Kalibratie door een RvA geaccrediteerd lab

KWx Metercare neemt de zorg betreffende kalibratie en de bewaking van de gestelde kalibratie-interval uit handen. Ieder gerenommeerd merk kalibreren we, mits technische gegevens beschikbaar zijn.

Kalibratie volgens de norm EN ISO/IEC 17025:2017

Ons reparatie- en kalibratielaboratorium is door de RvA geaccrediteerd volgens de EN ISO/IEC 17025:2017 norm. Je hoeft nooit meer zelf een audit uit te voeren om te controleren of de kalibratieprocedure op orde is. Voor elk type test- en meetinstrument is een standaardprocedure ontwikkeld. Op aanvraag ontwikkelen we ook klantspecifieke procedures. Eventuele reparaties voeren we natuurlijk uit met originele fabrieksonderdelen. Op vervangen onderdelen geven wij 6 maanden garantie. Indien gewenst wordt het instrument voorzien van de laatste productupgrades en NEN 3140 beproefd.

Welke instrumenten kalibreren wij?

We kalibreren diverse test- en meetinstrumenten:

  • Stroomtangen en multimeters*
  • Installatie– en apparatentesters*
  • Aardings– en isolatieweerstandtesters*
  • Power Quality testers*
  • Warmtebeeld camera’s
  • Momentsleutels

* deze instrumenten kunnen onder EN ISO/IEC 17025:2017 gekalibreerd worden. Bekijk ook onze scope.

Kalibratieprocedures voor alle meetmiddelen van A-merken

We kalibreren meetinstrumenten van ieder gerenommeerd merk in onze KWx kalibratieservice, mits de technische gegevens beschikbaar zijn. Ook zijn we door Metrel gecertificeerd als servicepartner voor de Benelux. 

RvA geaccrediteerd volgens EN ISO/IEC 17025:2017

Ons reparatie- en kalibratielaboratorium is door de RvA geaccrediteerd volgens de EN ISO/IEC 17025:2017 norm. Deze norm geeft extra vertrouwen en zekerheid dat de kalibratieprocedures en overige gestelde eisen van KWx Metercare op orde zijn. Zowel het kwaliteitsmanagementsysteem als de technische bekwaamheid worden door de RvA getoetst. Voor elk type test- en meetinstrument is een standaardprocedure ontwikkeld. Op aanvraag ontwikkelen we ook klantspecifieke procedures.

Overzicht van onze RvA scope

Geen verrassingen: vaste tarieven

Met KWx Metercare ben je zeker van vaste en vooraf bekende tarieven. Mocht tijdens het kalibreren van de meetmiddelen blijken dat het instrument niet goed is, dan ontvang je vooraf geheel vrijblijvend een kostenopgave.

Kalibratie-interval

KWx Metercare kan na meerdere kalibraties de stabiliteit van het apparaat vaststellen. Dat is van groot belang om de kalibratie-interval te bewaken en eventueel te wijzigen. De kalibratieservice van KWx Metercare geeft je vrijblijvend advies over de kalibratie-interval. Uiteraard beslis jij welke interval gehanteerd wordt. Als tijdens het kalibreren blijkt dat het instrument niet meer aan de gestelde specificaties voldoet, dan kunnen wij deze na jouw goedkeuring, vaak met behulp van vertrouwelijke fabrieksgegevens, justeren en opnieuw kalibreren. Je ontvangt daarna een certificaat met de meetresultaten van voor en na de uitgevoerde justering(en).

Kalibratie-oproep van KWx Metercare

Om de zorg voor je meetapparatuur uit handen te nemen, nemen we alle meetinstrumenten afkomstig van KWx Metercare op in onze database. Hierin worden alle essentiële gegevens van je meetmiddelen bewaakt. Je ontvangt 1 maand vóór het verstrijken van de afgesproken termijn een oproep om het instrument te laten kalibreren. Deze oproep-service is gratis!

Registreer je meetmiddel

Verbeter je inspectieproces

Lees alles over efficiënt en betrouwbaar meten.

installatie pv-panelen

Meten aan PV-installaties

Een gebrekkige PV-installatie is regelmatig de oorzaak van (dak)branden bij woningen en bedrijfsgebouwen. In Nederland moeten elektrische installaties voldoen aan de NEN 1010 norm. Zonder inspectie kan een installateur er niet vanuit gaan dat het installatiewerk veilig en naar behoren functioneert.

Lees meer
Inspectie elektrische arbeidsmiddelen

Veiligheid apparaten NEN 3140

Slecht onderhouden arbeidsmiddelen veroorzaken jaarlijks meerdere serieuze ongevallen. De NEN 3140 omschrijft hoe kan worden voldaan aan de bij wet gestelde eisen voor elektrische machines en arbeidsmiddelen.

Lees meer
Smart_Home_NEN1010

Elektrische veiligheid en betrouwbaarheid

Installeren, aanpassen of uitbreiden: wanneer je werkt aan elektrische installaties of arbeidsmiddelen ben je aansprakelijk voor het geleverde installatie-, reparatie-, of onderhoudswerk. Met een NEN 1010 of NEN 3140 inspectierapport wordt aangetoond dat elektrische onderdelen naar behoren presteren en veilig zijn na voltooiing van de werkzaamheden.

Lees meer