“Ondernemen doe je voor generaties”

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Sinds de oprichting in 1951 is het begrip duurzaamheid voor ons vanzelfsprekend. Als onafhankelijk familiebedrijf zijn we van nature gericht op de lange termijn. In de praktijk betekent het dat we ons focussen op de kwaliteit van oplossingen en het ontwikkelen van langdurige relaties met stakeholders: klanten, leveranciers, medewerkers en de maatschappij.  

Bij Hanzestrohm zijn we ervan overtuigd dat we continu in beweging moeten zijn om onze duurzaamheidsstrategie te verbeteren en te versterken. Dit kunnen we echter niet alleen. Daarom betrekken we zowel onze stakeholders als experts in de zoektocht naar duurzame oplossingen. 

De 4 pilaren van duurzaamheid

Voor ons is duurzaamheid een veelomvattend begrip. Het vergt daarom een integrale aanpak. De belangrijke pilaren binnen onze ambitie zijn: Milieu, Duurzame supply chain, Eerlijk zakendoen & Mens en maatschappij.

Milieu

Duurzame supply chain

Eerlijk zakendoen

Mens en maatschappij

Acties per pilaar voor 2023

Milieu

Om onze impact op het milieu verder te verbeteren brengen we elke keer opnieuw onze CO2-voetafdruk in kaart. We nemen hierin ook meer emissiefactoren mee uit Scope 3 om de impact uit de gehele keten beter in kaart te brengen. Op basis hiervan zijn we verdere stappen aan het ontwikkelen om deze te reduceren. Daarnaast zal door zelf te meten wat de CO2-impact is van inkomend transport, en zodoende inzicht te krijgen wat de grootste factor is in de voetafdruk, ons in staat stellen hierover in gesprek te gaan met onze leveranciers om deze te verminderen. Er zal worden onderzocht of het mogelijk is om in de toekomst voor reguliere orders de CO2-voetafdruk inzichtelijk te maken, zodat dit een vast criterium wordt tijdens het bestelproces (naast leverbetrouwbaarheid en voorraadhoogte).

Duurzame supply chain

Samenwerking in de keten met oog voor mens en milieu is voor ons belangrijk. We willen duurzaamheid nog meer aankaarten bij onze leveranciers en met hen in gesprek gaan over duurzame wijze van produceren en circulaire verdienmodellen. Bij het inkopen van nieuwe product(categorieën) staat duurzaamheid bovenaan. Voor 2023 willen we ons focussen op de uitgaande transport, waarbij we willen toewerken naar geconsolideerde zendingen op vaste afleverdagen. Voor 2024 gaan we de inkomende transporten oppakken. Internationaal is de uitdaging nog groter om CO2 te reduceren, zeker in combinatie met onze groei ambitie.

‘Verduurzaming vraagt om geduld en een doortastende aanpak’

Gijs Hemmink, directeur duurzaamheid en innovatie

Eerlijk zakendoen

Het heeft onze hoogste prioriteit om onze bedrijfsvoering in overeenstemming met relevante wetgeving en ethische normen te realiseren. In 2023 zetten wij ons verder in op het uitvoeren van onderzoek van beoogde partners om ethische bedrijfsvoering te garanderen. Om te blijven anticiperen op steeds vernuftigere cybercriminaliteit zetten wij ons continu in voor het up to date houden van onze informatiebeveiligingssystemen.

Mens en maatschappij

Duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en ontwikkeling van onze medewerkers, en ook aandacht voor de maatschappij om ons heen, zijn sinds jaar en dag speerpunten van onze organisatie. Richting 2023 willen we de lijn van verzuimreductie doorzetten door amplitief (vooraf) gezondheidsprogramma’s aan te bieden voor alle medewerkers. Ook willen we de cultuur van leren en experimenteren bevorderen door het aanbieden van trainingstrajecten binnen onze Sales Academy, Future You programma en ons leiderschapsprogramma Hanzeboost.

Duurzaamheidsrapport

In 2022 zijn we gestart met het jaarlijks publiceren van onze duurzaamheidsrapportage. Hiermee geven we inzicht in de ontwikkelingen, onze inspanningen en onze doelen voor het nieuwe jaar.

