Brandveiligheid

Regelgeving

Sinds 1 januari 2003 zijn, conform het Bouwbesluit, rookmelders verplicht gesteld in nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten. Vanaf juli 2022 zal de rookmelderplicht ook gelden voor bestaande bouw (< 2003).

Wettelijke voorschriften

Op (huis-)rookmelders zijn diverse wettelijke voorschriften van toepassing:

 • Woningwet
 • Bouwbesluit
 • NEN 2555
 • NEN-EN 14604

Woningwet

De Woningwet regelt alle wetgeving rondom ruimtelijke ordening en bouwwerken. Deze Woningwet wijst onder andere het Bouwbesluit aan voor de uitvoering van deze wet.

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, kantoren, winkels e.d. in Nederland minimaal moeten voldoen. Verbouwingen vallen ook onder het Bouwbesluit. De eisen hebben betrekking op (brand-)veiligheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. In het Bouwbesluit dat in januari 2003 van kracht is gegaan, wordt voor “gebouwen met een woonfunctie” vermeld dat rookmelders moeten voldoen aan de NEN 2555. Met betrekking tot rookmelders wordt aandacht besteed aan woningen, maar ook aan rookmelders in pensions en studentenhuizen. 

De laatste versie van het Bouwbesluit is van kracht geworden in 2012. Regelmatig worden aanpassingen en aanvullingen op dit Bouwbesluit doorgevoerd. Zo zullen rookmelders in bestaande bouw (< 2003) vanaf juli 2022 verplicht worden. 

NEN 2555

De NEN 2555 (Brandveiligheid van gebouwen/rookmelders voor woonfuncties) is de Nederlandse norm voor (huis-)rookmelders. In de NEN 2555 staat, naast de producteisen die in de Europese norm NEN-EN 14604 beschreven zijn:

 • Melders moeten een primaire energievoorziening hebben (230Vac / lichtnet) en voorzien zijn van batterij back-up (secundaire energievoorziening).
 • Het moeten niet-ioniserende melders zijn. Optische melders zijn zeer effectief voor het detecteren van smeulbranden en ze signaleren eerder brand in woningen. Rookmelders met detectie op ionisatie zijn niet meer toegestaan vanwege een kleine hoeveelheid aanwezigheid van radioactief materiaal.
 • Projecteringseisen: over het waar en hoe rookmelders te plaatsen (vluchtroute, verblijfsruimte als onderdeel van de vluchtroute)
 • Prestatie-eis met betrekking tot het geluidsniveau van het alarmeringssignaal van de rookmelder(s). Oftewel: 65dB geluidsdruk in verblijfsruimte(n) en vluchtroute(s) en 75dB geluidsdruk in bedruimte(s) / slaapkamer(s). Deze prestatie-eis kan het installeren van extra rookmelders en/of het koppelen van rookmelders tot gevolg hebben.

Let op: batterijgevoede melders worden niet in de NEN 2555 benoemd. Daarvoor wordt in Nederland alleen de productnorm NEN-EN 14604 gehanteerd.

NEN-EN 14604

In de NEN 2555 norm wordt de NEN-EN 14604 aangewezen als voorschrift waaraan zowel lichtnet (bijv. 230Vac) als batterijgevoede (bijv. 9V) rookmelders producttechnisch moeten voldoen. Deze Europese norm is van kracht sinds augustus 2008. Daarnaast moet er volgens de Europese regelgeving voor rookmelders een Prestatieverklaring/DoP beschikbaar zijn (Prestatieverklaring = DoP = Declaration of Performance (download hier de DOP van Ei Electronics)).

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij het implementeren van regelgeving? Stel je vraag aan ons. Onze specialisten helpen je graag.

Keurmerken en markeringen

Rookmelders kennen verschillende keurmerken en markeringen. We bespreken hieronder de CE-markering en het Q-label.

CE-markering

Aan de eerder genoemde NEN-EN 14604 kan de fabrikant zijn CE-teken voor de rookmelders herleiden. Deze CE-markering is verplicht sinds 2013. 

Q-label

Nieuw is het Q-label voor (huis)rookmelders. Dit keur mag alleen op rookmelders worden aangebracht wanneer aan uitgebreide eisen wordt voldaan.

De melders:

 • voldoen aan Europese en Nederlandse product- en milieu eisen;
 • hebben additionele testen op betrouwbaarheid doorstaan;
 • zijn veelal voorzien van duurzame, long-life batterijen;
 • bieden gebruiksgemak en zijn duurzaam;
 • hebben een goede beschrijving op het product;
 • geven de installateur en/of bewoner duidelijkheid over kwaliteit en garantie;
 • er is een duidelijke en goed leesbare gebruiksaanwijzing (digitaal) beschikbaar;
 • de onderneming die de rookmelders op de Nederlandse markt brengt, is actief op het gebied van brandveiligheid en heeft volop kennis in huis omtrent de regelgeving voor (huis)rookmelders.

Regelgeving voor nieuwbouw en bestaande bouw met woonfunctie

Waar moet nieuwbouw op het gebied van brandveiligheid aan voldoen en hoe zit het met bestaande bouw? Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten.

Nieuwbouw met woonfunctieBestaande bouw met woonfunctie (verplicht vanaf juli 2022)
Aansluiting op het lichtnetAansluiting op het lichtnet óf batterijgevoed 
Back-up batterij 
Locatie van de rookmelderVoldoen kwaliteitseis EN14604 
Geluidsnormen
Elke bouwlaag minimaal 1 melder in de verkeersruimteAanwezigheid op iedere bouwlaag 
Zorgplicht onderhoud rookmelderZorgplicht onderhoud rookmelder 
Aanbevolen vervangen: iedere 10 jaarVervanging iedere 10 jaar 

Lees ook: Welke regels gelden er voor nieuwbouw en welke voor bestaande bouw?