Ondernemen doe je voor generaties

Duurzaam en maatschappelijk

Bij KWx zijn we ervan overtuigd dat we continu in beweging moeten blijven om onze duurzaamheidsstrategie te verbeteren en te versterken. Dit kunnen we echter niet alleen. Daarom betrekken we zowel onze stakeholders als experts in de zoektocht naar duurzame oplossingen. Duurzaamheid pakken we voor de hele Hanzestrohm groep gezamenlijk aan.

Voor ons is duurzaamheid een veelomvattend begrip. Dit vergt daarom een integrale aanpak. Onze strategie rust dan ook op 4 belangrijke pilaren:

  • Milieu: het minimaliseren van onze impact op het milieu; 
  • Duurzame supply chain: samenwerking in de keten met oog voor mens en milieu; 
  • Eerlijk zakendoen: bedrijfsvoering in overeenstemming met relevante wetgeving en ethische normen;
  • Mens en maatschappij: duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en ontwikkeling van medewerkers, met aandacht voor de maatschappij om ons heen.

Samen met onze partners zetten wij ons in om duurzaam ondernemen vorm te geven. Dit doen we bijvoorbeeld met innovaties die bijdragen aan de verduurzaming van de scheepvaart. Daarnaast spelen we een rol in de ontwikkeling van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

KWx biedt stageplekken en deelt actief kennis over het beheersen en reduceren van potentiële gevaren in elektrische installaties en het verduurzamen van de transport- en industriesector.

Meer weten?

Ontdek meer over de duurzaamheidsinspanningen van KWx Metercare en de Hanzestrohm groep, onze duurzaamheidsrapporten en meer.

Ondernemen doe je voor generaties

Sinds de oprichting van ons bedrijf hechten wij waarde aan onze omgeving. Hanzestrohm en zijn werkmaatschappijen zijn zowel lokaal, regionaal als landelijk ondersteunend aan doelen en instellingen die betrekking hebben op opleiding, sport, kunst en cultuur.

We ontplooien verschillende initiatieven om de lokale gemeenschappen waarin wij (in)direct actief zijn te verrijken. We zetten ons in voor kwetsbare groepen in de samenleving. Niet alleen door financieel bij te dragen, maar juist ook door onze medewerkers te stimuleren zich persoonlijk actief in te zetten.