Tegenslag ombuigen in groei? Toon veerkracht!

Tegenslag en ondernemerschap: Toon veerkracht!

Ondernemerschap gaat niet altijd over rozen. Dat blijkt ook nu COVID-19 de wereld in zijn greep heeft. In tijden als deze verandert er niet alleen veel, maar gebeurt dat ook erg snel. Zo’n omslag brengt allerlei consequenties met zich mee, waaronder (ingrijpende) maatregelen. De reactie op een crisissituatie verschilt per organisatie: van meteen diep snijden in het personeelsbestand en het verdubbelen van de betalingstermijn bij leveranciers tot toekomstgerichte maatregelen. De grootste vraag die nu bij veel ondernemers leeft: hoe kan tegenslag worden omgebogen in groei?

Hoe wij omgaan met deze situatie

Als betrokken investeerder in prille groei bedrijven kiezen wij ervoor om de teams van deze bedrijven bij elkaar te houden. We sturen erop aan om deze heftige situatie samen te doorleven. Het streven om teams bij elkaar te houden wil niet zeggen dat er geen offers gebracht moeten worden, dat we geen stevige maatregelen nemen. Ook is het geen garantie voor succes. Toch heeft dit uitgangspunt een motiverende werking. Deze crisis gaan we samen overleven en we weten welke maatregelen we kunnen nemen.

Veerkracht als wapen voor groei

Als investerende business developers zijn we gelukkig altijd al toekomstgericht en snel aan het schakelen. We ondersteunen onze participaties actief bij het opbouwen van vermogen zich aan te passen aan stressvolle en onverwachte situaties: veerkracht! Het door Keith McFarland geschreven boek “Veerkracht – Tegenslag ombuigen in groei” geeft een interessante leidraad om met uitdagende situaties om te gaan. Keith start dit boek met een parabel over een manager van een bedrijf dat in moeilijk vaarwater terecht komt. De manager bespreekt zijn problemen met een bevriende ex-militair die parallellen ziet met zijn dienstverleden. Uit dit verhaal wordt niet alleen duidelijk wat je moet doen als jouw bedrijf in moeilijk vaarwater terecht komt, maar ook wat je in crisismomenten moet doen om te herstellen en te groeien.

Samengevat komt het neer op zes basisprincipes:

 1. Omarm de veerkracht
  Benut het vermogen om je aan te passen in stressvolle situaties.
 2. Bestrijd de angst
  Angst is vaak geen goede raadgever, maar kan je wel helpen als je het op de juiste manier ombuigt. Richt je op het omzetten van angst voor wat er zou kunnen gebeuren in angst voor wat er gebeurt als mensen zich niet aanpassen.
 3. Geef sturing aan mentale factoren
  Probeer onder grote druk de dingen in het juiste perspectief te zien. Stuur je eigen mentale proces en help je teamleden om hetzelfde te doen. Dit is verrekte lastig. Het kan daarom helpen om andere mensen te vragen mee te denken over de situatie of buitenstaanders bij het proces te betrekken.
 4. Beheer het geld
  Geld beheren tijdens perioden met tegenslag betekent niet roekeloos bezuinigen. Stel in plaats daarvan prioriteiten, bezuinig strategisch en zorg voor liquiditeit. Om te overleven speelt geld op drie manieren een rol:

  – Geld kan functioneren als signaal: denk bijvoorbeeld aan activiteiten die snel in de problemen komen of klanten die – ondanks een jarenlange relatie – later of helemaal niet betalen. Signalen die duidelijk maken dat je moet beslissen.
  – Wanneer je voldoende achter de hand hebt, kan geld functioneren als schokbreker. Het vangt de eerste klap op.
  – Ten slotte kan geld functioneren als strategisch kompas en richting geven aan de toekomst van je bedrijf door de richting te kiezen waar je rendement kan maken.
 5. Manage de missie
  Juist in moeilijke tijden kunnen leiders hun organisatie helpen haar missie te vinden. De belangrijkste vraag daarbij is: ‘wat is het ene dat moet worden bereikt, ongeacht de obstakels die er zijn?’.
 6. Manage het moraal
  Moraal is ieders taak en wordt bepaald door de mensen die in een bedrijf werken. Als leider kun jij de omgeving creëren waarin zaken open worden besproken en de werkelijke oorzaken van problemen worden onderzocht en aangepakt. Hierin ligt voor jou een belangrijke rol: luister, toon leiderschap en neem beslissingen.

Hoe reageer jij als leider op crisissituaties? Neem de 6 basisprincipes eens onder de loep en bepaal welke principes je met jouw team in praktijk zou kunnen brengen. Succes met het ombuigen van tegenslag in groei!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *