Shell speurt op veilige afstand naar gaslekken met de FLIR GFx320

Shell gebruikt FLIR Gasfinder

Gaslekken op petrochemische terreinen vormen gevaarlijke situaties tijdens het opslag-, transport-, en verwerkingsproces van grondstoffen en eindproducten. In afdichtingen, flenzen, leidingen en opslagtanks kunnen scheurtjes ontstaan waardoor gassen vrijkomen in de omgeving. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren zoals explosiegevaar en nadelige gevolgen voor de gezondheid.

Veel gassen zijn niet direct met het blote oog waar te nemen, maar wel met een speciale gasdetectiecamera. Zelfs een klein scheurtje in de wand van een opslagtank kan tot gevolg hebben dat er langzaam gas ontsnapt en er een explosie ontstaat. Door regelmatig inspectiemetingen uit te voeren worden lekkende gassen in een vroeg stadium opgespoord.

Ondanks de hoge bouwkwaliteit en veiligheidsmaatregelen bij raffinaderijen kan een gaslek snel ontstaan. Een veel voorkomende oorzaak is bijvoorbeeld de flensverbinding die het na een bepaalde tijd begeeft.

FLIR GFx320

Voor inspecteurs van Shell Moerdijk bleek de GFx320 gasdetectiecamera van FLIR dan ook de perfecte oplossing. Shell heeft gekozen voor dit model omdat hun inspecteurs vertrouwd zijn met de goede kwaliteit van FLIR en de uitstekende ondersteuning van KWx. Met de GFx320 speuren zij op een veilige afstand naar gaslekken en worden waar nodig vroegtijdig maatregelen genomen.