“Ondernemen doe je voor generaties”

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Sinds de oprichting in 1951 is het begrip duurzaamheid voor ons vanzelfsprekend. Als onafhankelijk familiebedrijf zijn we van nature gericht op de lange termijn. In de praktijk betekent het dat we ons focussen op de kwaliteit van oplossingen en het ontwikkelen van langdurige relaties met stakeholders: klanten, leveranciers, medewerkers en de maatschappij.  

Bij Hanzestrohm zijn we ervan overtuigd dat we continu in beweging moeten zijn om onze duurzaamheidsstrategie te verbeteren en te versterken. Dit kunnen we echter niet alleen. Daarom betrekken we zowel onze stakeholders als experts in de zoektocht naar duurzame oplossingen. 

De pijlers van Hanzestrohm

Voor ons is duurzaamheid een veelomvattend begrip. Het vergt daarom een integrale aanpak. Belangrijke pijlers binnen onze ambitie zijn: Milieu, Duurzaam inkopen, Eerlijk zaken doen & Mens en maatschappij.

Acties per pijler voor 2022

Milieu

Om onze impact op het milieu te verminderen, brengen we opnieuw onze CO2-voetafdruk in kaart. Hierin ligt onze focus op de impact van de gehele keten. Om dit in kaart te brengen, nemen we meer emissiefactoren mee uit Scope 3: de indirecte uitstoot van CO2, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van andere organisaties. Hieruit zullen verdere stappen volgen om de uitstoot te verminderen. 

Ook meten we wat de CO2-impact is van inkomend transport. We onderzoeken de mogelijkheid om de CO2-footprint voor reguliere orders zichtbaar te maken, zodat dit in de toekomst een vast criterium kan worden tijdens het bestelproces. 

Duurzaam inkopen

Ketensamenwerking met oog voor mens en milieu is voor ons belangrijk. We willen duurzaamheid nog meer aankaarten bij onze leveranciers en met hen in gesprek gaan over duurzame productiewijzen en circulaire verdienmodellen. Bij het inkopen van nieuwe product(categorieën) staat duurzaamheid bovenaan.  

‘Verduurzaming vraagt om geduld en een doortastende aanpak’

Gijs Hemmink, Manager Sustainability

Eerlijk zaken doen

Wij vinden het belangrijk dat onze bedrijfsvoering in overeenstemming is met relevante wetgeving en ethische normen. In 2022 vervolgen we het onderzoeken van beoogde partners om zo ethische bedrijfsvoering te garanderen. Om te blijven anticiperen op steeds vernuftigere (cyber)-criminaliteit, zetten wij ons continu in voor het up-to-date houden van onze informatiebeveiligingssystemen. 

Mens en maatschappij

Duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en ontwikkeling van onze medewerkers zijn sinds jaar en dag speerpunten van onze organisatie. We vieren het prachtige rapportcijfer dat wij vanuit het medewerkerstevredenheidsonderzoek hebben ontvangen, maar zien ook ruimte voor verbetering. Daarom zetten we de komende jaren stappen om:  

  • werkdruk te verminderen; 
  • inwerktrajecten te optimaliseren;  
  • beter samen te werken. 

De kernwaarden die centraal staan binnen Hanzestrohm willen we nadrukkelijk onder de aandacht brengen bij onze medewerkers met de recent ontwikkelde Kernwaardentoolkit. 

Een ander speerpunt is aandacht voor de maatschappij om ons heen. Dit uit zich in het ondersteunen van lokale, regionale en landelijke doelen en instellingen die betrekking hebben op opleiding, sport, kunst en cultuur. 

Duurzaamheidsrapport

Eerder dit jaar hebben we in ons duurzaamheidsjaarrapport gepubliceerd over onze CO2-emmissies in het jaar 2020. In de tussentijd hebben we de meting over het jaar 2021 uitgevoerd. Tijdens deze meting hebben we completere data kunnen gebruiken en de accuraatheid verbeterd door op sommige punten gebruik te maken van andere meetmethodes. Deze nieuwe inzichten hebben we ook toegepast op het jaar 2020. Hierdoor valt onze gehele uitstoot in 2020 een stuk lager uit dan de eerder gerapporteerde 1.684 tCO2e (ton CO2 equivalenten), namelijk op 733 tCO2e. Dit komt met name door een verbeterde meting van inbound transport (vanaf onze leveranciers), die nu uitkomt op 172 tCO2e. Zie ook pagina 22 t/m 25. We zullen elk jaar proberen de accuraatheid, compleetheid en consistentie van onze meting te verbeteren, met als doel op een zo transparant mogelijke manier te kunnen rapporteren. De rectificatie is doorgevoerd in het vernieuwde rapport dat hieronder te lezen is.

Gouden EcoVadis medaille

Sinds de oprichting in 2007 is EcoVadis uitgegroeid tot ’s werelds grootste en meest betrouwbare leverancier van duurzaamheidsbeoordelingen voor bedrijven. Wereldwijd zijn er meer dan 75.000 bedrijven beoordeeld.

Wij zijn blij dat onze inspanningen voor duurzaamheid worden beloond met een gouden Ecovadis-medaille. Tevreden? Nee, wij zijn ervan overtuigd dat we in beweging moeten blijven om onze een nog positievere impact op onze stakeholders te kunnen maken. Onze duurzaamheidspartner Nexio Projects helpt ons hierbij. 

Verduurzamen doen we samen

In onze missie om verder te verduurzamen gaan we graag in gesprek met experts en geïnteresseerden om samen op zoek te gaan naar mogelijkheden waar we allemaal aan bij kunnen dragen. Zo ging Gijs Hemmink, manager Sustainability bij Hanzestrohm, voor de Technische Unie podcast in gesprek met Olaf Oosting, directeur van Valstar Simonis, over circulair ondernemen en het reduceren van de CO2-uitstoot. Een interessant inzicht in de uitdagingen en mogelijkheden van circulair ondernemen in de elektrotechnische installatiebranche, te beluisteren via Spotify en YouTube!