Ontwikkel effectief brandveiligheidsbeleid

Als woningcorporatie of vastgoedeigenaar heb je een zorgplicht. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor de installatie van rookmelders, maar ook voor het onderhoud ervan.

Het maken van brandveiligheidsbeleid brengt vragen met zich mee bijvoorbeeld: hoe zorg je als verhuurder dat je bij bewoners binnenkomt? En hoe voorkom je dat huurders de rookmelders uitzetten of afkoppelen?

Maar ook de vergrijzende bevolking heeft impact op het beleid:

  • Wat doe je met scootmobielen?
  • Hoe zorg je dat mindervalide bewoners tijdig kunnen vluchten?

Grijs gebied in wet- en regelgeving

De huidige wet- en regelgeving geeft ruimte aan eigen invulling van brandveiligheidsbeleid. We helpen je door in gesprek te gaan en onze kennis te delen. Onze adviseurs hebben al meer dan 180 woningcorporaties en collectieve verhuurders geadviseerd en ondersteund bij beleidsmatige keuzes:

  • Wil je voldoen aan de norm of zet je een stap verder?
  • Hoe maak je een toekomstgericht beleid?

Een effectief beleid maken

Wij helpen bij het maken van een effectief brandveiligheidsbeleid

Vraagstuk inventariseren We gaan met je aan tafel om je vraagstuk helder te krijgen.

Situatie bekijken We bekijken de situatie op papier of ter plekke.

Wetgeving doornemen Binnen de geldende wetgeving en jullie specifieke wensen kijken we samen naar de mogelijkheden.

Beleid opstellen We brengen een advies uit voor het opstellen van een effectief beleid. Hierbij zit ook een kostenvoorstel. Eventueel werken we meerdere scenario's met niveaus van veiligheid uit.

Omdenken met Talis

Samen met woningcorporatie Talis vonden we een oplossing op een uitdagend vraagstuk. Om aan de brandveiligheidseisen te voldoen, moest de houten gevel van een wooncomplex aangepast worden. Een nieuwe gevel zou € 500.000 – € 600.000 kosten. Deze ingreep was te kostbaar en bood te weinig brandveiligheidsrendement. Onze oplossing borgt de vluchtveiligheid op basis van tijdige detectie: een primeur in Nederland.

Bekijk deze case

Kijk verder dan alleen de prijs

Als woningcorporatie is het essentieel om verder te kijken dan alleen de aanschafprijs van rookmelders. We geven dan ook altijd een advies op basis van veiligheid, kwaliteit, maar zeker ook Total Cost of Ownership (TCO). Dit zijn de totale kosten voor het bezit en gebruik van onze oplossingen tijdens de hele levenscyclus. Het omvat niet alleen de initiële aanschafprijs, maar ook alle kosten die zich voordoen tijdens het gebruik, denk aan onderhoud, operationele kosten, reparaties en zelfs de uiteindelijke verwijdering of vervanging. Hiermee krijg je beter inzicht in de werkelijke kosten van de investering en maak je een weloverwogen beslissing.

Je wilt storingen en onnodige onderhoudsritjes natuurlijk voorkomen. Ook wil je niet dat huurders de melders uitzetten of van de sokkel halen. Welke melder je kiest, heeft daar veel invloed op. Door bijvoorbeeld te kiezen voor een melder met stofcompensatie, zorg je dat vals alarm geminimaliseerd wordt. Ook kun je door rookmelders selectief in te leren, zorgen dat rookmelders niet onnodig afgaan. Hierdoor voorkom je dat bewoners de rookmelders uitschakelen. Zo verminder je eenvoudig de onderhoudsritten en storingsmeldingen.

Om tot een gedegen advies te komen, betrekken we naast de TCO uiteraard ook het beleid van de woningcorporatie. Desgewenst werken we op basis van deze ingrediënten, het woningtype, het bouwjaar en de tekeningen meerdere scenario’s voor je uit. De wetgeving gaat over rookmelders in woningen zelf, maar ook over hoe je omgaat met algemene vluchtroutes en andere ruimten in een woongebouw. Als gebouweigenaar of -beheerder is er ruimte om beleid te maken.

Ga je voor absolute veiligheid? Dan kies je zoals gezegd voor het meest uitgebreide scenario. Kies je voor de tussenvariant? Dan kun je ervoor kiezen om niet in alle woningen te koppelen, maar wel extra aansluitingen te creëren in portieken of gangen. Of je gaat juist een stap verder voor specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld voor bewoners die kwetsbaar zijn. Welke invloed dit heeft op de TCO, brengen we graag voor je in kaart.

Het risico van woningeigenaren

In het BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving) staat dat je als eigenaar van een bouwwerk niet alleen zorgdraagt voor een correcte installatie, maar ook dat deze goed blijft functioneren. Dat betekent dat je rookmelders in woningen moet beheren, onderhouden, controleren en tijdig moet vervangen.

