EVSE Monday | Visuele en functionele controle van EVSE-installaties

EVSE Blog 3

Bij het inspecteren van laadinrichtingen, oftewel EVSE-installaties, onderscheiden we twee vormen van controle. Visueel; het met het oog inspecteren van essentiële onderdelen én functioneel; het testen of alle functies van het voertuig en de laadinrichting naar behoren werken. In deze derde EVSE Monday blog leg ik kort en bondig uit waar je visueel en fysiek op hoort te controleren.

Visuele controle EVSE-installaties

Bij de visuele controle spelen het menselijke oog, kennis van EVSE-installaties en inspectie-ervaring een belangrijke rol. Kort samengevat komt het erop neer dat laadpalen op de volgende punten visueel behoren te worden geïnspecteerd:

 1. Behuizing onbeschadigd conform specificaties fabrikant?
 2. Alle afdichtingkleppen aanwezig en functioneel?
 3. Is de algehele afdichting (IPXX) in orde?
 4. Is een eventueel beeldscherm goed afleesbaar?
 5. Gebruikersinstructies goed leesbaar?
 6. EVSE-contactdozen onbeschadigd en schoon?
 7. Functioneren alle LED’s?
 8. Is de mechanische bevestiging in orde?
 9. Deurvergrendeling in orde?
 10. Deurscharnieren in orde?
 11. Alle markeringen leesbaar?
 12. Binnenzijde droog en schoon?
 13. Specificaties toegepaste componenten conform specificaties fabrikant?
 14. Zijn er inbraaksporen?
 15. Zijn eventuele luchtfilters schoon?
 16. Zijn er sporen van overbelasting?

Voorbeeld van een openbare elektrische laadpaal

 1. Smeltzekeringen
 2. Type A aardlekschakelaar
 3. kWh meter
 4. Identificatielabel
 5. Werkschakelaar
 6. Grid Connection Box (GCB)
 7. Beveiliging GCB

Aandachtspunten voor laadinrichtingen in privébezit

Naast openbare laadinrichtingen, zijn er ook laadinrichtingen die in privé-bezit zijn. Voor deze groep gelden dezelfde visuele inspectiepunten. De laadkabels zijn onderdeel van het elektrische voertuig en moeten vóór iedere laadbeurt worden geïnspecteerd op beschadigingen. Bij constatering van een beschadiging, mogen deze niet meer worden toegepast. Op dit moment is het onduidelijk of deze laadkabels periodiek tijdens een APK worden gecontroleerd. Het zou goed zijn om de losse kabels van laadpunt naar auto periodiek te keuren. In mijn optiek is het goed om dit onderdeel te maken van een APK. Laadpunten met een vaste aansluitkabel zullen periodiek moeten worden gekeurd op de plaats van de installatie.

Functionele controle EVSE-installaties

Zoals uitgelegd in mijn blog van vorige week over oplaadtheorie, ligt de autonomie voor het opladen volledig bij het aangesloten voertuig. De verschillende bedrijfstoestanden (modus A t/m modus F), waarborgen een functioneel en veilig oplaadproces. Dit oplaadproces kan met behulp van een EVSE-simulatie-meetadapter in combinatie met een daarvoor geschikte installatietester worden gecontroleerd. De uit het voertuig afkomstige PP- en CP-stuursignalen met een frequentie van 1kHz zijn onder normale omstandigheden blokvormig. Door veranderingen in de weerstand of capaciteit van de gebruikte laadkabel kan het zijn dat deze stuursignalen afwijken van de gewenste standaardvorm. Hierdoor kan het oplaadproces worden verstoord.

De Metrel EVSE-meetadapter A1532 heeft ook meetaansluitingen om vast te stellen of het aansturingscircuit goed functioneert. Met een handoscilloscoop zoals de OX5022 van Chauvin Arnoux kan de vorm en de amplitude van deze controlesignalen worden beoordeeld.

A: EVSE in slaapstand
B: PEV gedetecteerd, EVSE laadt niet
C: PEV gereed voor laden, laden start
D: PEV gereed voor laden met ventilatie, laden start
E: Pilot fout, opladen onderbroken

De Metrel A1532 XA meetadapter is voorzien van een 2-tal draaiknoppen, waarmee respectievelijk het PP-signaal en het CP-signaal kunnen worden gesimuleerd. Hiermee kunnen de voor inspectie noodzakelijke elektrische verbindingen tot stand worden gebracht. Bovendien kan de reactie van de laadpaal op de verschillende modi worden gecontroleerd.

Voor het uitvoeren van de vereiste metingen in het netvoedingscircuit moet eerst, met behulp van de juiste PP- en CP-stuursignalen, toegang verkregen worden tot het voedende net. Zodra dit gebeurd is, kunnen de volgende essentiële metingen worden uitgevoerd: netspanning, spanningsverliezen, foutstroomimpedantie Zi, foutstroomimpedantie Zs, aardlekschakelaartest, isolatieweerstanden en aardlekbeveiliging.

Tot volgende week!

In de blog van volgende week neem ik alle metingen in detail met jullie door, inclusief de voorbereiding en uitwerking.

Vragen over EVSE-inspecties?

Contact

Andere blogs uit de EVSE Monday serie: