Maximale brandveiligheid met minimale investering

Om aan het Bouwbesluit te voldoen, zou Talis de houten gevel van een woongebouw uit 1997 bouwkundig moeten aanpassen. Een zeer kostbare ingreep met onvoldoende rendement qua brandveiligheid. Daarom zocht de woningcorporatie een gelijkwaardig alternatief tegen minder kosten. Hemmink bood een proportionele oplossing die de vluchtveiligheid borgt op basis van tijdige detectie. Het innovatieve systeem is een Nederlandse primeur.

Een nieuwe gevel zou vijf à zes ton kosten”, zegt Johan Janssen namens Talis. “Dat is een fors bedrag om aan wettelijke brandveiligheidseisen te voldoen. Daardoor rees de vraag hoe risicovol het gebouw werkelijk was en of we niet op een andere, gelijkwaardige manier een veilig gebouw konden realiseren.” Het (deels) vervangen van de western red cedar geveldelen aan het woongebouw aan de Joulestraat in Nijmegen zou te weinig brandveiligheid opleveren in verhouding tot de kosten. Dat maakte de investering buitenproportioneel en daarom zocht Talis een alternatief om het Bouwbesluit en aanstaande Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) na te leven.

Merk

  • Woningcorporatie

  • Talis

  • Interviewee

  • Johan Janssen

Een risicogerichte aanpak

In haar zoektocht legde Talis contact met Gemeente Nijmegen en externe adviespartijen. Vervolgens toonden inspecties aan dat ingrijpende, kostbare ingrepen onvoldoende garantie waren voor brandveiligheid. Gezamenlijk besloten ze de regelgestuurde methodiek te negeren en op basis van een risico-afweging proportionele voorzieningen te bepalen. Deze risicogerichte aanpak, ook wel bekend als Fire Safety Engineering, wilde Talis combineren met betrouwbare producten. “Wij geloven dat je met innovaties uit de markt de brandveiligheid op doelmatige wijze kunt garanderen”.

Geen tweede inferno

Bij wijze van proef werden vijf complexen geselecteerd om de aanpak op basis van proportionaliteit te testen. Daarvan kreeg het woongebouw aan de Joulestraat eerste prioriteit toen in 2017 de Londense Grenfell Tower met haar brandgevaarlijke gevel volledig afbrandde en 72 doden veroorzaakte. Talis stelde een Integraal brandveiligheidsconcept (IBC) op dat zij intensief terugkoppelde met de Veiligheidsregio Gelderland Zuid (VRGZ) en door externe bureaus (Peutz en Munnik Brandadvies) liet onderbouwen en toetsen.

Vluchtveiligheid borgen

In plaats van houten geveldelen te vervangen en zo het, overigens beperkte, risico op brandoverslag te voorkomen, koos Talis binnen de doelstellingen van het Bouwbesluit/Bbl voor een combinatie van risicosubsystemen die meer veiligheidsrendement zouden opleveren. Daarmee verschoof de prioriteit van een brandvertragende constructie naar snel evacueren van de bewoners. Hemmink bleek namelijk rook- en hittemelders te kunnen leveren om die vluchtveiligheid te garanderen, zo had Janssen tijdens een presentatie bij een andere corporatie ontdekt. “Weliswaar stond en staat VRGZ er niet helemaal achter omdat er nog geen Nederlandse referenties van dit systeem bestaan, maar B&W wel”, zegt Janssen. Het uit 1997 daterende appartementencomplex aan de Joulestraat te Nijmegen wordt nu de eerste Nederlandse referentie waar het innovatieve systeem is toegepast.

Rookmelders en hittemelders

Samen met Hemmink heeft Talis een alarminstallatie van Ei Electronics op basis van rook- en hittemelders bedacht voor de 25 appartementen op de zes woonlagen. Het systeem voldoet aan de geldende wet- en regelgeving dankzij de combinatie van voldoende rookdetectie en de extra, tijdige detectie van mogelijke branddoorgifte in de gevel. Om dat te bereiken, heeft de hal van elk appartement een rookmelder met een RF-module (rookdetectie) en de woonkamer, op 50 cm afstand van de gevel, een hittemelder met een RF-module (branddetectie). Dankzij de ingebouwde lithium batterij werken de melders gegarandeerd 10 jaar. De rookmelder beschikt ook over stofcompensatie waardoor ze minder gevoelig zijn voor stof en de kans op valse meldingen kleiner is.

Snel ontruimen

Per appartement zijn de rookmelder en hittemelder onderling gekoppeld. Wanneer de rookmelder in alarm gaat zal ook alleen de hittemelder in die woning in alarm gaan. Wanneer de hittemelder hitte detecteert zullen alle hittemelders in het pand direct in alarm gaan en kan de ontruiming snel plaatsvinden. De alarmen worden via een Ei gateway ook direct extern gemeld. Ook heeft elke bouwlaag in de centrale hal een rookmelder en hittemelder, die onderling niet gekoppeld zijn; de hittemelders zijn weer wel verticaal gekoppeld. Een alarm vanuit een hittemelder zal de hele installatie respectievelijk de linker of rechter vleugel van het complex, in alarm zetten.

Real-time monitoren via gateways

De keuze voor Ei Electronics is weloverwogen. De Europese fabrikant voldoet aan alle Europese standaarden, biedt 10 jaar garantie en een hoge betrouwbaarheid. Daarnaast maakt haar systeem het mogelijk om alle melders in een database op te nemen en om ze op afstand, via gateways, real-time te monitoren en eventuele alarmen direct extern door te melden. Elke verdieping van het complex bevat zo’n gateway in de centrale hal.

De gateways sturen door middel van een eigen GSM-verbinding de informatie van de gekoppelde melders dankzij de ontvangen RF-signalen door naar een cloud-omgeving. Het real-time monitoren van de melders gebeurt door Nikkelen Elektrotechniek. Deze vaste partner van Talis op het gebied van brandveiligheid heeft het systeem geïnstalleerd en verzorgt ook het onderhoud.

Totale ontzorging door Hemmink

Janssen waardeert de grote rol die Hemmink in dit project speelt. “Hemmink heeft al haar technische kennis op tafel gelegd en met ons en de installateur gedeeld. Het is een grote partij die landelijk actief is en kan terugvallen op de research van het internationaal opererende Ei Electronics. Het is geen dozenschuiver, maar een partij die goed adviseert zonder haar eigen producten op te dringen. Zo’n betrouwbare organisatie zochten we en het is fijn dat we die hebben gevonden.”

Behalve adviseren en meedenken, prijst Janssen ook de rol van Hemmink tijdens de uitvoering. “De projectering, het programmeren van het systeem en het instrueren van de installateur hebben zij ook verzorgd.” Hij is erg tevreden met de oplossing van Hemmink. “We hebben samen de vluchtveiligheid geborgd; ik ken geen ander systeem waarmee we dat proportioneel hadden kunnen bereiken. Weliswaar kost deze aanpak bestuurlijk meer tijd dan het reguliere Bouwbesluit volgen, maar we hebben bewezen dat een gelijkwaardige brandveilige oplossing haalbaar is.”

Welke woningcorporatie volgt?

We denken graag met je mee! Neem direct contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.