Hanzestrohm Foundation geeft aan project “Watervrij en veilig”

Ieder jaar verdrinken er in Nederland mensen met een vluchtelingenachtergrond. Uit CBS-cijfers blijkt zelfs dat de sterfte door verdrinking onder niet-westerse allochtonen vele malen hoger is dan onder mensen met een Nederlandse achtergrond.

Bestaande middelen niet toereikbaar

Zwemlessen volgen in Nederland is voor vluchtelingen een kostbare aangelegenheid. Voor een volwassene kosten zwemlessen al gauw ruim 600 euro per jaar, waarbij er ook een wachtlijst van een jaar is om te kunnen starten. Daarnaast maakt de traumagevoeligheid van de vluchtelingenvrouwen dat ze niet bij zomaar iedere groep mee kunnen doen. Daarbij wordt er in de meeste baden ook met gemengde groepen gezwommen, iets dat voor veel vluchtelingenvrouwen onmogelijk is. Via reguliere wegen leren zwemmen is voor deze groep dus een stap te ver.

Zwemlessen voor vluchtelingenvrouwen

Vrouwelijke studenten van CALO / PMT Windesheim geven vrijwillig zwemles aan vluchtelingenvrouwen, zodat ze met hun kinderen veilig in Nederland kunnen zwemmen. Dit vraagt extra aandacht voor de deelnemers, want het komt regelmatig voor dat er een onderliggend trauma is vanwege hun ervaring als bootvluchteling. De studenten gaan hier dan ook voorzichtig mee om. Studenten PMT (Psychomotorische therapie) ondersteunen de vrouwen met het zich veilig voelen in het water.

Door deze zwemlessen te geven doen de studenten waardevolle ervaring op en krijgen de deelnemers een veilige plek waar ze zwemles krijgen. Een win-win situatie voor alle betrokkenen. Daarbij is er ook een vrijwilliger aanwezig die op de kinderen past, zodat de moeders hun aandacht bij het zwemmen kunnen houden.

De vluchtelingenvrouwen zijn bekend bij Stichting Present doordat ze ook bij de taalgroep Klets&Koek komen. Zo vormt Stichting Present een brug tussen de vrouwen en de studenten van Windesheim en komt de aandacht van de studenten ten goede aan de juiste doelgroep.

Niet langer vrijwillig te bekostigen

Dit project draait al 7 jaar op geheel vrijwillige basis. De studenten, docenten, de badmeester, iedereen doet dit zonder een tegenprestatie te verwachten. Daarmee draait het project kosteloos. Maar de afgelopen jaren liep het project tegen grenzen aan.

De CALO kan deze zwemles alleen gratis aanbieden als er een lege plek is in het bad-rooster. Het is elk semester afwachten of er ook de komende periode weer plek is. Daarbij moet er een vrijwillige badmeester en voldoende studenten gevonden worden. Hierdoor is het moeilijk om continuïteit te behouden. Zo kon het voorkomen dat vrouwen 6 weken zwemles hadden en dan weer 2 maanden niet. Dat komt niet ten goede aan de zwemvaardigheid en het vertrouwen.

Om het project een solide kans van slagen te geven en die o zo belangrijke continuïteit te waarborgen moeten er kosten gemaakt worden. Het zwembad moet afgehuurd worden; een kostenpost van € 115,- per uur. Daarnaast moest ook de badmeester betaald worden. Wanneer de zwemlessen vervolgens ingepland worden in het jaarrooster van de studenten, kunnen we ook garanderen dat er altijd voldoende instructeurs aanwezig zijn. Voor een bedrag van ongeveer € 6.000 per jaar kunnen 12 tot 15 vluchtelingenvrouwen geholpen worden met het behalen van hun A-zwemdiploma!

Hanzestrohm Foundation doneert

Een dergelijk belangrijk onderwerp, gesteund door zo’n gedreven groep mensen, verdient het om gezien en ondersteund te worden. Daarom draagt de Hanzestrohm Foundation hier graag een financieel steentje aan bij. Met onze donatie kunnen weer heel veel vluchtelingenvrouwen voorzien worden van een passende zwemles, om zo hun veiligheid en plezier in en rond het water, en die van hun kinderen, te vergroten.

Meer weten over de Hanzestrohm Foundation en waar deze voor staat? Kijk dan op hanzestrohm.nl/foundation.