MeterCare van KWx

De waarde van kalibreren

De echte installateur kent de meerwaarde van goed onderhouden meetinstrumenten

“Ben je zeker van je meetresultaten?” is misschien wel dé belangrijkste vraag waar een installateur of inspecteur volmondig ja op moet kunnen zeggen. Zonder vertrouwen in je meetgegevens is een oplevering, inspectie of advies eigenlijk niets waard. Een inspectierapport is immers jouw garantiebewijs op een betrouwbare elektrische installatie, goedgekeurde arbeidsmiddelen of correct uitgevoerde herstelwerkzaamheden. Waarom is het kalibreren van meetinstrumenten zo belangrijk?

Veilig inspecteren met maximale meetzekerheid

Zeker meten is alleen mogelijk door meetprocedures uit te voeren met veilige meetinstrumenten die betrouwbare meetresultaten weergeven. Goed onderhoud van je meetinstrumenten is als vakman dus een absolute vereiste!

Door goed onderhoud en het periodiek kalibreren van je meetinstrumenten voorkom je niet alleen faalkosten door onterecht goed- of afgekeurde metingen. Ook het opnieuw uitvoeren van metingen, discussies en garantiekwesties met klanten voorkom je met een gekalibreerd meetinstrument.

Kalibratie is (nog) geen vast onderdeel van het kwaliteitsproces

Het komt regelmatig voor dat gebruikers van meetinstrumenten niet stilstaan bij het periodiek kalibreren van hun meetgereedschap. Soms uit nalatigheid, soms onwetendheid. En dat is zonde, want om de betrouwbaarheid van een instrument te waarborgen, is kalibratie echt noodzakelijk. Als installatie- of inspectiebedrijf wil je immers dat meetrapportages de juiste gegevens bevatten. Alleen met accurate meetgegevens is het mogelijk om goede adviezen en de vereiste werkzaamheden voor te leggen aan de klant.

Kalibratie van meetinstrumenten

Kalibratie van meetinstrumenten

Zonder geldig kalibratiecertificaat kan niet worden aangetoond of een meetinstrument (nog) voldoet aan de opgegeven specificaties van de fabrikant. Daarnaast is er altijd sprake van meetonzekerheid: een afwijking in de meetresultaten. Hoe klein deze afwijking ook is, het is altijd belangrijk om de maximaal toelaatbare afwijking te bewaken. Tijdens een kalibratie wordt de nauwkeurigheid van het instrument herleidbaar vergeleken met een vastgestelde standaard.

RvA accreditatie ISO/IEC 17025

Voor veel organisaties is het een vereiste om test- en meetinstrumenten te laten kalibreren door een RvA geaccrediteerd laboratorium. Wanneer een kalibratie onder accreditatie wordt uitgevoerd, kun je ervan uitgaan dat alle relevante zaken voor een herleidbare kalibratie, zoals meetmethodes, omgevingscondities en kalibratieapparatuur, goed zijn geregeld. Voor onze scope zie K178 – Raad voor Accreditatie (rva.nl) 

MeterCare, kalibratie en reparatie van je meetinstrumenten onder één dak

Het kalibratie- en reparatielaboratorium MeterCare van KWx is de aangewezen plek voor reparatie en herleidbare kalibraties van je meetinstrumenten.

Herleidbaar kalibreren van meetinstrumenten

Kalibreren van meetinstrumenten

De service engineers van MeterCare nemen je de zorg voor kalibratie en de bewaking van de kalibratie-interval uit handen. Na meerdere kalibraties kunnen zij de stabiliteit van het meetinstrument vaststellen. Dit is van groot belang om de kalibratie-interval te bepalen en eventueel te wijzigen. Onze medewerkers geven vrijblijvend advies over deze interval. Uiteraard beslis jij welke periode wordt gehanteerd.

Als tijdens het kalibreren blijkt dat een meetinstrument niet meer aan de gestelde specificaties voldoet, kunnen wij het instrument (na jouw goedkeuring) justeren en opnieuw kalibreren. Na deze werkzaamheden ontvang je een certificaat met meetresultaten van voor en na de justering(en).

Gratis oproep-service: wij bewaken de kalibratie-interval

Om de bewaking van je meetapparatuur uit handen te nemen, slaan we alle instrumenten die in het lab langskomen op in een database. In dit systeem worden essentiële gegevens van je instrumenten, inclusief kalibratie-interval, bewaakt. Eén maand voor het verstrijken van de interval ontvang je per mail een oproep om het instrument te laten kalibreren.

Ook krijg je online toegang tot het kalibratieportaal, waar je kalibratierapporten op kunt vragen van alle meetinstrumenten die je bij KWx laat kalibreren.

Reparatie met originele fabrieksonderdelen

Eventuele reparaties voeren we uit met originele fabrieksonderdelen. Op vervangende onderdelen geven wij 6 maanden garantie. Indien gewenst wordt het instrument voorzien van de laatste productupgrades en NEN 3140 beproefd.

Kalibratie of reparatie inplannen

Kalibratie of reparatie inplannen

Laat hier je gegevens achter, dan nemen wij contact met je op voor het inplannen van een kalibratie en/of reparatie.