Hanzestrohm Foundation steunt het Nederlands Bach Consort

Het Nederlands Bach Consort heeft als doel de vocale muziek van Johan Sebastian Bach op hoog niveau uit te voeren en die programma’s te verrijken met een repertoire dat speelt met of inspeelt op actuele thema’s en ontwikkelingen. De oprichters, Heleen Koele en Sytse Buwalda, wonen beiden in Zwolle. Dit artistieke team van Het Nederlands Bach Consort was al een tijdje aan het broeden op het idee om iets te doen met het Hanzeverbond. Een in de late middeleeuwen opgezet handelsverdrag tussen 200 steden in meerdere landen, dat 800 jaar geleden ontstond. Een verbond dat juist nu enorm tot de verbeelding spreekt!

Na gesprekken tussen Martin Hemmink, Heleen en Sytse is de titel van het project geboren: Hanzestroom. Een bijzonder project dat de reisverhalen van een koopman met theater en muziek tot uiting brengt en het verleden in verbinding brengt met het heden.

Het publiek maakt kennis met belangrijke waarden uit het Hanzeverbond: ondernemerschap, verbondenheid, samenwerking, durf, lef, burgerzin en gemeenschapszin. Het was een tijd waar het ging om het wij-gevoel en noaberschap, wat de Hanze zo krachtig en succesvol maakte.

Daarnaast is er het plan om ook een lescyclus voor scholen te ontwikkelen. Niet alleen om kennis te laten maken met de Hanze, maar ook over het nut van samenwerken, uitwisselen en herinvesteren in de samenleving, zodat iedereen ervan kan genieten.

Mede dankzij de bijdrage van de Hanzestrohm Foundation heeft het Nederlands Bach Consort een reeks aan voorstellingen gegeven die enthousiast ontvangen zijn. Daarbij zijn ook kaartjes beschikbaar gesteld aan mensen in de regio Zwolle voor wie een theaterbezoek niet vanzelfsprekend is. Een prachtige uiting van cultuur en kansengelijkheid, waar we als Hanzestrohm Foundation bijzonder trots op zijn.

Ontdek meer van het Nederlands Bach Consort op hun website. Wil je meer weten over de Hanzestrohm Foundation? Kijk dan op hanzestrohm.nl/foundation.