In gesprek over de toekomst van energie 

Inzichten uit het Fortona klantenpanel 

De wereld van energieopslag blijft zich in een hoog tempo ontwikkelen. Terwijl nieuwe kansen zich aandienen zijn andere weer achterhaald. In november gingen we met ons klantenpanel in gesprek om te ontdekken wat er leeft in de wereld van de energietransitie. 

Aan de hand van verschillende stellingen hebben we 4 belangrijke inzichten verkregen: 

Het belang van technische adviseurs en installateurs in de energietransitie 

Op dit moment zijn er veel uiteenlopende belangen bij energieopslag en is de eindverantwoordelijkheid over het project en bij wie garantievraagstukken liggen onduidelijk. Technisch goed onderlegde adviseurs en installateurs zijn noodzakelijk om opdrachtgevers te ondersteunen. Hierbij zou een keurmerk of Scios scope voor veiligheid en betrouwbaarheid van installatie ook van toegevoegde waarde kunnen zijn. 

Er is meer diepgaande kennis over energieopslag nodig 

Vanuit de markt is er een grote behoefte aan meer, diepgaande kennis. Energieopslag raakt veel verschillende systemen, waarbij technische kennis noodzakelijk is over (brand)veiligheid, duurzaamheid, warmtelast, benodigde capaciteit maar ook de dimensies en plaatsing van (verschillende type) batterijen. Een database van kengetallen en de ontwikkeling van duidelijke, snelle rekensheets om klanten te adviseren zou op een toegankelijke manier meer kennis kunnen brengen en het proces voor projecten kunnen versnellen. 

Energieopslag Energiemanagement is de sleutel 

Energieopslag is slechts een onderdeel van de gehele oplossing. Om de uitdagingen rondom de energietransitie aan te pakken is energiemanagement uiteindelijk dé sleutel. Het goed beheren van energiebronnen en energiestromen komt in energiemanagement samen. 

Verduurzamen moet, stap voor stap 

Duurzaamheid is een belangrijk thema binnen de energietransitie. Er is veel scepsis over het gebruik van lithium voor grootschalige energieopslag. Er heerst grote bezorgdheid over de milieu-impact van lithiumontginning. Ook is de duurzaamheid van lithiumbatterijen een zorg. Maar direct overstappen op alternatieven voor lithium is niet zomaar gedaan. 

Stapsgewijs moeten we over naar duurzamere opties, zoals bijvoorbeeld de zoutbatterij. De markt blijft zich in rap tempo ontwikkelen en duurzaamheid staat op eenieders netvlies. Met tijd en nieuwe initiatieven kan de markt verder toewerken naar duurzamere, veilige energieopslag en energiemanagement. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *