Gelijkstroom (DC)

Ons huidige wisselstroomnet voldoet niet aan de eisen van vandaag. Door het toenemende gebruik van vermogenselektronica wordt het elektriciteitsnet steeds minder efficiënt, terwijl het energieverbruik zal blijven groeien. DC biedt de oplossing.

Lees verder

De waarde van kalibreren

Zeker meten is alleen mogelijk door meetprocedures uit te voeren met veilige instrumenten die betrouwbare meetresultaten weergeven. Goed onderhoud van je meetinstrumenten is als vakman dus een absolute vereiste! Goed onderhoud, periodiek kalibreren en het opnieuw uitvoeren van metingen draagt bij aan een verlaagd risico op faalkosten en voorkomt garantiekwesties met klanten.

Lees verder

DC oplossingen voor de tractie-industrie

Omvorming en regeling van energie moet in de infrastructuur en bij tractievoertuigen optimaal geregeld zijn. Kennis en vermogenselektronica zijn daarin onmisbaar. Voor de tractie-industrie zijn verschillende DC oplossingen.

Lees verder
Inspectie elektrische arbeidsmiddelen

Veiligheid apparaten NEN 3140

Slecht onderhouden arbeidsmiddelen veroorzaken jaarlijks meerdere serieuze ongevallen. De NEN 3140 omschrijft hoe kan worden voldaan aan de bij wet gestelde eisen voor elektrische machines en arbeidsmiddelen.

Lees verder
Webinar Power Quality

Power Quality monitoring

De term Power Quality komt steeds vaker voorbij in de elektrotechniek. Met dit begrip wordt de kwaliteit van elektrische energievoorziening, stroom en spanning bedoeld. Een slechte Power Quality kan directe negatieve invloed hebben.

Lees verder

Energieregistratie

Het meten en analyseren van energieverbruik is een goede stap richting optimalisatie van energieverbruik en waarborging van processen. Energieregistratie en energiebewaking bieden diverse voordelen.

Lees verder
installatie pv-panelen

Meten aan PV-installaties

Een gebrekkige PV-installatie is regelmatig de oorzaak van (dak)branden bij woningen en bedrijfsgebouwen. In Nederland moeten elektrische installaties voldoen aan de NEN 1010 norm. Zonder inspectie kan een installateur er niet vanuit gaan dat het installatiewerk veilig en naar behoren functioneert.

Lees verder

E-mobility

De overstap naar elektrisch vervoer is één van de middelen om een verduurzamingsslag te maken. Het aantal oplaadpunten blijft alleen ver achter op de groei. Dit biedt kansen voor installateurs: zij kunnen zich aanbieden als professional voor installatie, inspectie en onderhoud van EVSE-installaties. Veiligheid is daarbij van belang.

Lees verder

Datanetwerken kwalificeren

De continuïteit van fysieke netwerkverbindingen vereist actief netwerkbeheer en goed meetgereedschap. Om (potentiële) storingssituaties snel te verhelpen, is de juiste informatie nodig. Wiremapping biedt in veel gevallen niet voldoende informatie, een kwalificatie- of transmissietester wel.

Lees verder
Herleidbaar kalibreren RvA

RvA accreditatie

Bij het uitvoeren van elektrotechnische inspecties zijn de veiligheid en betrouwbaarheid van je meetinstrument doorslaggevend. Veel installateurs gaan er vanuit dat hun instrumenten foutloos meten. Toch komen afwijkende metingen regelmatig voor. Kalibratie en goed onderhoud spelen dus een sleutelrol in de betrouwbaarheid van je meetresultaten.

Lees verder