In een paar stappen op weg naar een nieuwe investering

Investeringsproces

Je hebt het investeringsprofiel aandachtig gelezen en jij gelooft dat Kairos, jij en jouw bedrijf een goede match kunnen zijn. Dan gaan we graag het investeringsproces met je door! In een paar stappen gaan we ontdekken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

1. Voorstel

Graag ontvangen we voor een kennismaking eerst een investeringsmemo of business plan. Laat het ontbreken ervan echter geen belemmering zijn om ons te benaderen. We zien een goed gesprek ook als een prima vertrekpunt.

2. Verkenning

Investeren is voor ons veel meer dan alleen kapitaal inbrengen. Het gaat om toekomstbestendig ondernemerschap, wederkerigheid en partnerschap. Daarom hechten wij veel waarde aan een persoonlijke kennismaking en goede gesprekken. We kijken echt of wij als investeerder passen bij jou als ondernemer(s) en bij het bedrijf.

Bij het beoordelen van mogelijke investeringen richten we ons onder andere op:

  • Het groeipotentieel, de strategie en het track record van de onderneming,
  • vermogen voor toekomstbestendige waardecreatie,
  • de ambities en capaciteiten van het management,
  • besteding en gebruik van de investering door Kairos,
  • onze rol en toegevoegde waarde als nieuwe aandeelhouder.

3. Aandeelhouderschap

Gaan we samen verder groeien? Dan investeert Kairos bij aanvang minimaal € 200.000 en maximaal € 1 miljoen in één onderneming. Dit zal vaak een minderheidsbelang zijn. Omdat groei-investeringen pas na enige tijd effect hebben, bedraagt de gemiddelde looptijd van een investering al gauw meer dan vijf jaar. Een exit is voor ons geen must. We vinden het juist heel waardevol als bedrijven zich ontwikkelen tot gevestigde ondernemingen binnen Hanzestrohm.

Als Kairos investeert, dan wordt jouw bedrijf onderdeel van de familie. De Hanzestrohm groep ontwikkelt zich tot een Powerhouse of Smart Solutions, waar bouw en techniek elkaar ontmoeten. Binnen dit powerhouse maken we gebruik van elkaars kennis en netwerk en heb je toegang tot de uitgebreide markten waarbinnen bedrijven van Hanzestrohm zoals Hemmink en Fortona in actief zijn. Zo gaat ons aandeelhouderschap verder dan alleen geld. We maken elkaar sterker met oog voor de toekomst.

Investeringsaanvraag

Zie jij het zitten om samen verder te groeien? Het investeringsprofiel past en het proces is in grote lijnen duidelijk?

Vul het formulier op deze pagina dan zo volledig mogelijk in. Hoe beter de informatie vooraf, hoe meer kans op succes. Ik of een van de leden van het directieteam van Hanzestrohm neemt daarna contact met je op om de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken!

Sander Polman
Investment Director Kairos

Aanvraag Kairos

 

Maximum file size: 25MB