In theorie kun je in een beleidsdocument vastleggen dat het onderhoud bij de huurder ligt. Maar als de huurder het onderhoud niet goed uitvoert, ben je als verhuurder toch verantwoordelijk.

“Meldingen van bewoners over piepende melders omdat de batterijen leeg zijn, kon je voorheen nog wel bij de huurder laten. Nu de zorgplicht in 2021 is aangescherpt, is dat anders.”

Onze adviseurs adviseren je welke risico’s je loopt, wat de zorgplicht voor jou als verhuurder betekent en hoe je met onderhoud omgaat.

Vrijblijvend advies

De huidige wet- en regelgeving geeft ruimte aan eigen invulling van brandveiligheidsbeleid. We helpen je door in gesprek te gaan en onze kennis te delen

Advies over brandveiligheid

Steeds strengere wetgeving

De wetgeving op brand- en vluchtveiligheid wordt strenger. Dat is logisch als je kijkt naar ontwikkelingen in Nederland. Woongebouwen worden steeds complexer en groter. En dat vraagt om uitgebreidere brandveiligheidsmaatregelen. Maar we hebben ook te maken met een vergrijzende bevolking en ouderen die langer thuis wonen. De overheid stimuleert dit, maar het betekent wel dat er extra maatregelen nodig zijn om senioren te helpen als er brand uitbreekt.

Brand verspreidt zich ook steeds sneller. Dat komt doordat het materiaal van meubels steeds vaker synthetisch is. Dit materiaal brandt snel en produceert veel rook. Deze rookontwikkeling is, net als vuur, erg gevaarlijk omdat de vluchtveiligheid ermee in het geding komt.

De toenemende aanwezigheid van scootmobielen en elektrische fietsen in wooncomplexen is ook zo’n onderdeel. In gemeenschappelijke gangen kunnen deze de vluchtweg blokkeren of verhinderen. Ook zijn ze voorzien van accu’s en materialen die brandgevaarlijk kunnen zijn. Geen ideale combinatie.

Belangrijke wet- en regelgeving

NEN 2555 Alle gebouwen gebouwd vanaf 2003 met een woonfunctie moeten voldoen aan de NEN 2555.

NEN6075 De NEN 6075 regelt hoe je zorgt dat rook zich niet verspreid tussen ruimtes. Met onze oplossingen zorg je dat rook- en brandkleppen automatisch sluiten als het alarm afgaat.

Bouwbesluit Ook het Bouwbesluit stelt eisen aan de plaatsing van rookmelders.

BBL In het Besluit Bouwwerken Leefomgeving staat o.a. beschreven hoe je als eigenaar zorg draait voor een optimale brand- en vluchtveiligheid.

NEN2535 In sommige woonsituaties waarbij gebouwen verschillende gebruiksfuncties hebben zoals zorgcomplexen en andere onzelfstandige woningen, kan ook de NEN 2535 gelden. Deze norm omvat regels voor gebouwen met een openbare functie.

Een slimmere oplossing voor brandmeldinstallaties (BMI)

Brandmeldinstallaties (BMI’s) zijn verplicht in zorgcomplexen. Wanneer deze complexen een functiewijziging naar zelfstandige woningen krijgen, blijven deze systemen regelmatig in gebruik. Het gevolg is dat er op veel van deze locaties onverplichte systemen aanwezig zijn, waarvan het onderhoud doorgaans duur uitvalt.

Met onze oplossingen kunnen we hier slimmer op inspelen zodat de totale kosten lager uitvallen uit. Onze oplossingen kun je eenvoudig met elkaar koppelen en op afstand monitoren. Zo ben je altijd op de hoogte van hun status. Een controle unit maakt het mogelijk om snel te identificeren op welke verdieping iets aan de hand is. Ook kun je de melders koppelen aan vrijloopdeurdrangers en brandkleppen, waardoor het gebouw effectief wordt opgedeeld in verschillende brandcompartimenten voor optimale brand- en vluchtveiligheid. In deze specifieke vraagstukken denken onze adviseurs graag met je mee.

Duurzaam inzamelen

Meewerken aan een schoner en duurzamer milieu. Steeds meer woningcorporaties, vastgoedeigenaren en installateurs streven ernaar. Weee Nederland en Hemmink organiseerden daarom een pilot waarbij deelnemers rookmelders gratis gescheiden kunnen inzamelen. Zo kan er onderzoek worden gedaan naar circulaire kansen.

Bekijk het initiatief


Ontdek alle stappen

Het maken van een effectief brandveiligheidsbeleid is een van de stappen in de Keten van Brandveiligheid. Ontdek alle stappen en garandeer een optimale vluchtveiligheid:

Neem contact op