Inspectierapport en voorbeelden van laadstations | EVSE Monday

EVSE Monday over inspectierapportage

Bij EVSE-inspecties kom je als E-installateur of -inspecteur verschillende praktijksituaties tegen; openbare laadinrichtingen, privé laadinrichtingen, laadinrichtingen waarbij de laadkabel vast onderdeel is van de installatie. Is er sprake van een geventileerde laadinrichting? Is de voorliggende verdeelinrichting wel of niet toegankelijk? Er zijn tal van varianten. Alvorens gestart wordt met een inspectie, moet de inspecteur weten om wat voor type installatie het gaat én hoe de installatie is gerealiseerd.

Om dit te kunnen, moet de inspecteur technisch gedetailleerd op de hoogte zijn van de diversiteit aan laadpalen voor het volledig en correct uitvoeren van een NEN 1010 opleverinspectie, of NEN 3140-inspectie.

ABB Terra AC-wallbox
ABB Terra AC-wallbox
EV Box Elvi
EV Box Elvi
Alfen Twin EV
Alfen Twin EV

Het inspectierapport

De inspectieresultaten van een eerste inspectie moeten volgens de NEN 1010-2015- 61.4 worden vastgelegd in een inspectierapport. Alle geconstateerde defecten en tekortkomingen moeten zijn verholpen voordat goedkeuring plaatsvindt door de installateur of inspecteur. Pas daarna kan de installatie worden opgeleverd.

Dit rapport moet alle gegevens bevatten van de betreffende elektrische installatie, inclusief vastlegging van de controlepunten en de resultaten van metingen en beproevingen.

In geval van een NEN 3140 periodieke inspectie zijn de rapportagevoorwaarden vastgelegd in hoofdstuk 62.3 van de NEN 1010-2015. De eisen voor deze rapportage zijn vergelijkbaar met die voor een eerste opleverinspectie.
Bijlage NEN 1010-2015 61.F geeft een voorbeeld van een inspectierapport.

Meetinstrumenten die zijn voorzien van een datageheugen met bijbehorende rapportagesoftware bevatten vaak een standaardformat voor EVSE-inspectierapporten. De onderstaande afbeeldingen zijn voorbeelden van een lege Metrel EVSE-rapportage (MESM software).

Inspectierapport EVSE-inspectie

MESM rapportage
EVSE-rapportage

Tot volgende week!

In de blog van volgende week vertel ik over meetapparatuur voor het uitvoeren van inspecties aan EVSE-installaties. Ook bieden we ons KWx EVSE-praktijkhandboek ter download aan.

Vragen over EVSE-inspecties?

Contact

Andere blogs uit de EVSE Monday serie:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *