheid en niet op de norm.

De invloed van echte brandveiligheid op jouw beleid

Serieus aan de slag gaan met brandveiligheid heeft een aanzienlijke invloed op het beleid van een woningcorporatie. Er zijn andere keuzes nodig en de inrichting moet op de schop. Waar een norm-gefocust beleid alleen richtlijnen geeft voor nieuwbouwwoningen, zou een beleid waar brandveiligheid voorop staat zich ook richten op bestaande woningen. Daarnaast is maatwerk onmisbaar bij opvolging van een op veiligheid gefocust beleid. Dit vereist onderzoek, kennis en expertise.

De NEN 2555 integreren in jouw beleid

Je wilt als woningcorporatie aan de slag met het integreren van brandveiligheid in jouw beleid, maar waar zet je nu de eerste stap? Allereerst is het belangrijk om brandveiligheid op hoofdniveau te integreren. Het beleid moet gefocust zijn op veiligheid, niet op naleving van de norm. Dat betekent dat wanneer je de kennis over het soort melders en de aansluiting en installatie daarvan niet in huis hebt, je dit in moet winnen bij een gerenommeerde partij.

Naast de benodigde kennis, is het belangrijk dat iedere belanghebbende in een specifiek project op de hoogte is van het brandveiligheidsbeleid en dit ook naleeft. Licht projectleiders in hoe de uitvoering gerealiseerd moet worden en verplicht installateurs bijvoorbeeld om een NEN 2555 training te volgen. Belangrijk is dat brandveiligheid volledig wordt aangepakt in elk onderdeel van een project. Gebeurt dit niet, dan wordt er schijnveiligheid gecreëerd. En juist die schijnveiligheid zorgt voor ongelukken. Dat willen we voorkomen, toch?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *