Update of upgrade je apparatentester naar de nieuwe norm NEN 3140+A3:2019

NEN 3140 inspectie

Gewijzigde grenswaarden beschermingsleiding

In de NEN 3140+A3:2019 zijn de grenswaarden voor de beschermingsleiding gewijzigd. De maximale weerstand – R – kan ook worden afgelezen in Tabel 104. De weerstand wordt gemeten met een stroom van ten minste 0,2 A, waarbij de maximale weerstand 1Ω mag zijn.

Tabel 104 – Maximale waarden voor de weerstand R van de beschermingsleiding in Ω:

In deze nieuwe tabel is een extra cijfer achter de komma toegevoegd. De oude norm hanteerde grenswaarden tot een tiende Ohm, de nieuwe tot een honderdste. Dit lijkt een kleine wijziging, maar heeft gevolgen voor meetinstrumenten die gebruikmaken van de tabel uit de NEN 3140. Voornamelijk oudere instrumenten kunnen niet worden geactualiseerd naar de gewijzigde norm. De extra digit achter de komma en hogere meetnauwkeurigheid worden niet ondersteund.

De gevolgen voor NEN 3140 testers

De gewijzigde norm heeft dus gevolgen voor NEN 3140 testers, waaronder de MI33xx modellen van Metrel. In het onderstaande document ‘Update apparatentesters naar nieuwe norm NEN 3140+A3:2019’ vind je meer informatie over de nieuwe norm en de status en update-mogelijkheden van jouw Metrel apparatentester.

Update naar nieuwe norm NEN 3140+A3:2019
Welke mogelijkheden zijn er voor jouw apparatentester?

Registreer je meetinstrumenten bij KWx

Moet jouw apparatentester worden geüpdatet naar de nieuwe norm en wil je op de hoogte blijven van firmware updates, software updates en naderende kalibratie-datums? Laat dan je instrument opnemen in onze MeterCare database of neem contact op met onze helpdesk via 0186 – 633 600.