De waarde van kalibreren

KWx MeterCare is RvA geaccrediteerd

Herleidbaar kalibreren RvA

Herleidbaar kalibreren als kwaliteitswaarborg

Of je nu elektrisch gereedschap keurt of de aansluiting van een PV-installatie test: bij het uitvoeren van elektrotechnische inspecties zijn de veiligheid en betrouwbaarheid van je meetinstrument doorslaggevend. Veel installateurs gaan er vanuit dat hun instrumenten foutloos meten. Toch komen afwijkende metingen regelmatig voor. Kalibratie en goed onderhoud spelen dus een sleutelrol in de betrouwbaarheid van je meetresultaten.

Gecertificeerde installatiebedrijven zijn verplichting om hun meetinstrumenten regelmatig te laten kalibreren. Door de instrumenten periodiek laten kalibreren wordt de meetafwijking  vastgesteld en kan de juistheid van de meetwaarden worden aangetoond.


De RvA controleert onder andere de volgende onderdelen:

  • herleidbaarheid
  • meetonzekerheid
  • meetmethodes
  • kalibratieresultaten
  • kalibratieapparatuur
  • omgevingscondities
  • goed opgeleid personeel

Gevolgen van afwijking in de meetresultaten

E-installateurs gebruiken installatietesters voor inspectie van elektrische installaties in de woning- en utiliteitsbouw. Zonder te meten, kun je niet zomaar aannemen dat de installatie veilig is en voldoet aan de wet- en regelgeving. Ook bij aanpassingen zoals het plaatsen van een extra aansluiting of het vervangen van een zekeringautomaat door een type met een andere uitschakelkarakteristiek is meten een essentieel onderdeel van de opleverwerkzaamheden.

Niet alleen elektrische installaties, maar ook elektrische arbeidsmiddelen moeten worden gekeurd op veiligheid. Met een apparatentester wordt “alles waar een steker aan zit” gekeurd op elektrische veiligheid. Uit de praktijk blijkt dat inspectie van groot belang is. Regelmatig wordt geconstateerd dat bijvoorbeeld handgereedschappen of haspels niet goed zijn geaard. Bij een defect zal de beveiliging niet worden aangesproken en kan er een levensgevaarlijke situatie ontstaat.

Wanneer je meetinstrumenten gebruikt, moet je erop kunnen vertrouwen dat deze veilig zijn en de juiste resultaten weergeven. Je moet er niet aan denken net een installatie of handgereedschap goedgekeurd te hebben terwijl het meetinstrument een defect of grote afwijking heeft. Dit voorkom je door je meetinstrument periodiek te laten kalibreren. 


Kalibratie door een RvA geaccrediteerd lab

Volgens de EN-ISO/IEC 17020, een norm voor inspectie-instellingen, moet je meetinstrumenten kalibreren met acceptabele herleidbaarheid.

Waarom RvA accreditatie?

Vanuit het bedrijfsleven krijgen we regelmatig de vraag of ons MeterCare kalibratielaboratorium RvA is geaccrediteerd. Voor veel organisaties is dit namelijk een vereiste. De accreditatie geeft nog meer vertrouwen en zekerheid in onze kalibratieprocedures en overige kwaliteitseisen. Kalibraties die voldoen aan de RvA voorschriften geven onze klanten niet alleen zekerheid en vertrouwen, maar leveren ook tijdsbesparing op.  

Wanneer een klant ISO 9001 of EN/ISO/IEC 17020 geaccrediteerd is, heeft hij ook met audits te maken. Door kalibraties uit te laten voeren bij een RvA geaccrediteerd lab is voor de auditor in één oogopslag duidelijk dat de kalibratie met acceptabele herleidbaarheid uitgevoerd is. Zij hoeven immers geen externe audits uit te voeren of vragenlijsten uit te sturen om zo de kwaliteit van ons kalibratielaboratorium te toetsen.


Vaste controlepunten als onderdeel van de kwaliteitsbewaking

Met een RvA geaccrediteerd kalibratielaboratorium en goed opgeleid personeel zorgt KWx MeterCare voor gedocumenteerd onderhoud van je test- en meetinstrumenten. De RvA controleert of onze kalibraties altijd onder dezelfde omstandigheden worden uitgevoerd. Denk hierbij aan de omgevingscondities zoals temperatuur en luchtvochtigheid. Maar ook het gebruik van de juiste apparatuur en procedures zijn belangrijk.

Door altijd onder dezelfde omstandigheden te kalibreren, is het mogelijk de drift van een instrument vast te stellen. Dit kan de sleutel zijn tot een langere kalibratie-interval en werkt daarmee dus kostenbesparend.

Maandelijks worden de kalibratoren en meetinstrumenten van het lab gecontroleerd. Hierdoor weten we ook zeker dat de kalibratieresultaten van de afgelopen maand juist zijn. Indien nodig herkalibreren we de instrumenten, waardoor afwijkingen in een vroeg stadium voorkomen worden.

We kalibreren een grote selectie test- en meetinstrumenten volgens de EN ISO/IEC 17025:2017 norm, waaronder stroomtangen, multimeters, installatietesters, apparatentesters, aardingstesters, isolatieweerstandtesters en Power Quality analyzers. Voor onze scope zie K178 – Raad voor Accreditatie (rva.nl) 

MeterCare van KWx

MeterCare van KWx neemt de zorg voor kalibratie en de bewaking van de kalibratie-interval van je meetinstrumenten uit handen. Wanneer de technische gegevens beschikbaar zijn, kan het lab ieder gerenommeerd merk meetinstrument kalibreren. Met het RvA certificaat weet je zeker dat de uitgevoerde kalibraties herleidbaar zijn en voldoen aan strenge kwaliteitseisen.

Contact

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Relevante thema's

De waarde van kalibreren

Zeker meten is alleen mogelijk door meetprocedures uit te voeren met veilige instrumenten die betrouwbare meetresultaten weergeven. Goed onderhoud van je meetinstrumenten is als vakman dus een absolute vereiste! Goed onderhoud, periodiek kalibreren en het opnieuw uitvoeren van metingen draagt bij aan een verlaagd risico op faalkosten en voorkomt garantiekwesties met klanten.

Lees meer