Selectief inleren van gekoppelde melders

In dit artikel leggen wij uit wat selectief inleren van draadloos gekoppelde melders inhoudt. Als voorbeeld hierbij gebruiken wij de situatie van een appartementencomplex met 4 appartementen en een gang (zie de afbeelding).

De situatie
Een appartementencomplex met 4 appartementen op rij met voorlangs een algemene gang die meestal voor de betreffende bewoners ook vluchtroute is. In elk appartement bevindt zich 1 rookmelder met RF voorziening, in de gang zijn 2 rookmelders met RF-voorziening.

Werking en principe draadloos koppelen (RF)

Een Ei Electronics RF component zorgt voor het activeren en/of doorgeven van een alarmsignaal. Een draadloos alarmsignaal kan opgestart worden door een Ei Electronics rook-, hitte- of CO-melder of door een Ei Electronics accessoire zoals een handalarmControle Unit of een extern ingangscontact. Bij al deze componenten zorgt het RF deel voor doorgifte van het alarmsignaal. 

RF module

Bij de 230V melders kan een RF module bestaan uit een losse RF sokkel of uit een RF module:

 • RF sokkel
  Op de RF sokkel (type Ei 168RC, deze fungeert ook als montagevoet) wordt een rook- of hittemelder geschoven.
 • RF module
  De RF module bestaat uit een losse printplaat die in een melder gestoken wordt. Verschillende RF insteekmodules zijn beschikbaar voor 230V melders en batterijgevoede melders. Ook is er keus in het type voeding van deze RF insteekmodules.

Fabriekscode

Elk RF component staat ‘af fabriek’ in de zgn. ‘fabriekscode’. Wanneer een melder in alarm gaat of getest wordt, gaat elke andere melder via de bijbehorende RF component (die in de fabriekscode staat en binnen bereik is) ook in alarm.

De fabriekscode is één code die voor alle RF componenten gebruikt wordt. RF componenten die in de fabriekscode (blijven) staan, geven de ontvangen fabriekscode niet weer door (repeat-functie). Het netwerk is hierdoor minder sterk.

Uitleg selectief inleren van melders

Dit inleren kan ook ‘selectief’ gemaakt worden door bewust één of meerdere RF modules/sokkels na het inleren te resetten en eventueel weer in een andere zone of in meerdere zones in te leren.

In het voorbeeld van zone 1 (gele groep) zijn alle 3 RF componenten op elkaar ingeleerd en reageren op elkaars alarm. Je kunt dit zo wijzigen dat aan de volgende voorwaarde voldaan wordt: als er alarm is in het appartement moet het alarm alleen in dit appartement afgaan en niet alle andere melders (in de andere appartementen en in de gang), maar wanneer een melder in de gang (is algemene ruimte en/of vluchtroute) alarm geeft moeten (uiteindelijk na prog. van alle zones) alle melders afgaan (alle melders in de appartementen en de 2 melders in de gang).

Door binnen zone 1 na het inleren van de 3 RF componenten, de 2 RF componenten in de gang te resetten (is wissen van de geheugenlijst in die 2 RF componenten) zullen deze de adressen van de RF componenten uit de appartementen (bij een alarm uit één van de appartementen) niet herkennen en dus niet de bijbehorende melders in alarm doen gaan. Maar een RF component in de gang zal bij alarm in de gang wel (uiteindelijk na prog. van alle zones) de andere 4 appartementmelders in alarm zetten (de RF componenten in de appartementen herkennen namelijk wel de adressen van de RF componenten in de gang).

Voorwaarden stellen

Gebruikelijk is het dat bij alarm (detectie) in 1 appartement dit alarm niet wordt doorgegeven aan de melders in de andere appartementen en ook niet naar de gang. Zo wordt onnodig paniek, ook bij vals alarm, voorkomen. Andersom is het zo dat wanneer er alarm(detectie) is vanuit een melder in de gang (is algemene ruimte en meestal ook vluchtroute) dit alarm wel aan alle melders in de appartementen en ook aan de andere gangmelders moet worden doorgegeven.

Deze voorwaarden zijn als volgt en in de volgende stappen in ons voorbeeld te realiseren:

 • Stap 1: Inleren alle 3 melders binnen zone 1, daarna: reset de 2 gangmelders *
 • Stap 2: Inleren alle 3 melders binnen zone 2, daarna: reset de 2 gangmelders *
 • Stap 3: Inleren alle 3 melders binnen zone 3, daarna: reset de 2 gangmelders *
 • Stap 4: Inleren alle 3 melders binnen zone 4, daarna: reset de 2 gangmelders *
 • Stap 5: inleren van de 2 gangmelders op elkaar.

*resetten is het wissen van alle adressen en terug naar de fabriekstand. 

Over stap 5: Na het resetten in stap 4 staan de 2 RF componenten van de gangmelders weer in de fabrieksstand en sturen bij alarm alleen weer de standaard fabriekscode uit, deze fabriekscode is na stap 1 t/m 4 niet meer herkenbaar op de melders in de appartementen. Door de 2 melders in de gang weer op elkaar in te leren gaan ze hun eigen unieke huiscode weer uitzenden welke al bekend en opgeslagen zijn in de geheugenlijsten van de melders in de appartementen.

Ook zullen de 2 gangmelders elkaar nu ook kennen en dus alarmeren wanneer nodig.

Optioneel: Ei450 Controle Unit (Test, Locate, Pauze)

Bij dit soort installaties is het zeker aan te bevelen in de installatie de Ei450 Controle Unit op te nemen. Dit is een uit een houder afneembare module, voorzien van een 10-jaars lithium batterij als voeding en communiceert draadloos met alle andere RF componenten.

Deze Ei450 is bijvoorbeeld (uit het zicht) in de gang te plaatsen, maar wel voor iedere bewoner bereikbaar. Op deze module is een Test-, Locate- en een Pauzefunctie aanwezig. Met de testknop kan periodiek een alarmtest gedaan worden zonder elke melder apart te testen via de test/hushknop op de melder zelf. De locate-functie is handig bij een alarm, door het indrukken van de ‘Locate’ knop zal alleen de melder die gedetecteerd heeft in alarm blijven, de andere melders gaan uit. Daarna kan via de pauzefunctie (Silence) ook deze laatste melder worden gepauzeerd.

De Ei 450 Controle Unit moet op alle melders ingeleerd worden. Neem daarvoor de Controle Unit steeds mee in de inleerstappen 1 t/m 5, uitgezonderd het resetten: deze Controle Unit hoeft niet te worden gereset!

Om te kunnen functioneren moet de Ei450 Controle Unit alle adressen van de te bedienen RF componenten van de melders kennen en wanneer het adres van de Ei450 Controle Unit in elke geheugenlijst van alle RF componenten van de melders staat, is aan de voorwaarde voor gebruik van de Ei450 voldaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *