“Ondernemen doe je voor generaties”

Maatschappelijk

Maatschappelijk

Duurzaamheid

“Ondernemen doe je voor generaties”

Sinds de oprichting in 1951 is het begrip duurzaamheid voor ons vanzelfsprekend. Als onafhankelijk familiebedrijf zijn we van nature gericht op de lange termijn en zijn we doordrongen van het belang van het ontwikkelen van langdurige relaties met onze stakeholders: klanten, leveranciers, medewerkers, en de maatschappij. 

Bij Hanzestrohm zijn we ervan overtuigd dat we continu in beweging moeten zijn om onze duurzaamheidsstrategie te verbeteren en te versterken. Dit kunnen we echter niet alleen. Daarom betrekken we zowel onze stakeholders als experts in de zoektocht naar duurzame oplossingen.

Voor ons is duurzaamheid een veelomvattend begrip. Het vergt daarom een integrale aanpak. Belangrijke pijlers binnen onze ambitie zijn: 

  • Het minimaliseren van onze impact op het milieu; 
  • samenwerking in de keten met oog voor mens en milieu; 
  • duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en ontwikkeling van onze medewerkers; 
  • en aandacht voor de maatschappij om ons heen.

In 2020 stellen we een duurzaamheidsplan op voor de lange termijn om onze ambitie verder richting en vorm te geven. 

Sponsoring

Hanzestrohm en zijn werkmaatschappijen zijn zowel lokaal, regionaal als landelijk ondersteunend aan doelen en instellingen die betrekking hebben op opleiding, sport, kunst en cultuur. We ontplooien verschillende initiatieven om de lokale gemeenschappen waarin wij (in)direct actief zijn te verrijken. We zetten ons in voor kwetsbare groepen in de samenleving. Niet alleen door financieel bij te dragen, maar juist ook door onze medewerkers te stimuleren zich persoonlijk actief in te zetten.

Hanzestrohm sponsort onder andere de volgende organisaties:

Stichting Ten Clarenwater

Stichting Present 

Zwolse theaters

Golfclub Zwolle

PEC Zwolle

PEC Zwolle United

Stichting de Vuurvogel

Ronald McDonaldhuis Zwolle

Sponsorbeleid

Jaarlijks ondersteunt Hanzestrohm diverse projecten/evenementen, verenigingen en zorginstellingen door middel van materieel, donaties, reclame, advertenties en/of persoonlijke inzet van personeel. Deze sponsoractiviteiten worden voldaan uit het budget dat hiervoor is opgesteld. Wij dragen financieel bij aan goede doelen die door medewerkers zelf aangedragen worden en in de MVO werkgroep worden beoordeeld. 

Nieuwe sponsor initiatieven worden getoetst aan een viertal criteria. Aan elk van de onderstaande criteria moet worden voldaan:

1. Maatschappelijke waarde
Het initiatief heeft een maatschappelijke waarde.

2. Associatieve waarde
Het initiatief levert een sterke en waardevolle bijdrage aan de associatie van Hanzestrohm.

3. Communicatieve waarde
Het initiatief vermeldt Hanzestrohm in haar communicatie-uitingen.

4. Hospitality waarde
Het initiatief heeft een verbinding met de klanten, medewerkers of andere stakeholders van Hanzestrohm.