Ondernemen doe je voor generaties

Duurzaam en maatschappelijk

KWx Oud-Beijerland

Bij KWx zijn we ervan overtuigd dat we continu in beweging moeten blijven om onze duurzaamheidsstrategie te verbeteren en te versterken. Dit kunnen we echter niet alleen. Daarom betrekken we zowel onze stakeholders als experts in de zoektocht naar duurzame oplossingen.

In 2020 stelden we groepsbreed, dat wil zeggen voor Hanzestrohm en haar werkmaatschappijen, een duurzaamheidsplan op voor de lange termijn om onze ambitie verder richting en vorm te geven.

Voor ons is duurzaamheid een veelomvattend begrip. Het vergt daarom een integrale aanpak. Belangrijke pijlers binnen onze ambitie zijn:

  • Het minimaliseren van onze impact op het milieu;
  • samenwerking in de keten met oog voor mens en milieu;
  • duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en ontwikkeling van onze medewerkers;
  • en aandacht voor de maatschappij om ons heen.

Samen met onze partners zetten wij ons in om de energietransitie vorm te geven. Dit doen we bijvoorbeeld met innovaties die bijdragen aan de verduurzaming van de scheepvaart. Daarnaast spelen we een rol in de ontwikkeling van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

KWx biedt stageplekken en deelt actief kennis over het beheersen en reduceren van potentiële gevaren in elektrische installaties en het verduurzamen van de transport- en industriesector.

Ondernemen doe je voor generaties

Sinds de oprichting van ons bedrijf hechten wij waarde aan onze omgeving. Hanzestrohm en zijn werkmaatschappijen zijn zowel lokaal, regionaal als landelijk ondersteunend aan doelen en instellingen die betrekking hebben op opleiding, sport, kunst en cultuur.

We ontplooien verschillende initiatieven om de lokale gemeenschappen waarin wij (in)direct actief zijn te verrijken. We zetten ons in voor kwetsbare groepen in de samenleving. Niet alleen door financieel bij te dragen, maar juist ook door onze medewerkers te stimuleren zich persoonlijk actief in te zetten.