Samen echte impact maken voor de energietransitie

Energietransitie

De energietransitie is niet te stoppen. Voor een betere toekomst is het niet de vraag of, maar hoe we allemaal ons steentje bij kunnen dragen aan de energietransitie. Er moeten ambitieuze doelen behaald worden. We moeten meer gebruik maken van groene energiebronnen zoals wind en zon. De CO2-uitstoot moet verlaagd worden.

Om tot een echte energietransitie te komen is interactie tussen eigenaar en gebruikers nodig. Fortona biedt vanuit een diepgaande energiecase de kennis en oplossingen om op een slimme manier om te gaan met de energietransitie.

Wat is de energietransitie?

De energietransitie draait om het zoveel mogelijk vervangen van fossiele brandstoffen voor duurzame energiebronnen in onze energievoorziening, met extra aandacht voor energiebesparing, energieopslag en het creëren van micro-grids waarmee energie decentraal georganiseerd wordt.

Dit betekent een totaal andere manier van denken over en omgaan met energie ten opzichte van het huidige energiesysteem.

Wat is het doel van de energietransitie?

In het Klimaatakkoord van Parijs heeft de internationale gemeenschap doelen vastgelegd om de toename van de wereldgemiddelde temperatuur een halt toe te roepen. Het nationale Klimaatakkoord van 2019 heeft deze doelen uitgewerkt naar specifieke maatregelen. Zo willen we in Nederland in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. Ook moet dan 70 procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen komen.

Echte energietransitie met een energiecase

Vanuit de overtuiging dat het gebruik van fossiele brandstoffen snel moet worden afgebouwd en we slimmer met energie om moeten gaan werkt Fortona nauw samen met haar klanten. Interactie met eigenaar en gebruikers is nodig om te komen tot een echte energietransitie, waar vanuit de echte wereld een energiecase opgezet kan worden. Deze energiecase maakt inzichtelijk hoe de mogelijkheden van de energietransitie bij kan dragen aan een gezonde en toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Relevante thema's

Peak shaving

Efficiënt omgaan met piekbelasting kan de betrouwbaarheid van de energievoorziening verbeteren, bijdragen aan bedrijfsgroei en kosten besparen.

Lees meer

Bufferen

Flexibiliteit is een kernvraagstuk in de energietransitie. Bufferen, het slim opslaan van energie, kan een belangrijk onderdeel zijn in de energietransitie bij verschillende uitdagingen.

Lees meer