Geld besparen door efficiënt om te gaan met piekbelasting

Peak shaving

Binnen je bedrijf ben je iedere dag bezig om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Een betrouwbaar productieproces dat continu wordt verbeterd en misschien ook wel wordt vergroot. De ontwikkelingen op ons energienet zorgen echter voor fikse uitdagingen op het gebied van energiestromen. Een nieuwe aansluiting is niet of slechts beperkt mogelijk en bestaande aansluitingen kunnen niet zondermeer vergroot worden. Dit brengt uitdagingen met zich mee als het gaat om de piekmomenten binnen het bedrijf. Slim omgaan met energie kan hier niet alleen bijdragen aan bedrijfsgroei, maar ook zorgen voor kostenbesparing.

Jouw bedrijf wordt door de netbeheerder afgerekend op de hoogste piek in het verbruik. Dit verbruik fluctueert gedurende de dag, met hoge pieken en diepe dalen. De netbeheerder moet echter altijd het vermogen voor de hoogste piek beschikbaar hebben, waardoor dit de bepalende factor is in de energierekening. Hoe hoger de piek, hoe meer er betaald moet worden.

Wanneer er meer energie nodig is dan bijvoorbeeld de contractwaarde van een aansluiting kan een batterij bijspringen als energiebuffer. Hiermee kan worden voorkomen dat de contractwaarde wordt overschreden en het contract inclusief de bijbehorende vergoedingen wordt aangepast. Het batterijsysteem vormt daarmee een buffer om pieken boven de contractwaarde te voorkomen.  

Als het eigen verbruik lager is dan de contractwaarde kan de batterij weer geladen worden, om zo klaar te staan om een volgende piek op te vangen.

Peak shaving hoeft niet per sé gerealiseerd te worden met een batterij. Een Energie Management Systeem (EMS) speelt hierin een belangrijke rol waarbij ook delen van een installatie tijdens een piek tijdelijk kunnen worden uitgeschakeld. Denk hierbij aan een koelsysteem of een compressor. Het EMS kan daarnaast het voorspelde verbruik iets naar voren trekken om pieken te voorkomen door bijvoorbeeld een koeling een graadje kouder te regelen. 

Peak shaving kan een oplossing zijn bij: 

  • Netcongestie en de onmogelijkheid een zwaardere aansluiting te krijgen 
  • Voorkoming van overschrijding contractwaarde 
  • Overgaan op een lagere contractwaarde en het bewaken hiervan 

Peak shaving kan tevens bijdragen aan decarbonisatie, het verminderen van gebruik van fossiele brandstoffen, door de batterij primair te laden vanuit een eigen PV installatie en/of vanuit het net te laden bij de aanwezigheid van voldoende wind- of zonne-energie.

De business case voor het inzetten van peak shaving en de bijhorende oplossingen is voor ieder bedrijf anders. Onze specialisten helpen je graag om te kijken wat voor jouw bedrijf de beste oplossing is.

Fortona als kennispartner

Fortona is jouw kennispartner op het gebied van de energietransitie. Heb je vragen of wil je advies? Neem dan contact met ons op.

Contact Fortona

Contact

Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.