Kwaliteit van datanetwerken

Datanetwerken kwalificeren

Validatie en kwalificatie van datanetwerken

Toezien op de continuïteit van het groeiend aantal fysieke netwerkverbindingen vraagt om actief netwerkbeheer en goed meetgereedschap. Installateurs, netwerktechnici en systeembeheerders vertrouwen steeds meer op preventief meten om veelvoorkomende kabel- en netwerkfouten op te sporen en uitvaltijd te voorkomen. Is een verificatietest nog voldoende of kun je als netwerk- en installatieverantwoordelijke beter inspecteren met een geavanceerder meetinstrument?

De verificatietester, ook bekend als wiremapper, geeft in vrijwel elke (potentiële) storingssituatie onvoldoende informatie over de toestand van het netwerk en/of de bekabeling. Dit type tester voert eenvoudige metingen uit om de basiselementen van de netwerkkabel te controleren en de afstand tot een fout weer te geven.

Wanneer aanvullende informatie nodig is over het netwerk, zijn kwalificatie- of transmissietesters een betere keuze. Deze categorie netwerktesters geeft veel waardevolle informatie over de technieken die het netwerk en de bekabeling ondersteunt. Met deze gegevens zijn netwerkspecialisten sneller in staat problemen te identificeren en op te lossen.


Netwerkkwaliteit op niveau, ook waar certificering niet vereist is

Niet alle bedrijven laten hun netwerkbekabeling certificeren. Simpelweg omdat het niet noodzakelijk is of omdat de netwerkinfrastructuur al aanwezig was bij intrek in pand. Toch is ook deze doelgroep genoodzaakt om van tijd tot tijd onderhoud uit te voeren aan het netwerk. Bijvoorbeeld voor een uitbreiding van het aantal werkplekken of een migratie naar Gigabit Ethernet.

De aanwezige netwerkbekabeling kan goed zijn aangesloten, maar functioneert het ook foutloos bij grootschalig gebruik? Fouten en knelpunten in het netwerk zorgen voor verlies van datapakketten. Het opnieuw versturen van verloren gegevens zorgt voor een ongewenste toename en vertraging van het netwerkverkeer. Om dit soort netwerkproblemen in kaart te brengen, zijn kwalificatie- en transmissietesters een goed beproevingsmiddel.


Kiezen tussen een kwalificatie- of transmissietester

Om de juiste keuze te maken tussen een kwalificatie- of transmissietester, is het belangrijk om de lagen van het actieve netwerk te begrijpen evenals de werking van de testers.

Beide type netwerktesters hebben verschillende functionaliteiten en daarmee ook andere toepassingsgebieden. Door de eigenschappen goed met elkaar te vergelijken, wordt het eenvoudiger de juiste test- en inspectiemethode toe te passen. Dit voorkomt onvolledige of verkeerde interpretatie van de meetgegevens en onnodig herkeuren van het netwerk.

Wanneer kies je voor een kwalificatietester?

Dit type tester veroorzaakt waarschijnlijk de meeste verwarring wanneer netwerktechnici zich oriënteren op nieuwe meetapparatuur. Voornamelijk omdat een qualifier regelmatig ten onrechte wordt gezien als een instrument om actieve Laag 2 netwerktesten uit te voeren. Kwalificatietesters genereren echter geen Ethernet-frames met een MAC-adres die wordt gelezen door actieve netwerkapparaten.

“Kwalificatie wordt onbedoeld ingezet als een Laag 2 testmethode”

Kwalificatietesters zijn krachtiger dan verificatietesters en worden daarom regelmatig toegepast wanneer technici simulaties uitvoeren om te testen of de kabel met succes gegevens van punt naar punt verzendt. Het instrument meet behalve punt-tot-punt transmissie, ook kabellengte en fouten in de bekabeling. In dit opzicht is een qualifier eigenlijk een Laag 1  “troubleshooter” voor passieve koper- en glasvezelverbindingen.

Het kwalificeren van een netwerkkabel klinkt ambitieus, toch kan en mag deze testmethode niet worden gebruikt om kabelprestaties te bewijzen zoals een certifier. Kwalificatietesters zijn vanuit dit perspectief een goed alternatief in situaties waar certificering niet is vereist, maar kwaliteit van het netwerk op niveau moet zijn.

Wanneer kies je voor een transmissietester?

In tegenstelling tot kwalificatietesters beschikken transmissietesters over extra functies voor metingen in Laag 2 en 3 van een actief netwerk. Een transmissietester meet geen elektrische eigenschappen, maar de gegevensoverdracht volgens de IEEE 802.3ab Gigabit Ethernet standaard. Ook dit type tester wordt dus niet toegepast als certifier. Technici die een succesvolle overdracht van gegevens over een kabel of via een netwerk willen meten, kiezen voor dit type tester.

Laag 2 is de datalink-laag die zorgt voor gegevensoverdracht tussen twee direct of indirect verbonden netwerkpunten. Een transmissietester detecteert en corrigeert problemen in deze laag. De tester verstuurt Ethernet-frames met een MAC-adres, codeert en decodeert gegevensframes, voert foutcontrole uit en synchroniseert apparaten met systemen. Het resultaat van de transmissietest wordt uitgedrukt in percentages van het aantal succesvol verzonden frames en het aantal verloren frames.

Netwerktechnici die Wide Area Networks (WAN’s) willen testen, bijvoorbeeld de bandbreedte tussen twee of meerdere locaties, gebruiken een Laag 3 transmissietester. Hiermee zijn zij in staat om volledige pakketten met IP-adressen te genereren en te versturen. Laag 3 verzorgt de gegevensoverdracht tussen knooppunten van verschillende netwerken. De transmissietester verpakt frames uit Laag 2 in een datapakket, voegt bron- en doeladressen toe aan elk datapakket en wijst een uniek IP-adres toe aan voor elk knooppunt in het netwerk.


Actieve foutopsporing in datanetwerken

Kwalificatietester en transmissietesters van IDEAL Networks zijn het ideale hulpmiddel om in netwerken naar fouten te zoeken en onderhoudswerk te controleren. Met de instrumenten wordt het voor netwerktechnici mogelijk om voice-, video-, data-toepassingen op 10/100/1000Mbit in kaart te brengen en te controleren.

Netwerk-troubleshooter voor koper en glasvezel

De IDEAL Networks NaviTEK serie bestaat uit twee netwerktesters waarmee netwerktechnici snel in staat zijn connectieproblemen op te sporen en op te lossen. Beide modellen zijn geschikt voor foutopsporing en onderhoud aan koper- en glasvezelnetwerken. De NaviTEK IE wordt geleverd met extra functionaliteiten en accessoires voor metingen aan industriële PROFINET netwerkbekabeling.

Transmissietest volgens de IEEE802.3ab Ethernet standard

De gebruiksvriendelijke SignalTEK netwerktesters zijn zeer complete transmissietesters van IDEAL Networks vormen een goed alternatief voor netwerkcontroles waar TIA of ISO standaarden niet beschikbaar of noodzakelijk zijn. De SignalTEK is verkrijgbaar in 2 varianten: de CT versie (kabel-transmissietester) en NT versie (netwerk-transmissietester).

Experts in datanetwerktesters

Onze datanetwerkexperts helpen je graag verder in je zoektocht naar de juiste datanetwerk kwalificatie- of transmissietester. Indien gewenst geven wij meet- en producttrainingen. Dit kan zowel bij ons op kantoor in Zwolle of op klantlocatie. Laat een berichtje achter, wij nemen spoedig contact op.

Contact

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.