Elektrische veiligheid en betrouwbaarheid

Veilige elektrische installaties conform NEN 1010

Elektrische veiligheid NEN 1010

Volledige NEN 1010 inspecties van de groepenkast tot aan de wandcontactdoos

Na installatie- of aanpassingswerkzaamheden aan een elektrische installatie wil je natuurlijk dat deze volgens de gestelde normen is aangelegd, zonder gebreken functioneert en dat de kans op brandgevaar minimaal is.

Afwijkingen en defecten komen voor bij het beste installatiewerk. Door het uitvoeren van een NEN 1010 inspectie wordt de installatie getoetst op veiligheid, installatienormen en -richtlijnen. Als installateur moet je dus op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving, de eigenschappen van het gebruikte installatiemateriaal en de inspectieprocedure. Een installatietester is hierbij een handig en noodzakelijk meetgereedschap om de verplichte inspectiemetingen uit te voeren.

Een installatietester voert onder andere basismetingen uit die in de NEN 1010 zijn voorgeschreven. Denk hierbij aan het meten van:

  • netspanning
  • netfrequentie
  • spanningsverliezen
  • circuitimpedantie
  • netimpedantie
  • aanspreektijd
  • aanspreekstroom van aardlekbeveiligingen

Universele paneelmeters en kilowattuurmeters zijn belangrijke schakels in het registreren en analyseren van elektrische grootheden. Deze nauwkeurige meetcomponenten geven je een duidelijk beeld van het verbruik, de belasting en het gedrag van elektrische installaties.

1 op de 3

Eén op de drie branden wordt veroorzaakt door elektra.

5%

Spanningsverlies tussen het begin van een elektrische installatie en de aansluitpunten bij normaal bedrijf mag niet meer dan 5% van de nominale spanning bedragen.


Waarom NEN 1010 inspectie uitvoeren?

De NEN 1010 geeft installateurs duidelijke handvatten over het uitvoeren en documenteren van de visuele en elektrotechnische inspectie. Voorafgaand aan de ingebruikname van elektrische installaties moet er een keuring plaatsvinden. Dit geldt voor nieuwbouw en bij belangrijke aanpassingen of uitbreiding van de installatie.  

Elektrische installaties zijn oorzaak nummer 1 bij het uitbreken van brand. Om deze installaties te verzekeren tegen het risico van brand is een opleverinspectie vaak een vereiste. Zeker na het uitbreken van een brand is het van belang aan te kunnen tonen dat de elektrische installatie goed is aangelegd en veilig functioneerde.

In tegenstelling tot de NEN 1010 inspectie is er geen wettelijke verplichting om de veiligheid van elektrische installaties te garanderen. In de Arbowet staat wel dat een werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Periodieke controle op basis van een NEN 3140 inspectie is in dit geval een goed hulpmiddel om de conditie van de installatie te toetsen.


Moderne elektrische installaties vragen om een slimme inspectiebenadering. Hoe kies je een installatietester die aansluit bij jouw inspectiemetingen?

Een huisinstallatie bestaat tegenwoordig uit tientallen componenten en aansluitpunten. Het groeiend aantal PV- en EV-installaties en de populariteit van elektrisch koken speelt hier zeker een grote rol. Een 1-fase installatie met 6 installatie-automaten en 2 aardlekschakelaars is al lang niet meer voldoende om een huishouden veilig van voldoende elektriciteit te voorzien.

Ook bedrijven worden steeds vaker uitgerust met een grotere elektrotechnische verdeelinrichting. Het opleveren en inspecteren van grotere installaties vraagt om efficiënte meet- en rapportage oplossingen. Investeren in moderne meetinstrumenten en gebruiksvriendelijke rapportagesoftware zijn uitgaven die zichzelf makkelijk en snel terugverdienen.  

Bij de aanschaf van een nieuwe installatietester spelen verschillende criteria een rol: 

  • Welke metingen wil je minimaal uitvoeren? 
  • Hoe gebruiksvriendelijk is het instrument en de software? 
  • Zijn de meetresultaten stabiel en nauwkeurig? 

Het zijn slechts enkele vragen waar je als installateur rekening mee moet houden tijdens een oriëntatiefase.


Consequent en veilig meten. Hoe doe je dat?

De NEN 1010 is de belangrijkste norm voor veel elektrische installaties in woningen, utiliteitsgebouwen en de industrie. Officieel spreken we over “de norm voor veiligheidsbepalingen van laagspanningsinstallaties”. In de norm staat omschreven hoe je elektrische installatie veilig monteert, onderhoudt en in gebruik neemt.

