‘We waren op zoek naar rookmelders met weinig onderhoud en storingen’

Brandveiligheid is een belangrijk speerpunt voor woningcorporaties en installateurs. En dat is niet voor niets. ‘We zijn er recent maar weer aan herinnerd, hoe belangrijk het is om de brand- en vluchtveiligheid in gebouwen goed op orde te hebben’, zegt Rinus van Tengnagell de Raad, Projectleider Vastgoed van woningcorporatie Trivire uit Dordrecht. Hij vertelt over de brand in 1 van hun complexen, het brandveiligheidsbeleid van de corporatie, de uitrol van 23.000 nieuwe rookmelders en de rol van Hemmink in dat proces.

Merk

  • Klant

  • Trivire

  • Interviewee

  • Rinus van Tengagell

Het belang van brandveiligheid

Begin mei kreeg Trivire te maken met een brand in één van hun portiekwoningen. ‘De brand ontstond op het balkon van een bewoner en sloeg over op het dak’, vertelt Rinus. ‘Die stond op een gegeven moment in lichterlaaie. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen, maar de bewoners van de 16 woningen in het gebouw konden niet meer terug naar hun huizen en moesten ergens anders ondergebracht worden.’

‘Dit laat maar weer eens zien hoe belangrijk de focus op brandveiligheid daadwerkelijk is. Bij Trivire gaan we hier dan ook heel serieus mee om. Niet voor niets hebben we onlangs onder begeleiding van een adviseur een uitgebreid brandveiligheidsbeleid opgesteld.’

Uitrol 23.000 rookmelders

Een belangrijk onderdeel van het brandveiligheidsbeleid van Trivire is de uitrol van 23.000 nieuwe rookmelders in hun woningen. Rinus: ‘Vanaf 1 juli moet iedere woning op elke verdieping met een verblijfsruimte een rookmelder hebben, dat is wettelijk verplicht. Deze deadline hebben we vanwege de grootte van het project en de bijbehorende lange voorbereidingstijd helaas niet gered. Maar we doen ons uiterste best om het zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. De verwachting is dat we voor het einde van het jaar alle bewoners hebben aangeschreven en ingepland.’

‘We hebben allerlei soorten woningen en complexen in ons bestand’, vervolgt Rinus. ‘Eengezinswoningen, corridorwoningen, hoogbouw en portiekflats bijvoorbeeld. We hebben bovendien veel woningen in bezit waar intra- en extramurale zorg wordt geboden. Het eerste wat je je afvraagt als je 23.000 nieuwe rookmelders gaat aanschaffen, is dan ook welke je het beste kunt gaan plaatsen. Daar moesten we een weloverwogen keuze in maken.’

De meest betrouwbare melders

Trivire was op zoek naar een degelijk product met weinig onderhoud en storingen. Rinus: ‘En eentje waar je van op aan kunt. We hebben diverse partijen om advies gevraagd en eigenlijk kwamen we elke keer weer uit op de rookmelders van Ei Electronics. Producten die nauwelijks uitvallen en daarmee bijdragen aan de bedrijfszekerheid. Het zijn in basis misschien niet de goedkoopste melders, maar ze zijn wel betrouwbaar. Als je de kosten bovendien verdeelt over de gehele levensduur van de melders, ben je uiteindelijk goedkoper uit’.

‘Omdat we nog niet zover zijn, kan ik dit nog niet uit eigen ervaring bevestigen, maar we hebben er vertrouwen in dat het gebruik van deze melders ons uiteindelijk minder gaat kosten. Onder andere doordat het uitvalspercentage van de melders veel lager ligt dan van andere melders in de markt. Daardoor zijn er een stuk minder onderhoudsritten nodig. Heel prettig met 15.000 verhuureenheden. Dan heb je namelijk liever niet constant storingen waarop je actie moet ondernemen.’

Rookmelders onderhouden met Hemmink Insight

Rookmelders onderhouden is op deze manier dus behapbaar en overzichtelijk, vindt Rinus. ‘Bovendien maken we gebruik van Hemmink Insight, een database waar we alle informatie van de melders in op kunnen slaan. De statistische informatie, maar bijvoorbeeld ook waar de melder precies hangt. Heeft de melder een keer alarm geslagen of is ie ooit verwijderd? Dan komt ook deze informatie in de database te staan.’

‘Op deze manier krijg je een heel handig overzicht van de status van de melders. Dat is niet alleen voor onszelf belangrijk om het onderhoud goed te kunnen beheersen, het is ook een tool waarmee we aan het bevoegd gezag kunnen laten zien dat we de melders niet alleen installeren, maar ook actief onderhouden.’

