Hanzestrohm voegt Karsten Dijkstra toe aan directieteam

Onze HR-manager Karsten Dijkstra is afgelopen maandag, 1 maart 2024, benoemd tot Directeur Mens en Organisatie bij Hanzestrohm. De snelle ontwikkelingen van technologie en marktomstandigheden vragen namelijk om een blijvend innoverende en adaptieve organisatie.

Betrokken bij mens en omgeving

In deze steeds digitaler wordende markt, blijft bij ons de mens centraal staan. Daarom zal Karsten zich richten op de organisatie- en leiderschapsontwikkeling die voor Hanzestrohm noodzakelijk is om haar vooraanstaande positie in de elektrotechnische markt naar de toekomst uit te kunnen bouwen. Hanzestrohm voelt zich ook volop betrokken met wat er om haar heen gebeurt, en dat wil ze blijven doen. Daarom zal Karsten zich nog meer in het regionale ecosysteem van Hanzestrohm laten zien.

Flexibel voor de toekomst

Matthijs Breel, Algemeen Directeur bij Hanzestrohm: ‘Karsten werkt intussen al bijna 10 jaar bij Hanzestrohm, we kennen elkaar daarom dus goed en weten wat we aan elkaar hebben. Ooit begonnen als externe consultant op het gebied van organisatieadvies, is Karsten aansluitend dit advies ook op succesvolle wijze bij Hanzestrohm in de praktijk gaan brengen. Hanzestrohm is onder leiding van Karsten als HR-manager echt een lerende organisatie geworden die de mens en haar ontwikkeling centraal stelt. Juist deze mensgerichte kwaliteit maakt dat ik vertrouwen in Karsten heb dat hij onze organisatie mee ontwikkelt naar wat de toekomst van ons vraagt.’

Focus op ontwikkeling

Karsten Dijkstra: ‘Het is een voorrecht om mijn werk binnen Hanzestrohm voort te zetten in deze nieuwe rol. De hoge mate van onderlinge betrokkenheid enerzijds en de continue focus op organisatieontwikkeling anderzijds maken dat ik me erg thuis voel in ons prachtige familiebedrijf. Ik kijk ernaar uit om als onderdeel van het directieteam een verdere concrete bijdrage te leveren aan organisatie- en leiderschapsontwikkeling, zodat we onze robuuste positie weten te behouden en uit te breiden in de toekomst!’