Het werken, inspecteren en keuren volgens deze norm is dus een onmisbaar onderdeel om de veiligheid van de installatie en gebruiker te waarborgen. Hoe zorg je ervoor dat alle noodzakelijke metingen consequent worden uitgevoerd? En waar maak je de meetverbindingen?

Moderne installatietesters zijn voorgeprogrammeerde Auto Sequence testprocedures; ingebouwde helpteksten, zekering-tabellen en aansluitschema’s. Deze hulpmiddelen maken het inspectieproces eenvoudiger dan ooit. Met een druk op de knop worden inspectiemetingen gestart en in een vaste volgorde uitgevoerd. Hiermee sla je geen inspectiestap meer over.

Wandcontactdozen en aardcircuitimpedantie testen

Periodieke inspectie – omschreven in de NEN 3140 – en de eerste opleverinspectie volgens de NEN 1010 verplichten de meting van de aardcircuitimpedantie op 230V AC wandcontactdozen. Hierdoor wordt vastgesteld of er een goede aardverbinding aanwezig is. Een juiste meetwaarde zorgt ervoor dat de voorliggende beveiliging bij een isolatiedefect snel afschakelt en de kans op aanraking met elektriciteit wordt voorkomen.

Slim en veilig meten aan E-installaties

De NEN 1010 beschrijft hoe de voeding en distributie van laagspanningsinstallaties veilig wordt aangelegd, uitgebreid en aangepast. Ook geeft de norm duidelijkheid over het inspectieproces van de installatie. Een inspectie bestaat uit een visuele controle, gevolgd door verschillende metingen en een eindrapportage.

De metingen worden uitgevoerd met een installatietester. Deze instrumenten beschikken over essentiële meetmethodes voor het elektrisch keuren van de installaties. Dit zijn onder andere controlemetingen van de vereffening en de aardverbinding, meting van de isolatieweerstand, circuitimpedantiemetingen en controle van de aardlekschakelaars.

Inspectiemetingen in een handomdraai

Metrel is een van Europa’s toonaangevende fabrikanten van meetinstrumenten voor inspectie van elektrische installaties en apparaten. Sinds de opkomst van de gecombineerde installatietester loopt Metrel voorop in de ontwikkeling van betrouwbare en intuïtief te bedienen meetinstrumenten. De huidige serie Eurotest installatietesters bestaat uit 6 multifunctionele installatietesters en wordt door veel installateurs gezien als dé standaard voor NEN 1010 inspectiemetingen.

Naast de standaardmetingen zoals circuitimpedantie, aardlekschakelaartests en weerstand naar aarde zijn de testers ook voorzien van andere metingen en handige functies. Uniek zijn bijvoorbeeld de automatische en zelf-programmeerbare meetstappen door middel van AutoSequence metingen.

Ook in rapportagemogelijkheden blinkt de Eurotest serie uit. Metrel ES Manager (MESM) is een gebruiksvriendelijk softwarepakket met een overzichtelijke userinterface en opslagstructuur. De software geeft gebruikers van Metrel meetapparatuur uitgebreide mogelijkheden voor het beheren, analyseren, rapporteren en bewaren van meetresultaten.


Wij houden je installatietester in topconditie

Om zeker te zijn van je meetresultaten is goed onderhoud en periodieke kalibratie een pré. De zorg voor je meetinstrumenten neemt het reparatie- en kalibratielaboratorium van ons zusterbedrijf KWx je graag uit handen. Meer informatie over deze dienstverlening vind je op de MeterCare webpagina.

Een vraag die regelmatig tijdens onze meetworkshops de revue passeert is: waarom meten?

Ambassadeur voor veilig en zeker meten

De wet- en regelgeving rondom elektrische installaties ontwikkelt snel. Technieken en analysemethodes verbeteren waardoor toepassingen verbreden. Deze veranderingen zorgen ervoor dat installateurs hun meetinstrumenten anders gaan gebruiken. Met workshops, kennissessies en (product)trainingen spelen wij in op deze veranderingen.

Contact

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Evenementen & trainingen

Nieuwsberichten

Inspectie elektrische arbeidsmiddelen

Veiligheid apparaten NEN 3140

Slecht onderhouden arbeidsmiddelen veroorzaken jaarlijks meerdere serieuze ongevallen. De NEN 3140 omschrijft hoe kan worden voldaan aan de bij wet gestelde eisen voor elektrische machines en arbeidsmiddelen.

Lees meer
Webinar Power Quality

Power Quality monitoring

De term Power Quality komt steeds vaker voorbij in de elektrotechniek. Met dit begrip wordt de kwaliteit van elektrische energievoorziening, stroom en spanning bedoeld. Een slechte Power Quality kan directe negatieve invloed hebben.

Lees meer