Hemmink Insight biedt ook kansen op sociaal gebied. ‘We krijgen daardoor namelijk een beter beeld van wat er zich bij de mensen thuis afspeelt’, legt Rinus uit. ‘Mensen die zichzelf uitsluiten van de maatschappij of die bijvoorbeeld eenzaam zijn, zien we helaas vaker dan je denkt. Tijdens installatie- en onderhoudswerkzaamheden kunnen we dit soort situaties constateren, zodat we hier een vervolg aan kunnen geven en bijvoorbeeld onze sociaal medewerkers kunnen inschakelen.’

Gebruikerskaarten voor bewoners

Bewoners bewust maken van het belang van onderhoud, is een stap die we niet moeten overslaan. ‘We werken met gebruikerskaarten waarin we uitleggen hoe je rookmelders goed kunt onderhouden’, vertelt Rinus. ‘Ook staat op deze kaarten vermeld wat mensen kunnen doen als er brand uitbreekt of als er een storing optreedt. Uiteraard op een beknopte en overzichtelijke manier, zodat mensen in 1 oogopslag kunnen zien wat te doen.’

‘Tessa, onze contactpersoon bij Hemmink, heeft ons heel goed geholpen met het opstellen van de kaarten. Het is namelijk belangrijk dat mensen weten wat ze kunnen verwachten in diverse situaties. Dat geldt overigens ook voor de installatie zelf. Wat gaat er precies gebeuren? Wanneer? En wie doet wat? Goede communicatie is een must voor een soepel verloop van het proces.’

Welke rookmelder plaats je waar?

Niet iedere woning heeft dezelfde rookmelders nodig. Dat heeft onder andere te maken met de grootte en indeling van de woning, maar ook met de mensen die erin wonen. ‘Daarom maakt Hemmink de projecties van ons gehele woningbestand. Dat betekent dat hun specialisten intekenen op de plattegronden welke rookmelder waar moet komen te hangen.’

Een prettige manier van werken, vindt Rinus. ‘Op die manier weten we namelijk zeker dat we de vluchtveiligheid van onze bewoners kunnen waarborgen. Ook in onze portiekflats bijvoorbeeld. Daar plaatsen we eigenlijk altijd selectief gekoppelde melders. Deze melders geven het alarmsignaal wel de ene kant op door (van de galerij naar de omliggende woningen bijvoorbeeld), maar niet andersom (van de woningen naar de galerij).’

‘Hiermee voorkom je dat de bewoners van het hele gebouw worden gealarmeerd, alleen maar omdat er iets aanbakt in een van de woningen. Een waardevol advies van Hemmink om in dit soort gebouwen selectief gekoppelde melders te gebruiken.’ 

BMI of rookmelders?

‘We zijn op dit moment aan het onderzoeken of de brandmeldinstallaties (BMI’s) die in een aantal van onze gebouwen aanwezig zijn, in de toekomst vervangen kunnen worden door rookmelderoplossingen van Hemmink’, zegt Rinus. ‘Door (rook)melders op een slimme manier te koppelen aan andere apparatuur zoals handmelders, controle units en deurdrangers creëer je een volledige en op maat gemaakte oplossing voor je verschillende typen bezit. Door ook een Hemmink Gateway toe te passen, kun je het volledige systeem op afstand uitlezen en bewaken.

‘Een dergelijke oplossing kan een BMI in bepaalde gevallen heel goed vervangen. Het voordeel is dat dit kostentechnisch gezien een stuk voordeliger is. Vervang je een (bijvoorbeeld vanwege functiewijziging) onverplichte BMI, dan is dat een snel te nemen keuze. Anders moet je wel goedkeuring krijgen bij de gemeente en de precieze voorwaarden afstemmen. Al met al heb je dus wel een plan van aanpak nodig. Iets waar Hemmink ons ook in ondersteunt.’

Rookmelders gescheiden inzamelen

‘Als ik het niet weet, vraag ik Tessa’, vervolgt Rinus. ‘En mijn vragen kunnen over verschillende dingen gaan. Over de wetgeving, de kwaliteit van de melders, het onderhoud van de producten, hulp bij installeren, hoe om te gaan met BMI’s of bijvoorbeeld over recycling.’

‘Bij Trivire is duurzaamheid en circulariteit een belangrijk aandachtspunt. Ik vroeg Tessa dan ook naar een mogelijke duurzame oplossing bij de aanschaf van de rookmelders en zij vertelde over de pilot die op dit moment loopt om rookmelders gescheiden in te zamelen. Een heel mooi initiatief waarbij Hemmink echt een voortrekkersrol heeft en we bij Trivire kunnen bijdragen aan een betere wereld. Wat wil je nog meer?’