Sinds de oprichting van ons bedrijf hechten wij waarde aan onze omgeving. Bij KWx bieden we stageplekken en delen we actief onze kennis over het beheersen en reduceren van potentiële gevaren in elektrische installaties. Hierbij verzorgen we bijdragen aan het onderwijs. Ook hebben we een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van lesmateriaal voor Vakwijs/Goflex.

KWx als onderdeel van Hanzestrohm

Hanzestrohm en zijn werkmaatschappijen zijn zowel lokaal, regionaal als landelijk ondersteunend aan doelen en instellingen die betrekking hebben op opleiding, sport, kunst en cultuur. We ontplooien verschillende initiatieven om de lokale gemeenschappen waarin wij (in)direct actief zijn te verrijken. We zetten ons in voor kwetsbare groepen in de samenleving. Niet alleen door financieel bij te dragen, maar juist ook door onze medewerkers te stimuleren zich persoonlijk actief in te zetten.

Voor sponsoring en sponsorbeleid zie onze Hanzestrohm pagina.