Door transparant te communiceren naar al onze stakeholders waarmee we bezig zijn en welke plannen we hebben staan, willen we laten zien dat duurzaamheid voor ons hoog op de agenda staat en ons serieus inspannen voor een betere wereld. Naast dat we met dit rapport een stukje verantwoording afleggen aan de maatschappij waarin wij opereren, hopen we voornamelijk te inspireren, te laten zien wat er mogelijk is als je echt wilt, en diverse stakeholders uit de gehele keten bij elkaar te brengen. Zoals vaker naar voren komt in onze duurzaamheidsrapporten: verduurzamen doe je niet alleen.

Duurzaamheidsrapport 2022

Het tweede duurzaamheidsverslag van Hanzestrohm met inzicht in het jaar 2022 op het gebied van duurzaamheid volgens de 4 pijlers: Milieu, Eerlijk zakendoen, Mens & Maatschappij en Duurzame Supply Chain. Wij hopen hiermee weer bij te dragen aan kennisdeling en mogelijkheden voor onze sector om duurzaam te innoveren.

Duurzaamheidsrapport 2020-2021

Medio 2022 hebben we ons eerste duurzaamheidsrapport, over de periode 2020-2021 gepubliceerd. Met de start van een jaarlijks terugkerend duurzaamheidsrapport geven we niet alleen transparantie over onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid, maar hopen we ook onze leveranciers, klanten en andere bedrijven te inspireren om aan de slag te gaan met duurzaamheid.

EcoVadis beoordeling

Sinds de oprichting in 2007 is EcoVadis uitgegroeid tot ’s werelds grootste en meest betrouwbare leverancier van duurzaamheidsbeoordelingen voor bedrijven. Wereldwijd zijn er meer dan 75.000 bedrijven beoordeeld.

Duurzaamheid is geen gegeven maar een continu proces. Daarom laten wij onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid jaarlijks controleren door EcoVadis. Dit jaar zijn wij beloond met een zilveren medaille. Hiermee behoren we tot de top 15% van bedrijven binnen onze branche die beoordeeld zijn door EcoVadis.

Op alle vlakken hebben we een goede score behaald, maar is er ook ruimte voor verbetering. We blijven ons inzetten om een nog positievere impact te maken op onze stakeholders en de wereld om ons heen. Met de uitslag van het EcoVadis-onderzoek en de kansen die er nog liggen ontwikkelen we ons verder, want ondernemen doen we voor generaties.

Verduurzamen doen we samen

In onze missie om verder te verduurzamen gaan we graag in gesprek met experts en geïnteresseerden om samen op zoek te gaan naar mogelijkheden waar we allemaal aan bij kunnen dragen. Zo ging Gijs Hemmink, directeur duurzaamheid en innovatie bij Hanzestrohm, voor de Technische Unie podcast in gesprek met Olaf Oosting, directeur van Valstar Simonis, over circulair ondernemen en het reduceren van de CO2-uitstoot. Een interessant inzicht in de uitdagingen en mogelijkheden van circulair ondernemen in de elektrotechnische installatiebranche, te beluisteren via Spotify en YouTube!

Brancheplan Verpakkingen

Logo Brancheplan Verpakkingen

In 2022 is het Brancheplan Verpakkingen opgesteld met en voor de installatiebranche, gericht op het verminderen, verduurzamen en hoogwaardig hergebruiken van verpakkingen. Hanzestrohm is sinds de oprichting actief deelnemer van het brancheplan. Hiermee dragen we bij aan de circulaire ambities van de Rijksoverheid om 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken in 2030.

Samenwerking door de hele keten is essentieel om deze doelen te bereiken. Samen met leveranciers en klanten onderzoeken en ontplooien we activiteiten die bijdragen aan het verminderen van verpakkingsafval, het verduurzamen van verpakkingen en het verminderen van het aantal transportbewegingen. Ontdek meer over het Brancheplan Verpakkingen op brancheplanverpakkingen.nl.