referentie

Woningcorporatie Mooiland

Hemmink begeleidt woningcorporatie Mooiland bij het plaatsen van 20.000 rookmelders

Om meer brandveiligheid te kunnen bieden aan haar bewoners, heeft woningcorporatie Mooiland een traject gestart om maar liefst 20.000 Ei Electronics rookmelders in haar huurwoningen te plaatsen. Dit project startte in 2019 en loopt nog gedeeltelijk. De verwachting is dat in 2022 het hele project wordt opgeleverd. Mooiland heeft Hemmink voor het gehele renovatietraject als partner gekozen, waarbij zij van het opstellen van het beleid tot het installeren van de melders en het informeren van de bewoners actief betrokken zijn.

Merk

  • Project

  • Renovatie

  • Oplevering

  • 2022

Keten van Brandveiligheid

Anton van Beek, projectleider bij Mooiland: “Wij hebben gekozen om het hele project te doorlopen volgens de Keten van Brandveiligheid, een totaalaanpak van Hemmink om echte brandveiligheid te realiseren. Hierbij wordt het hele plaatje bekeken, van productontwikkeling tot onderhoud en vervanging”.

“In het verleden hebben wij op beperkte schaal al eens te maken gehad met de melders van Ei Electronics, dat was een positieve ervaring. Mede vanwege deze ervaring en positieve reacties van andere woningcorporaties hebben wij voor Hemmink en Ei Electronics gekozen om toe passen in al onze woningen”.

Tevreden over werkwijze

Mooiland is tevreden over de aanpak van Hemmink. “Allereerst heeft Hemmink een grondige analyse gemaakt van onze behoeften en wensen. Vervolgens hebben zij een advies op maat gegeven op basis van de Ei3000-serie melders van Ei Electronics. Daarnaast hebben zij meerdere trainingen verzorgd, projecties gemaakt en hebben zij ondersteuning gegeven bij de installatie. Tot slot hebben wij handige gebruikersinformatie gekregen die wij konden delen met al onze bewoners”.

“Door een wisseling in de onderaannemer werden de rookmelders een periode verkeerd geïnstalleerd; doordat de accountmanager van Hemmink direct naar de locatie ging om dit op te lossen, was dit probleem snel verholpen.”

Lopende trajecten

Om alle woningen te kunnen voorzien van rookmelders, lopen er momenteel twee trajecten:

  1. Bij 8.000 woningen gestapelde bouw wordt de totale brandveiligheid verbeterd. Alle woningen worden grondig op het vereiste brandveiligheidsniveau gecontroleerd. Hierbij wordt waar nodig de brandwerendheid en compartimentering verbeterd. In woningen waarin geen Ei Electronics rookmelders (red: 230V variant met 10 jaar lithium) aanwezig zijn, worden deze alsnog door de bouwkundig aannemer geplaatst. Ook Ei Electronics melders die ouder zijn dan 9 jaar worden vervangen. Naar verwachting zal 2/3 deel van de woningen (nieuwe) melders nodig hebben.
  2. In 9.000 eengezinswoningen waarin geen andere werkzaamheden noodzakelijk zijn, worden door de speciaal hiervoor geselecteerde installateur Van Dam alleen rookmelders geplaatst. De plaatsingen worden verdeeld over ongeveer drie jaar. Ook hier is de verwachting dat 2/3 deel van de woningen (nieuwe) melders nodig zal hebben.

Onderhoud en vervanging

Anton vervolgt: “Het onderhoud en vervanging willen we zo slim en efficiënt mogelijk inrichten. Daarvoor zijn we nog in gesprek met Hemmink. Hierbij kijken we samen naar nieuwe, moderne technieken zoals het uitlezen van gegevens en opnamemogelijkheid in een database”.

Over Mooiland

Als woningcorporatie huisvesten wij ruim 60.000 mensen in 25.000 woningen verspreid over heel Nederland. Wij geven thuis door te zorgen voor voldoende betaalbare, kwalitatief goede en duurzame huurwoningen. Maar we doen graag meer. We zijn graag een corporatie die herkenbaar, aanspreekbaar en bereikbaar is voor huurders. We willen weten wat er speelt en hebben oog voor prettig wonen in de wijk. Ook zo geven wij thuis.